Ο ρόλος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ενόψει των Δημοτικών Εκλογών
Τις τελευταίες ημέρες έχει γίνει πολύ λόγος για την Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος και τις προτάσεις που αυτή περιέχει για την αντιμετώπιση των δαπανών της χώρας, με σημείο αιχμής και αντικείμενο (δικαιολογημένης) αυστηρής κριτικής την πρόταση για τον περιορισμό εξόδων των ΚΑΠΗ και των κοινωνικών προγραμμάτων τους ή ακόμη και το κλείσιμο τους.
Παράλληλα διαβάζουμε στις εφημερίδες για αύξηση των ανέργων στη Μαγνησία κατά 3,16%, μόνο το τελευταίο δίμηνο, από μεγάλες βιομηχανίες της περιοχής, οι οποίες «αξιοποιούν» την αλλαγή της νομοθεσίας και την «ελαστικοποίηση» των σχέσεων εργασίας.
Όλα αυτά εξελίσσονται στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης και λίγο πριν από της δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, υπό το καθεστώς πλέον της πιο σημαντικής μεταρρύθμισης στη δημόσια διοίκηση, δηλ. αυτή του Καλλικράτη. Οι ανωτέρω δύο ειδήσεις, αποτελούν μια καλή αφορμή να ανοίξει η συζήτηση με πρωτοβουλία του νέου Δήμου, για το ρόλο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), των εταιρειών και των επιχειρήσεων της περιοχή μας, σε συγκεκριμένο πλαίσιο και με ρητές δράσεις, και πως μέσω αυτής μπορεί να βοηθηθεί η βολιώτικη κοινωνία, αλλά και μακροπρόθεσμα οι ίδιες οι επιχειρήσεις.

Ο όρος Εταιρική κοινωνική ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων. Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο, μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης τους. Οφείλουν επομένως να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην (τοπική) κοινωνία και το περιβάλλον. Να σέβονται δηλαδή τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας, τον σεβασμό προς τον άνθρωπο - την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών, τον σεβασμό στο περιβάλλον που κληρονομήσαμε και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής.

Η ΕΚΕ εφαρμόζεται από αρκετές επιχειρήσεις στον ελλαδικό χώρο, αλλά μάλλον με δειλά βήματα, σε σχέση με αυτά ανάλογων επιχειρήσεων στο εξωτερικό. Η ΕΚΕ μπορεί να εφαρμοστεί σε τομείς, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, το εργασιακό περιβάλλον, η φτώχεια, η ανεργία και η καταπάτηση των προσωπικών ελευθεριών και δικαιωμάτων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής είναι π.χ. η προστασία του περιβάλλοντος. Η σωστή διαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας, η αποφυγή διασκόρπισης τοξικών αποβλήτων, η ανακύκλωση υλικού και η αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αποτελούν συγκεκριμένες στρατηγικές περιβαλλοντικής διαχείρισης, οι οποίες εισάγονται και αναπτύσσονται από κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις παράλληλα όμως βοηθούν στην ελαχιστοποίηση του μακροχρόνιου κόστους παραγωγής. Όταν, λοιπόν, μια εταιρεία παρουσιάζει κοινωνική και περιβαλλοντική συνείδηση, συνοδευόμενη από ηθική συμπεριφορά, έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τον αριθμό πελατών και άρα τα μεγέθη πωλήσεών της, δεδομένου ότι η κοινωνία αντιδρά θετικά στη συμπεριφορά αυτή. Η οικονομική κρίση αποτελεί ευκαιρία να ιδωθεί η ΕΚΕ κάτω από διαφορετικό πρίσμα και να αποτελέσει ζητούμενο κάθε επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην περιοχή με αρωγό και καθοδηγητή τον Καλλικράτειο Δήμο Βόλου. ʼλλωστε από την υιοθέτηση πρακτικών ΕΚΕ, ωφελημένες θα βγούνε και οι ίδιες οι επιχειρήσεις, οι οποίες, μπορούν να δώσουν το καλό παράδειγμα και να πρωτοπορήσουν.

Οι κερδοφόρες επιχειρήσεις μπορούν να συνδράμουν με πολλούς τρόπους, στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και στις υπηρεσίες πρόνοιας που παρέχει ένας Δήμος. Η διεύρυνση του Τομέα της Πρόνοιας με τις νέες αρμοδιότητες που προικοδοτεί ο Καλλικράτης τους νέους δήμους, θα απαιτήσει πόρους και υποδομές, που μπορούν να παρέχουν οι μεγάλες επιχειρήσεις της περιοχής στο πλαίσιο αυτής της ΕΚΕ. Επομένως είναι σημαντικό, η επόμενη δημοτικό αρχή, να ανοίξει έναν τέτοιο διάλογο με τις επιχειρήσεις, για την κατάρτιση ενός Τοπικού Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με συγκεκριμένες δεσμεύσεις και κατευθύνσεις, που θα αποσκοπεί στην διατήρηση, στην τόνωση αλλά και στην ανάπτυξη νέων μορφών κοινωνικής προστασίας των ευαίσθητα κοινωνικά ομάδων και στο οποίο θα συμμετέχουν αν είναι δυνατόν, όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του νέου δήμου.

*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΘΕΣΣΑΛΙΑ την 1/11/2010
Νομικά Νέα
30-11-19

Το Δικαίωμα του πολίτη στην περιβαλλοντική ενημέρωση. 

Συνοπτικό άρθρο για τα δικαιώματα του πολίτη και αντίστοιχα τις υποχρεώσεις της Διοίκησης στο ζήτημα της περιβαλλοντικής ενημέρωσης. 

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΘΕΣΣΑΛΙΑ στις 17.11.2019

Διαθέσιμο και εδώ:

https://e-thessalia.gr/to-dikaioma-toy-politi-sti-perivallontiki-enimerosi/02-09-19
Αίτηση προσωρινής διακοπής λειτουργίας σταθμών κινητής τηλεφωνίας και απομάκρυνσης εγκατεστημένων κεραιών και μηχανημάτων. Εκπομπή επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από βάσεις κινητής τηλεφωνίας. Απαράδεκτο το αίτημα περί απειλής προσωπικής κράτησης, εφόσον δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένου προσώπου. Ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων προφύλαξης όταν υπάρχουν επαρκείς λόγοι να θεωρείται ότι η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας δημιουργεί κινδύνους ανεπανόρθωτης σωματικής και ψυχικής βλάβης. Αρχές αναλογικότητας και οικονομικής ελευθερίας. Δεκτή.
02-09-19

Σημαντική απόφαση  του ΣτΕ δίνει τις κατευθύνσεις για την οριοθέτηση οικισμών σε όλη την επικράτεια, ακυρώνει ως «ανεφάρμοστες» και «αντισυνταγματικές» τις οριοθετήσεις και τις επεκτάσεις ορίων οικισμών, που έχουν γίνει σε πολλές εκατοντάδες οικισμούς,  με πράξεις της διοίκησης (υπουργείου, νομαρχών κλπ) και αποφάσεις Δήμων και θέτει τις πολεοδομικές υπηρεσίες, προ αυξημένων ευθυνών για την έκδοση οικοδομικών αδειών, σε αυτές τις περιοχές.

Το συνολικό κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί μετά την καθαρογραφή της απόφασης. 

Πηγή: Νόμος & Φύση13-06-19
 Η τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο μισθωμένο χώρο δώματος πολυκατοικίας, παραβιάζει τον κανονισμό της πολυκατοικίας που θέτει περιορισμούς και απαγορεύσεις φέρουσες το χαρακτήρα δουλείας που αντιτάσσονται και κατά τρίτων – μισθωτών. Αναγνωρίζει τους ενάγοντες δικαιούχους πραγματικής δουλείας με περιεχόμενο την απαγόρευση της χρήσης του δουλεύοντος ως επαγγελματικού χώρου και την απαγόρευση χρήσης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ενοίκων της πολυκατοικίας. Υποχρεώνει τις εναγόμενες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να άρουν την προσβολή, διατάσσει διακοπή λειτουργίας των σταθμών βάσης και καθαίρεση κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Η προσβολή του δικαιώματος δουλείας συνιστά αδικοπραξία – επιδίκαση ηθικής βλάβης στους ενάγοντες.


13-06-19
Οικονομική ελευθερία – Δικαίωμα στην υγεία – Απαγόρευση καπνίσματος στους κλειστούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ανίσχυρη διάταξη νόμου περί εξαίρεσης από την απαγόρευση με την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος (τέλους)

Lawspot.gr


04-06-19
  Αντιστυνταγματική η εξαίρεση οικιστικών πυκνώσεων από δασικούς χάρτες.


03-06-19
Δεν είναι έγκυρη η καταρτιση δικαιοπραξίας με αντικείμενο την αποκλειστική χρήση θέσεων στάθμευσης σε πιλοτή σε τρίτους εφόσον αυτοί δεν έχουν στην κυριότητα τους αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία στην πολυκατοικία. Αρνητική αγωγή. 


linkedin twitter
 
 
site created and hosted by