Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Κοινή νομοθεσία περί παροχής ασύλου

Νέα, κοινή νομοθεσία σχετικά τις διαδικασίες ασύλου στην Ευρώπη ψηφίζει σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.13/06/2013 11:23       
Νέα, κοινή νομοθεσία σχετικά με τις διαδικασίες χορήγησης ασύλου στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ψηφίζει σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει λόγο για μια «ιστορική μέρα».

Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο θεσπίζονται ενιαίες, ευρωπαϊκές προδιαγραφές σχετικά με τη χορήγηση ασύλου και ικανοποιούνται πάγια αιτήματα επιτάχυνσης των σχετικών διαδικασιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη μέχρι τώρα ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπονταν συγκεκριμένες προθεσμίες διεκπεραίωσης των αιτημάτων ασύλου ενώ, σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, η επεξεργασία των αιτημάτων για χορήγηση ασύλου θα πρέπει να γίνεται από τα κράτη-μέλη εντός εξαμήνου.

Πολύ σημαντική είναι επίσης η μέριμνα περί προστασίας των δικαιωμάτων των μεταναστών αφού, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, θα απαγορεύεται η μεταφορά μεταναστών σε χώρα, στην οποία διατρέχουν βάσιμο κίνδυνο να πέσουν θύματα απάνθρωπης μεταχείρισης και προσβολής θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, ενώ παράλληλα προβλέπονται και διευκολύνσεις για την πρόσβαση των αιτούντων άσυλο στην αγορά εργασίας.

Τέλος, τα δακτυλικά αποτυπώματα των αιτούντων θα καταχωρούνται για τρία χρόνια στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων Eurodac, προς αποφυγή καταχρηστικών φαινομένων, κάτι που αναμένεται παράλληλα να βοηθήσει και την προώθηση της διακρατικής συνεργασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η τελευταία αυτή ρύθμιση ωστόσο δημιουργεί ανησυχίες σχετικά με μια πιθανή τάση «ποινικοποίησης» των προσφύγων, ενώ δε λείπουν οι προβληματισμοί σχετικά με τη διατήρηση σε ισχύ του κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙ», βάσει του οποίου ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει άσυλο μόνο στην πρώτη «χώρα εισόδου»της Ένωσης, με συνέπεια τον συνωστισμό μεταναστών σε ευρωπαϊκές χώρες του Νότου.
lawnet.gr
Νομικά Νέα
30-11-19

Το Δικαίωμα του πολίτη στην περιβαλλοντική ενημέρωση. 

Συνοπτικό άρθρο για τα δικαιώματα του πολίτη και αντίστοιχα τις υποχρεώσεις της Διοίκησης στο ζήτημα της περιβαλλοντικής ενημέρωσης. 

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΘΕΣΣΑΛΙΑ στις 17.11.2019

Διαθέσιμο και εδώ:

https://e-thessalia.gr/to-dikaioma-toy-politi-sti-perivallontiki-enimerosi/02-09-19
Αίτηση προσωρινής διακοπής λειτουργίας σταθμών κινητής τηλεφωνίας και απομάκρυνσης εγκατεστημένων κεραιών και μηχανημάτων. Εκπομπή επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από βάσεις κινητής τηλεφωνίας. Απαράδεκτο το αίτημα περί απειλής προσωπικής κράτησης, εφόσον δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένου προσώπου. Ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων προφύλαξης όταν υπάρχουν επαρκείς λόγοι να θεωρείται ότι η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας δημιουργεί κινδύνους ανεπανόρθωτης σωματικής και ψυχικής βλάβης. Αρχές αναλογικότητας και οικονομικής ελευθερίας. Δεκτή.
02-09-19

Σημαντική απόφαση  του ΣτΕ δίνει τις κατευθύνσεις για την οριοθέτηση οικισμών σε όλη την επικράτεια, ακυρώνει ως «ανεφάρμοστες» και «αντισυνταγματικές» τις οριοθετήσεις και τις επεκτάσεις ορίων οικισμών, που έχουν γίνει σε πολλές εκατοντάδες οικισμούς,  με πράξεις της διοίκησης (υπουργείου, νομαρχών κλπ) και αποφάσεις Δήμων και θέτει τις πολεοδομικές υπηρεσίες, προ αυξημένων ευθυνών για την έκδοση οικοδομικών αδειών, σε αυτές τις περιοχές.

Το συνολικό κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί μετά την καθαρογραφή της απόφασης. 

Πηγή: Νόμος & Φύση13-06-19
 Η τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο μισθωμένο χώρο δώματος πολυκατοικίας, παραβιάζει τον κανονισμό της πολυκατοικίας που θέτει περιορισμούς και απαγορεύσεις φέρουσες το χαρακτήρα δουλείας που αντιτάσσονται και κατά τρίτων – μισθωτών. Αναγνωρίζει τους ενάγοντες δικαιούχους πραγματικής δουλείας με περιεχόμενο την απαγόρευση της χρήσης του δουλεύοντος ως επαγγελματικού χώρου και την απαγόρευση χρήσης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ενοίκων της πολυκατοικίας. Υποχρεώνει τις εναγόμενες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να άρουν την προσβολή, διατάσσει διακοπή λειτουργίας των σταθμών βάσης και καθαίρεση κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Η προσβολή του δικαιώματος δουλείας συνιστά αδικοπραξία – επιδίκαση ηθικής βλάβης στους ενάγοντες.


13-06-19
Οικονομική ελευθερία – Δικαίωμα στην υγεία – Απαγόρευση καπνίσματος στους κλειστούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ανίσχυρη διάταξη νόμου περί εξαίρεσης από την απαγόρευση με την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος (τέλους)

Lawspot.gr


04-06-19
  Αντιστυνταγματική η εξαίρεση οικιστικών πυκνώσεων από δασικούς χάρτες.


03-06-19
Δεν είναι έγκυρη η καταρτιση δικαιοπραξίας με αντικείμενο την αποκλειστική χρήση θέσεων στάθμευσης σε πιλοτή σε τρίτους εφόσον αυτοί δεν έχουν στην κυριότητα τους αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία στην πολυκατοικία. Αρνητική αγωγή. 


linkedin twitter
 
 
site created and hosted by