Χαιρετισμός στην Εκδήλωση της 11.11.2011 Περιβάλλον, Τοπίο, ΑΠΕ - το μοντέλο Enerscapes
1. Σ` έναν τόπο σαν την Ελλάδα τόσο προικισμένο που λούζεται από φώς αέρα και νερό, η μετάβαση σ` ένα πρότυπο που θα βασίζεται στις Α.Π.Ε., στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη διαχείριση της ενεργειακής ζήτησης είναι προφανώς εφικτή, είναι το ζητούμενο, είναι προτεραιότητα.
Η εξοικονόμηση της ενέργειας τίθεται περισσότερο από ποτέ πλέον στο κέντρο της ενεργειακής πολιτικής. Τα τελευταία χρόνια το ίδιο θέμα συζητιέται συνεχώς, γίνονται προσπάθειες, αλλά κάποιες αγκυλώσεις παραμένουν.
Η Πράσινη Ανάπτυξη ειδικά αυτή την δύσκολη εποχή προβάλλει ως νέο μοντέλο με εφαρμογή σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Απαιτείται άμεσα η στροφή προς την πράσινη κατεύθυνση για να πετύχουμε τη επιδιωκόμενη βελτίωση της ποιότητας ζωής αλλά και για να έχουμε βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία.

2. Οι ΑΠΕ συνιστούν πηγές ενέργειας φιλικές προς το περιβάλλον και μερικότερη έκφανση, αλλά και βασική συνιστώσα της αρχής της αειφόρου ανάπτυξης . Ειδικότερα η αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές προς το σκοπό της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού αποτελεί βασικό μέτρο για την προστασία του περιβάλλοντος και εξυπηρετεί γενικότερα το δημόσιο συμφέρον

3. Αποβλέποντας στην πραγμάτωση της συνταγματικής επιταγής περί σφαιρικής προστασίας του περιβάλλοντος ο Νομοθέτης έχει θεσπίσει ένα ιδιαίτερο προστατευτικό καθεστώς για το τοπίο
Το τοπίο συνιστά ουσιώδες στοιχείο της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και ταυτόχρονα έκφρασης του πολιτισμού των λαών, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. Έντονος πλέον είναι ο διεθνής προβληματισμός για τις μεθόδους τα εργαλεία και τον τρόπο νομικής προστασίας του. Σε αυτή την κατεύθυνση εξάλλου είναι και η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης (Σύμβαση Φλωρεντίας), που αποτελεί το πρώτο νομικό κείμενο που αφορά αποκλειστικά στην προστασία του τοπίου.
Το τοπίο αναδεικνύεται σε βασικό συστατικό στοιχείο της ευρωπαϊκής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και αναγνωρίζεται η συμβολή του στην ανθρώπινη ευημερία και στην ανάπτυξη τοπικών πολιτισμών, όσο και στην εδραίωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας, ενώ αναγνωρίζεται ο σημαντικός ρόλος σε όλες τις εκφάνσεις του κοινωνικού βίου, ενώ τονίζεται και η οικονομική του αξία .

4. Το ζήτημα των ΑΠΕ στη χώρα μας έχει πολλές παλινωδίες, κάτι που έχει φανεί και στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και στις νομοθετικές προσπάθειες. Ήδη με την τελευταία απόφαση του αναπληρωτή υπουργού τους ΥΠΕΚΑ επιτρέπεται ρητώς η εγκατάσταση φ/β συστημάτων ακόμα και σε χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς, διατηρητέα κτίρια εφόσον δεν απαγορεύεται η εγκατάσταση τους από τα σχετικά διατάγματα και υπό τον όρο ότι εγκαθίστανται στους ακάλυπτους χώρους των κτιρίων και σε σημεία μη ορατά από κ/χ χώρους, ακόμα και σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, εφόσον δεν απαγορεύεται από τη σχετική νομοθεσία.
Ξεπερνούμε έτσι διάφορες αγκυλώσεις που υπήρχαν.

5. Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι το μοντέλο ENERSCAPES κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση με την έννοια ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ενσωμάτωση των ΑΠΕ στο τοπίο, που θεωρείται ως στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο, ώστε να μπορεί να γίνει καλός προγραμματισμός της προώθησης τους και της χωροταξικής πολιτικής

Νομικά Νέα
30-11-19

Το Δικαίωμα του πολίτη στην περιβαλλοντική ενημέρωση. 

Συνοπτικό άρθρο για τα δικαιώματα του πολίτη και αντίστοιχα τις υποχρεώσεις της Διοίκησης στο ζήτημα της περιβαλλοντικής ενημέρωσης. 

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΘΕΣΣΑΛΙΑ στις 17.11.2019

Διαθέσιμο και εδώ:

https://e-thessalia.gr/to-dikaioma-toy-politi-sti-perivallontiki-enimerosi/02-09-19
Αίτηση προσωρινής διακοπής λειτουργίας σταθμών κινητής τηλεφωνίας και απομάκρυνσης εγκατεστημένων κεραιών και μηχανημάτων. Εκπομπή επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από βάσεις κινητής τηλεφωνίας. Απαράδεκτο το αίτημα περί απειλής προσωπικής κράτησης, εφόσον δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένου προσώπου. Ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων προφύλαξης όταν υπάρχουν επαρκείς λόγοι να θεωρείται ότι η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας δημιουργεί κινδύνους ανεπανόρθωτης σωματικής και ψυχικής βλάβης. Αρχές αναλογικότητας και οικονομικής ελευθερίας. Δεκτή.
02-09-19

Σημαντική απόφαση  του ΣτΕ δίνει τις κατευθύνσεις για την οριοθέτηση οικισμών σε όλη την επικράτεια, ακυρώνει ως «ανεφάρμοστες» και «αντισυνταγματικές» τις οριοθετήσεις και τις επεκτάσεις ορίων οικισμών, που έχουν γίνει σε πολλές εκατοντάδες οικισμούς,  με πράξεις της διοίκησης (υπουργείου, νομαρχών κλπ) και αποφάσεις Δήμων και θέτει τις πολεοδομικές υπηρεσίες, προ αυξημένων ευθυνών για την έκδοση οικοδομικών αδειών, σε αυτές τις περιοχές.

Το συνολικό κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί μετά την καθαρογραφή της απόφασης. 

Πηγή: Νόμος & Φύση13-06-19
 Η τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο μισθωμένο χώρο δώματος πολυκατοικίας, παραβιάζει τον κανονισμό της πολυκατοικίας που θέτει περιορισμούς και απαγορεύσεις φέρουσες το χαρακτήρα δουλείας που αντιτάσσονται και κατά τρίτων – μισθωτών. Αναγνωρίζει τους ενάγοντες δικαιούχους πραγματικής δουλείας με περιεχόμενο την απαγόρευση της χρήσης του δουλεύοντος ως επαγγελματικού χώρου και την απαγόρευση χρήσης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ενοίκων της πολυκατοικίας. Υποχρεώνει τις εναγόμενες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να άρουν την προσβολή, διατάσσει διακοπή λειτουργίας των σταθμών βάσης και καθαίρεση κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Η προσβολή του δικαιώματος δουλείας συνιστά αδικοπραξία – επιδίκαση ηθικής βλάβης στους ενάγοντες.


13-06-19
Οικονομική ελευθερία – Δικαίωμα στην υγεία – Απαγόρευση καπνίσματος στους κλειστούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ανίσχυρη διάταξη νόμου περί εξαίρεσης από την απαγόρευση με την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος (τέλους)

Lawspot.gr


04-06-19
  Αντιστυνταγματική η εξαίρεση οικιστικών πυκνώσεων από δασικούς χάρτες.


03-06-19
Δεν είναι έγκυρη η καταρτιση δικαιοπραξίας με αντικείμενο την αποκλειστική χρήση θέσεων στάθμευσης σε πιλοτή σε τρίτους εφόσον αυτοί δεν έχουν στην κυριότητα τους αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία στην πολυκατοικία. Αρνητική αγωγή. 


linkedin twitter
 
 
site created and hosted by