Υπεγράφη ο πρώτος φορέας διαμεσολάβησης
ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
Υπεγράφη ο πρώτος φορέας διαμεσολάβησης.

Τη δημιουργία του φορέα κατάρτισης διαμεσολαβητών-δικηγόρων, υπέγραψαν χθες, ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας και το Επιμελητήριο Λάρισας, που έκαναν και τη σχετική σύμπραξη, σε τελετή, που έγινε το μεσημέρι στο μέγαρο των δικηγόρων. Η σύμπραξη υπεγράφη μεταξύ των προέδρων του ΔΣΛ κ. Δημ. Κατσαρού και του Επιμελητηρίου Λάρισας κ. Σωτήρη Γιαννακόπουλου, παρουσία του α΄ αντιπροέδρου του επιμελητηρίου κ. Δ. Αδάμ, του αντιπροέδρου του ΔΣΛ κ. Χρήστου Νότα, του γενικού γραμματέα του ΔΣΛ κ. Τρυφ. Τσάτσαρου και του επιστημονικού συμβούλου του Επιμελητηρίου κ. Γρηγ. Παπαχαραλάμπους.

Σε κοινή δήλωσή τους, οι δύο πρόεδροι ανέφεραν: «Είναι κοινή παραδοχή ότι η επίλυση μίας δικαστικής διένεξης στη χώρα μας συχνά απαιτεί διαδικασίες μακροχρόνιες. Τούτο έχει αναλυθεί πολλές φορές, ότι αποτελεί διαχρονική ευθύνη της πολιτείας, η οποία δεν εννοεί να λάβει ουσιαστικά μέτρα για πραγματική επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής της δικαιοσύνης. Επιπλέον, το κόστος πρόσβασης στη δικαιοσύνη έχει σταδιακά εκτοξευθεί, γεγονός το οποίο, σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση, λειτουργεί αποτρεπτικά (σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις απαγορευτικά) στον πολίτη που προσδοκά τη δικαστική επίλυση των υποθέσεών του. Μπροστά σε αυτή την αρνητική για τα δικαιώματα των πολιτών κατάσταση, θεωρούμε ότι η εφαρμογή της «Διαμεσολάβησης» και στη χώρα μας, ενός θεσμού εναλλακτικής εξωδικαστικής μεθόδου επίλυσης των διαφορών ιδιωτικού δικαίου, (κληρονομικές, αστικές, εμπορικές, εργατικές) αποτελεί μια διέξοδο προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ομολογημένο από όλους πρόβλημα στο χώρο της Δικαιοσύνης. Πρόκειται για μία εξωδικαστική διαδικασία, στην οποία τα εμπλεκόμενα μέρη, με τη συμβολή ενός τρίτου ουδέτερου προσώπου (του διαμεσολαβητή) και με τη συμπαράσταση του φυσικού τους δικηγόρου, μέσω μίας πολύ σύντομης και κατά τεκμήριο ελεγχόμενου κόστους διαδικασίας (της διαμεσολάβησης), αναζητούν και συχνά καταλήγουν σε μία κοινά αποδεκτή λύση της διαφοράς τους. Πρόκειται για θεσμό που ήδη εφαρμόζεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με άκρως ικανοποιητικά μάλιστα αποτελέσματα. Το νομικό πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή του νέου θεσμού στη χώρα μας, προβλέπει τη λειτουργία φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών, υπό μορφή αστικών μη κερδοσκοπικών εταιριών, που θα συστήνουν από κοινού ένας τουλάχιστον Δικηγορικός Σύλλογος και ένα από τα Επιμελητήρια της χώρας. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας και το Επιμελητήριο Λάρισας, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στα μέλη τους και στην τοπική κοινωνία, συμφώνησαν στη σύσταση ενός τέτοιου φορέα. Πρόκειται για έναν από τους πρώτους φορείς του είδους στην Ελλάδα και για τον πρώτο στον χώρο της Θεσσαλίας και αισιοδοξούμε ότι με το εγχείρημά μας αυτό, θα ευαισθητοποιήσουμε άπαντες (δικηγόροι, επιχειρηματίες, έμποροι και πολίτες εν γένει), ως προς το νέο θεσμό και θα συμβάλλουμε αποφασιστικά στην εμπέδωση και εφαρμογή του».

Ε. Ρ.Διαβάστε και εδώ το σχετικό άρθρο:
http://www.eleftheria.gr/index.asp?cat=21&aid=51471#.UYk2LEoy7


Νομικά Νέα
02-09-19
Αίτηση προσωρινής διακοπής λειτουργίας σταθμών κινητής τηλεφωνίας και απομάκρυνσης εγκατεστημένων κεραιών και μηχανημάτων. Εκπομπή επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από βάσεις κινητής τηλεφωνίας. Απαράδεκτο το αίτημα περί απειλής προσωπικής κράτησης, εφόσον δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένου προσώπου. Ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων προφύλαξης όταν υπάρχουν επαρκείς λόγοι να θεωρείται ότι η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας δημιουργεί κινδύνους ανεπανόρθωτης σωματικής και ψυχικής βλάβης. Αρχές αναλογικότητας και οικονομικής ελευθερίας. Δεκτή.
02-09-19

Σημαντική απόφαση  του ΣτΕ δίνει τις κατευθύνσεις για την οριοθέτηση οικισμών σε όλη την επικράτεια, ακυρώνει ως «ανεφάρμοστες» και «αντισυνταγματικές» τις οριοθετήσεις και τις επεκτάσεις ορίων οικισμών, που έχουν γίνει σε πολλές εκατοντάδες οικισμούς,  με πράξεις της διοίκησης (υπουργείου, νομαρχών κλπ) και αποφάσεις Δήμων και θέτει τις πολεοδομικές υπηρεσίες, προ αυξημένων ευθυνών για την έκδοση οικοδομικών αδειών, σε αυτές τις περιοχές.

Το συνολικό κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί μετά την καθαρογραφή της απόφασης. 

Πηγή: Νόμος & Φύση13-06-19
 Η τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο μισθωμένο χώρο δώματος πολυκατοικίας, παραβιάζει τον κανονισμό της πολυκατοικίας που θέτει περιορισμούς και απαγορεύσεις φέρουσες το χαρακτήρα δουλείας που αντιτάσσονται και κατά τρίτων – μισθωτών. Αναγνωρίζει τους ενάγοντες δικαιούχους πραγματικής δουλείας με περιεχόμενο την απαγόρευση της χρήσης του δουλεύοντος ως επαγγελματικού χώρου και την απαγόρευση χρήσης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ενοίκων της πολυκατοικίας. Υποχρεώνει τις εναγόμενες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να άρουν την προσβολή, διατάσσει διακοπή λειτουργίας των σταθμών βάσης και καθαίρεση κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Η προσβολή του δικαιώματος δουλείας συνιστά αδικοπραξία – επιδίκαση ηθικής βλάβης στους ενάγοντες.


13-06-19
Οικονομική ελευθερία – Δικαίωμα στην υγεία – Απαγόρευση καπνίσματος στους κλειστούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ανίσχυρη διάταξη νόμου περί εξαίρεσης από την απαγόρευση με την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος (τέλους)

Lawspot.gr


04-06-19
  Αντιστυνταγματική η εξαίρεση οικιστικών πυκνώσεων από δασικούς χάρτες.


03-06-19
Δεν είναι έγκυρη η καταρτιση δικαιοπραξίας με αντικείμενο την αποκλειστική χρήση θέσεων στάθμευσης σε πιλοτή σε τρίτους εφόσον αυτοί δεν έχουν στην κυριότητα τους αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία στην πολυκατοικία. Αρνητική αγωγή. 


03-06-19
Προστασία προσωπικών Δεδομένων. Έννοια αρχείου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά τον Ν. 2472/1997. Περιπτώσεις όπου κατ εξαίρεση και κατόπιν άδειας της αρμοδίας αρχής επιτρέπεται η χρήση προσωπικών δεδομένων άνευ συγκατάθεσης του δικαιούχου αυτών. Τέτοια περίπτωση συνιστά όταν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται είναι τα απολύτως απαραίτητα, αναγκαία και πρόσφορα για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου κατ` αναλογική εφαρμογή της νομοθεσίας για τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από δικηγόρους στα πλαίσια παροχής νομικών υπηρεσιών προς τους εντολείς τους δεν απαιτείται άδεια της αρχής ενώ οι τελευταίοι δεσμεύονται από το επαγγελματικό τους απόρρητο να μην διαβιβάζουν ή κοινοποιούν αυτά σε τρίτους καθ υπέρβαση της εντολής του πελάτη τους. Τυχόν παράνομη χρήση προσωπικών δεδομένων επιφέρει ποινικές κυρώσεις κατά του υπαιτίου αλλά και αστική ευθύνη προς αποζημίωση του παθόντος. Αντισυνταγματική η νομοθετική πρόβλεψη ελάχιστου ποσού επιδικασθείσας χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης επί παράνομης χρήσης προσωπικών δεδομένων. Ορθώς το εφετείο εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση λόγω επιδίκασης υπέρογκου ποσού χρηματικής ικανοποίησης ένεκα ηθικής βλάβης υπέρ των αναιρεσιβλήτων και εν συνεχεία δέχθηκε εν μέρει την αγωγή τους καθότι ο αναιρεσείων ορθώς έλαβε αντίγραφο ποινικής απόφασης που περιείχε προσωπικά δεδομένα τους ως δικηγόρος του πολιτικώς ενάγοντος στην δεδομένη δίκη αλλά εσφαλμένα χρησιμοποίησε αυτή άνευ αδείας της αρμόδιας αρχής σε προσωπική του υπόθεση και καθ υπέρβαση της εντολής του πελάτη του. Απορρίπτει αναίρεση κατά της υπ` αριθμ. 22/ΕΡ-ΔΙ/2016 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βεροίας.


linkedin twitter
 
 
site created and hosted by