Δικαστήριο διατάσσει παροχους υπηρεσιών διαδικτύτου να μπλοκάρουν την ιστοσελίδα Pirate Bay
 Δικαστήριο στην Ιρλανδία διατάσσει Παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου (ISP’s) να μπλοκάρουν την ιστοσελίδα διαμοιρασμού αρχείων The Pirate Bay
Το Ανώτατο Δικαστήριο του Δουβλίνου (High Court) την Τετάρτη διέταξε αρκετούς Παρόχους Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) να μπλοκάρουν την πρόσβαση στην ιστοσελίδα ανταλλαγής αρχείων The Pirate Bay (εφεξής TPB) και των proxy servers της εντός 30 ημερών. Η TPB είναι μία από τις μεγαλύτερες δωρεάν παροχής υλικού BitTorrent στον κόσμο, με περισσότερα από 36 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από τις διαφημίσεις. Οι ενάγοντες, μεταξύ των οποίων αρκετές μεγάλες διεθνείς παραγωγούς περιεχομένου, όπως EMI, Sony, Warner Music και Universal, ισχυρίζονται ότι ο όγκος μεταφόρτωσης της συγκεκριμένης ιστοσελίδας τους έχει κοστίσει πολύτιμους καταναλωτές, με τις ζημιές τους να ανέρχονται σε εκατομμύρια. Στην TPB επιβλήθηκε πρόστιμο πάνω από τρία εκατομμύρια λίρες.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), τον Μάρτιο διατήρησε με απόφασή του (Fredrik NEIJ και Peter SUNDE KOLMISOPPI κατά Σουηδίας, αρ. προσφ. 40397/12 – εδώ το δελτίο τύπου σε .pdf) την ποινική καταδίκη των συνιδρυτών της TPB για την υποβοήθηση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο, κηρύσσοντας ομόφωνα απαράδεκτη την προσφυγή τους. Οι συνιδρυτές Peter Sunde και Fredrik Neij εφεσίβαλαν το 2009 απόφαση τοπικού δικαστήριου της Στοκχόλμης που τους έκρινε ένοχους για από κοινού εγκλήματα του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων (Copyright Act), καταδικάζοντας καθέναν τους σε φυλάκιση ενός έτους. Τον Ιούνιο του 2009 αρκετές εταιρείες παραγωγής του Hollywood κατέθεσαν αγωγή στη Σουηδία κατά των διαχειριστών του TPB, ζητώντας ασφαλιστικά μέτρα. Οι αμερικανικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Disney, της Universal και της Columbia Pictures, κατέθεσαν αγωγές στο Δικαστήριο της Στοκχόλμης, απαιτώντας η δικαστική απόφαση να διατάξει τους ιδιοκτήτες να παύσουν και να απέχουν από τη διαχείριση.
Πηγή: Jurist
Νομικά Νέα
02-09-19
Αίτηση προσωρινής διακοπής λειτουργίας σταθμών κινητής τηλεφωνίας και απομάκρυνσης εγκατεστημένων κεραιών και μηχανημάτων. Εκπομπή επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από βάσεις κινητής τηλεφωνίας. Απαράδεκτο το αίτημα περί απειλής προσωπικής κράτησης, εφόσον δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένου προσώπου. Ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων προφύλαξης όταν υπάρχουν επαρκείς λόγοι να θεωρείται ότι η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας δημιουργεί κινδύνους ανεπανόρθωτης σωματικής και ψυχικής βλάβης. Αρχές αναλογικότητας και οικονομικής ελευθερίας. Δεκτή.
02-09-19

Σημαντική απόφαση  του ΣτΕ δίνει τις κατευθύνσεις για την οριοθέτηση οικισμών σε όλη την επικράτεια, ακυρώνει ως «ανεφάρμοστες» και «αντισυνταγματικές» τις οριοθετήσεις και τις επεκτάσεις ορίων οικισμών, που έχουν γίνει σε πολλές εκατοντάδες οικισμούς,  με πράξεις της διοίκησης (υπουργείου, νομαρχών κλπ) και αποφάσεις Δήμων και θέτει τις πολεοδομικές υπηρεσίες, προ αυξημένων ευθυνών για την έκδοση οικοδομικών αδειών, σε αυτές τις περιοχές.

Το συνολικό κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί μετά την καθαρογραφή της απόφασης. 

Πηγή: Νόμος & Φύση13-06-19
 Η τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο μισθωμένο χώρο δώματος πολυκατοικίας, παραβιάζει τον κανονισμό της πολυκατοικίας που θέτει περιορισμούς και απαγορεύσεις φέρουσες το χαρακτήρα δουλείας που αντιτάσσονται και κατά τρίτων – μισθωτών. Αναγνωρίζει τους ενάγοντες δικαιούχους πραγματικής δουλείας με περιεχόμενο την απαγόρευση της χρήσης του δουλεύοντος ως επαγγελματικού χώρου και την απαγόρευση χρήσης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ενοίκων της πολυκατοικίας. Υποχρεώνει τις εναγόμενες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να άρουν την προσβολή, διατάσσει διακοπή λειτουργίας των σταθμών βάσης και καθαίρεση κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Η προσβολή του δικαιώματος δουλείας συνιστά αδικοπραξία – επιδίκαση ηθικής βλάβης στους ενάγοντες.


13-06-19
Οικονομική ελευθερία – Δικαίωμα στην υγεία – Απαγόρευση καπνίσματος στους κλειστούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ανίσχυρη διάταξη νόμου περί εξαίρεσης από την απαγόρευση με την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος (τέλους)

Lawspot.gr


04-06-19
  Αντιστυνταγματική η εξαίρεση οικιστικών πυκνώσεων από δασικούς χάρτες.


03-06-19
Δεν είναι έγκυρη η καταρτιση δικαιοπραξίας με αντικείμενο την αποκλειστική χρήση θέσεων στάθμευσης σε πιλοτή σε τρίτους εφόσον αυτοί δεν έχουν στην κυριότητα τους αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία στην πολυκατοικία. Αρνητική αγωγή. 


03-06-19
Προστασία προσωπικών Δεδομένων. Έννοια αρχείου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά τον Ν. 2472/1997. Περιπτώσεις όπου κατ εξαίρεση και κατόπιν άδειας της αρμοδίας αρχής επιτρέπεται η χρήση προσωπικών δεδομένων άνευ συγκατάθεσης του δικαιούχου αυτών. Τέτοια περίπτωση συνιστά όταν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται είναι τα απολύτως απαραίτητα, αναγκαία και πρόσφορα για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου κατ` αναλογική εφαρμογή της νομοθεσίας για τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από δικηγόρους στα πλαίσια παροχής νομικών υπηρεσιών προς τους εντολείς τους δεν απαιτείται άδεια της αρχής ενώ οι τελευταίοι δεσμεύονται από το επαγγελματικό τους απόρρητο να μην διαβιβάζουν ή κοινοποιούν αυτά σε τρίτους καθ υπέρβαση της εντολής του πελάτη τους. Τυχόν παράνομη χρήση προσωπικών δεδομένων επιφέρει ποινικές κυρώσεις κατά του υπαιτίου αλλά και αστική ευθύνη προς αποζημίωση του παθόντος. Αντισυνταγματική η νομοθετική πρόβλεψη ελάχιστου ποσού επιδικασθείσας χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης επί παράνομης χρήσης προσωπικών δεδομένων. Ορθώς το εφετείο εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση λόγω επιδίκασης υπέρογκου ποσού χρηματικής ικανοποίησης ένεκα ηθικής βλάβης υπέρ των αναιρεσιβλήτων και εν συνεχεία δέχθηκε εν μέρει την αγωγή τους καθότι ο αναιρεσείων ορθώς έλαβε αντίγραφο ποινικής απόφασης που περιείχε προσωπικά δεδομένα τους ως δικηγόρος του πολιτικώς ενάγοντος στην δεδομένη δίκη αλλά εσφαλμένα χρησιμοποίησε αυτή άνευ αδείας της αρμόδιας αρχής σε προσωπική του υπόθεση και καθ υπέρβαση της εντολής του πελάτη του. Απορρίπτει αναίρεση κατά της υπ` αριθμ. 22/ΕΡ-ΔΙ/2016 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βεροίας.


linkedin twitter
 
 
site created and hosted by