Στελέχη - Βιογραφικά

Νίκος Μόσχος

 • Νομική Σχολή  Πανεπιστημίου Θράκης 1995-1999
 • Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω. Mέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου από το 2001.
 • Υπ. Διδάκτωρ σε Πολεοδομία, Χωροταξία στο Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α του Π.Θ.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Ποινικό Δίκαιο Δ.Π.Θ.
 • Μ.Δ.Ε. Δημοσίου Δικαίου Δ.Π.Θ.
 • Μ.Δ.Ε. Πολεοδομίας, Χωροταξίας Π.Θ.
 • Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής Υπουργείο Δικαιοσύνης, ADRg
 • Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας από 1.1.2011 έως 31.8.2014
 • Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας 2013-2014
 • Πρόεδρος Επιτροπής Κρίσεων Ενστάσεων Αυθαιρέτων 2011-2012
 • Διετέλεσε μέλος της επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, για θέματα προσφύγων, μεταναστών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 • Πρόεδρος Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων Π.Ε. Μαγνησίας (2017)
 • Μέλος Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) Μαγνησίας (2017)
 • Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του Λ.Ε.Α.Δ.Β.
 • Διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Αθλουμένων Δικηγόρων Βόλου.
 • Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Νομικών για το Ποινικό Δίκαιο και τη Δικαιοσύνη
 • Γνωρίζει την Αγγλική Γλώσσα

Καροτσάκη Χάρις

 • Νομική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/κης 1998-2002 
 • Δικηγόρος Παρ Εφέταις. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου από 2005 
 • Συντονίστρια της ΕΧΔΙΧ στο Ν. 4469/2017 (Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρυθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων)
 • Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Υπουργείο Δικαιοσύνης, Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς και Toolkit Company ADR Training & Consulting
 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Καράρτισης στις Διαπραγματεύσεις DIPLOMA IN NEGOTIATIONS
 • Συνεργάτρια του ADRpoint
 • Διετέλεσε Νομικός Σύμβουλος της Πανελλήνιας Τράπεζας Α.Ε.(2007-2015)
 • Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Νομικών για το Ιδιωτικό Δίκαιο Μέλος του Συλλόγου Κυπρίων Βόλου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 • Μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Διαμεσολαβητών 
 • Γνωρίζει άριστα την Αγγλική Γλώσσα, πολύ καλά την Γερμανική

 

Νομικά Νέα
02-09-19
Αίτηση προσωρινής διακοπής λειτουργίας σταθμών κινητής τηλεφωνίας και απομάκρυνσης εγκατεστημένων κεραιών και μηχανημάτων. Εκπομπή επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από βάσεις κινητής τηλεφωνίας. Απαράδεκτο το αίτημα περί απειλής προσωπικής κράτησης, εφόσον δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένου προσώπου. Ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων προφύλαξης όταν υπάρχουν επαρκείς λόγοι να θεωρείται ότι η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας δημιουργεί κινδύνους ανεπανόρθωτης σωματικής και ψυχικής βλάβης. Αρχές αναλογικότητας και οικονομικής ελευθερίας. Δεκτή.
02-09-19

Σημαντική απόφαση  του ΣτΕ δίνει τις κατευθύνσεις για την οριοθέτηση οικισμών σε όλη την επικράτεια, ακυρώνει ως «ανεφάρμοστες» και «αντισυνταγματικές» τις οριοθετήσεις και τις επεκτάσεις ορίων οικισμών, που έχουν γίνει σε πολλές εκατοντάδες οικισμούς,  με πράξεις της διοίκησης (υπουργείου, νομαρχών κλπ) και αποφάσεις Δήμων και θέτει τις πολεοδομικές υπηρεσίες, προ αυξημένων ευθυνών για την έκδοση οικοδομικών αδειών, σε αυτές τις περιοχές.

Το συνολικό κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί μετά την καθαρογραφή της απόφασης. 

Πηγή: Νόμος & Φύση13-06-19
 Η τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο μισθωμένο χώρο δώματος πολυκατοικίας, παραβιάζει τον κανονισμό της πολυκατοικίας που θέτει περιορισμούς και απαγορεύσεις φέρουσες το χαρακτήρα δουλείας που αντιτάσσονται και κατά τρίτων – μισθωτών. Αναγνωρίζει τους ενάγοντες δικαιούχους πραγματικής δουλείας με περιεχόμενο την απαγόρευση της χρήσης του δουλεύοντος ως επαγγελματικού χώρου και την απαγόρευση χρήσης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ενοίκων της πολυκατοικίας. Υποχρεώνει τις εναγόμενες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να άρουν την προσβολή, διατάσσει διακοπή λειτουργίας των σταθμών βάσης και καθαίρεση κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Η προσβολή του δικαιώματος δουλείας συνιστά αδικοπραξία – επιδίκαση ηθικής βλάβης στους ενάγοντες.


13-06-19
Οικονομική ελευθερία – Δικαίωμα στην υγεία – Απαγόρευση καπνίσματος στους κλειστούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ανίσχυρη διάταξη νόμου περί εξαίρεσης από την απαγόρευση με την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος (τέλους)

Lawspot.gr


04-06-19
  Αντιστυνταγματική η εξαίρεση οικιστικών πυκνώσεων από δασικούς χάρτες.


03-06-19
Δεν είναι έγκυρη η καταρτιση δικαιοπραξίας με αντικείμενο την αποκλειστική χρήση θέσεων στάθμευσης σε πιλοτή σε τρίτους εφόσον αυτοί δεν έχουν στην κυριότητα τους αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία στην πολυκατοικία. Αρνητική αγωγή. 


03-06-19
Προστασία προσωπικών Δεδομένων. Έννοια αρχείου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά τον Ν. 2472/1997. Περιπτώσεις όπου κατ εξαίρεση και κατόπιν άδειας της αρμοδίας αρχής επιτρέπεται η χρήση προσωπικών δεδομένων άνευ συγκατάθεσης του δικαιούχου αυτών. Τέτοια περίπτωση συνιστά όταν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται είναι τα απολύτως απαραίτητα, αναγκαία και πρόσφορα για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου κατ` αναλογική εφαρμογή της νομοθεσίας για τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από δικηγόρους στα πλαίσια παροχής νομικών υπηρεσιών προς τους εντολείς τους δεν απαιτείται άδεια της αρχής ενώ οι τελευταίοι δεσμεύονται από το επαγγελματικό τους απόρρητο να μην διαβιβάζουν ή κοινοποιούν αυτά σε τρίτους καθ υπέρβαση της εντολής του πελάτη τους. Τυχόν παράνομη χρήση προσωπικών δεδομένων επιφέρει ποινικές κυρώσεις κατά του υπαιτίου αλλά και αστική ευθύνη προς αποζημίωση του παθόντος. Αντισυνταγματική η νομοθετική πρόβλεψη ελάχιστου ποσού επιδικασθείσας χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης επί παράνομης χρήσης προσωπικών δεδομένων. Ορθώς το εφετείο εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση λόγω επιδίκασης υπέρογκου ποσού χρηματικής ικανοποίησης ένεκα ηθικής βλάβης υπέρ των αναιρεσιβλήτων και εν συνεχεία δέχθηκε εν μέρει την αγωγή τους καθότι ο αναιρεσείων ορθώς έλαβε αντίγραφο ποινικής απόφασης που περιείχε προσωπικά δεδομένα τους ως δικηγόρος του πολιτικώς ενάγοντος στην δεδομένη δίκη αλλά εσφαλμένα χρησιμοποίησε αυτή άνευ αδείας της αρμόδιας αρχής σε προσωπική του υπόθεση και καθ υπέρβαση της εντολής του πελάτη του. Απορρίπτει αναίρεση κατά της υπ` αριθμ. 22/ΕΡ-ΔΙ/2016 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βεροίας.


linkedin twitter
 
 
site created and hosted by