ΝΣΚ: Ερμηνεία της απόφασης του ΣτΕ για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ.
Επαναλειτουργία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης με σύσταση μεταβατικού φορέα συστήνει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.


Με τη σύσταση μεταβατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα μπορεί να εκτελεστεί η προσωρινή διαταγή του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ΕΡΤ. Αυτό αναφέρεται σε ενημερωτικό σημείωμα του παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κ.Α. Μπάνου προς τον υπουργό Οικονομικών Γ. Στουρνάρα.

Σύμφωνα με το σημείωμα υφίσταται ευχέρεια της Διοίκησης να ορίσει ή να συστήσει το ραδιοτηλεοπτικό φορέα που θ’ αναλάβει να συνεχίσει τη μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών για το μεταβατικό διάστημα, μέχρι τη σύσταση της νέας δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Η ως άνω σύσταση μπορεί να γίνει με τα «οργανωτικά μέτρα», τα οποία «διατάσσονται» οι συναρμόδιοι υπουργοί να λάβουν.

Το σημείωμα αναφέρει επίσης, ότι η «κυκλοφορία εκδόσεων» καθώς και «κάθε άλλη δραστηριότητα» απουσιάζουν από το «διατακτικό» της προσωρινής διαταγής και συνεπώς η διακοπή των εκδόσεων και κάθε άλλης δραστηριότητας, η οποία δεν συνιστά «μετάδοση ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής» ή «λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων», διατηρείται και δεν θίγεται από την προσωρινή διαταγή.

Ωστόσο ο κ. Μπάνος επισημαίνει ότι το περιεχόμενο του σημειώματος συνιστά απλή εκτίμηση του περιεχομένου της προσωρινής διαταγής και ότι μόνος αρμόδιος για την αυθεντική ερμηνεία της είναι ο πρόεδρος του ΣτΕ, προς τον οποίο και προτρέπει τη Διοίκηση να απευθύνει σχετικό αίτημα, προς διευκρίνιση σημείων και αμφιβολιών.
Να σημειωθεί τέλος ότι ο πρόεδρος του ΣτΕ, κ.Κων. Μενουδάκος, δήλωσε χθες ότι δεν δόθηκαν από τον ίδιο οδηγίες για την εφαρμογή της προσωρινής διαταγής που εξέδωσε και πρόσθεσε ότι τα όποια σχόλια και διευκρινίσεις σχετικά με αυτήν δεν προέρχονται από τον ίδιο αλλά ενδεχομένως από άλλους δικαστικούς και νομικούς κύκλους.
Πηγή: Lawnet

Νομικά Νέα
30-11-19

Το Δικαίωμα του πολίτη στην περιβαλλοντική ενημέρωση. 

Συνοπτικό άρθρο για τα δικαιώματα του πολίτη και αντίστοιχα τις υποχρεώσεις της Διοίκησης στο ζήτημα της περιβαλλοντικής ενημέρωσης. 

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΘΕΣΣΑΛΙΑ στις 17.11.2019

Διαθέσιμο και εδώ:

https://e-thessalia.gr/to-dikaioma-toy-politi-sti-perivallontiki-enimerosi/02-09-19
Αίτηση προσωρινής διακοπής λειτουργίας σταθμών κινητής τηλεφωνίας και απομάκρυνσης εγκατεστημένων κεραιών και μηχανημάτων. Εκπομπή επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από βάσεις κινητής τηλεφωνίας. Απαράδεκτο το αίτημα περί απειλής προσωπικής κράτησης, εφόσον δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένου προσώπου. Ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων προφύλαξης όταν υπάρχουν επαρκείς λόγοι να θεωρείται ότι η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας δημιουργεί κινδύνους ανεπανόρθωτης σωματικής και ψυχικής βλάβης. Αρχές αναλογικότητας και οικονομικής ελευθερίας. Δεκτή.
02-09-19

Σημαντική απόφαση  του ΣτΕ δίνει τις κατευθύνσεις για την οριοθέτηση οικισμών σε όλη την επικράτεια, ακυρώνει ως «ανεφάρμοστες» και «αντισυνταγματικές» τις οριοθετήσεις και τις επεκτάσεις ορίων οικισμών, που έχουν γίνει σε πολλές εκατοντάδες οικισμούς,  με πράξεις της διοίκησης (υπουργείου, νομαρχών κλπ) και αποφάσεις Δήμων και θέτει τις πολεοδομικές υπηρεσίες, προ αυξημένων ευθυνών για την έκδοση οικοδομικών αδειών, σε αυτές τις περιοχές.

Το συνολικό κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί μετά την καθαρογραφή της απόφασης. 

Πηγή: Νόμος & Φύση13-06-19
 Η τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο μισθωμένο χώρο δώματος πολυκατοικίας, παραβιάζει τον κανονισμό της πολυκατοικίας που θέτει περιορισμούς και απαγορεύσεις φέρουσες το χαρακτήρα δουλείας που αντιτάσσονται και κατά τρίτων – μισθωτών. Αναγνωρίζει τους ενάγοντες δικαιούχους πραγματικής δουλείας με περιεχόμενο την απαγόρευση της χρήσης του δουλεύοντος ως επαγγελματικού χώρου και την απαγόρευση χρήσης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ενοίκων της πολυκατοικίας. Υποχρεώνει τις εναγόμενες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να άρουν την προσβολή, διατάσσει διακοπή λειτουργίας των σταθμών βάσης και καθαίρεση κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Η προσβολή του δικαιώματος δουλείας συνιστά αδικοπραξία – επιδίκαση ηθικής βλάβης στους ενάγοντες.


13-06-19
Οικονομική ελευθερία – Δικαίωμα στην υγεία – Απαγόρευση καπνίσματος στους κλειστούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ανίσχυρη διάταξη νόμου περί εξαίρεσης από την απαγόρευση με την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος (τέλους)

Lawspot.gr


04-06-19
  Αντιστυνταγματική η εξαίρεση οικιστικών πυκνώσεων από δασικούς χάρτες.


03-06-19
Δεν είναι έγκυρη η καταρτιση δικαιοπραξίας με αντικείμενο την αποκλειστική χρήση θέσεων στάθμευσης σε πιλοτή σε τρίτους εφόσον αυτοί δεν έχουν στην κυριότητα τους αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία στην πολυκατοικία. Αρνητική αγωγή. 


linkedin twitter
 
 
site created and hosted by