ΣτΕ: Οριστικό το τέλος της ΕΡΤ

Όπως σαφώς διατυπώνεται στο «διά ταύτα» της απόφασης της Επιτροπής Αναστολών  του ΣτΕ, από την απόφαση της κυβέρνησης για το κλείσιμο της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, αναστέλλεται μόνον η διάταξη με την οποία διακόπηκε η εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος (απουσία σήματος στις τηλεοπτικές οθόνες) και διατάσσεται η προσωρινή επαναλειτουργία της πρώην ΕΡΤ. Η απόφαση της κυβέρνησης για το κλείσιμο ισχύει, ενώ το Δικαστήριο αναφέρει στην απόφασή του την ΕΡΤ ως «καταργηθείσα».Σχετικά με την προσωρινή επαναλειτουργία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, ορίζεται, όπως και στην απόφαση του προέδρου του ΣτΕ, κ.Κων. Μενουδάκου, ότι θα έχει χρονική διάρκεια η οποία εξαρτάται από τη διαδικασία σύστασης και λειτουργίας του νέου ραδιοτηλεοπτικού φορέα.

Την ευθύνη για τη δημιουργία του μηχανισμού, ώστε η κρατική ραδιοτηλεόραση να εκπέμψει πρόγραμμα έστω και προσωρινά, το Δικαστήριο αναθέτει στον υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρα και τον υφυπουργό Σίμο Κεδίκογλου αλλά και στον ειδικό διαχειριστή που έχει οριστεί στην ΕΡΤ για τις ανάγκες της εκκαθάρισης. Κρίσιμες είναι οι αποσαφηνίσεις της Επιτροπής Αναστολών για το πότε και πώς πρέπει να επαναλειτουργήσει προσωρινά η κρατική ραδιοτηλεόραση καθώς στην απόφαση γίνεται λόγος «για αναγκαίο προσωπικό και αναγκαίο πρόγραμμα» και επαναλειτουργία «στον συντομότερο δυνατό χρόνο». Μάλιστα το Δικαστήριο αναφέρει ότι αυτεπάγγελτα θα επανέλθει και θα ελέγξει αν η απόφασή του έχει εφαρμοστεί εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

Οι πέντε ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί που μετείχαν στην κρίσιμη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναστολών, υπό την προεδρία του κ. Κων. Μενουδάκου αναφέρουν στο σκεπτικό τους ότι το "μαύρο" στις οθόνες με τη διακοπή της εκπομπής ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος «προκαλεί ανεπανόρθωτη βλάβη, διότι παύει, έστω και προσωρινά, να παρέχεται η δημόσια υπηρεσία της εκπομπής ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων και διαδικτυακών υπηρεσιών». Ενα μέλος του Δικαστηρίου, η σύμβουλος του ΣτΕ κ. Μαρία Καραμανώφ, διατύπωσε αντίθετη άποψη, επικρίνοντας τους χειρισμούς της κυβέρνησης, καθώς, όπως αναφέρεται στην απόφαση, υποστήριξε ότι «η κατάργηση της ΕΡΤ χωρίς την ταυτόχρονη ίδρυση του νέου ραδιοτηλεοπτικού φορέα δεν μπορεί να θεραπευθεί και ως εκ τούτου πρέπει να ανασταλεί το σύνολο της απόφασης για το κλείσιμο της ΕΡΤ».

Πηγή: Lawnet 


Νομικά Νέα
02-09-19
Αίτηση προσωρινής διακοπής λειτουργίας σταθμών κινητής τηλεφωνίας και απομάκρυνσης εγκατεστημένων κεραιών και μηχανημάτων. Εκπομπή επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από βάσεις κινητής τηλεφωνίας. Απαράδεκτο το αίτημα περί απειλής προσωπικής κράτησης, εφόσον δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένου προσώπου. Ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων προφύλαξης όταν υπάρχουν επαρκείς λόγοι να θεωρείται ότι η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας δημιουργεί κινδύνους ανεπανόρθωτης σωματικής και ψυχικής βλάβης. Αρχές αναλογικότητας και οικονομικής ελευθερίας. Δεκτή.
02-09-19

Σημαντική απόφαση  του ΣτΕ δίνει τις κατευθύνσεις για την οριοθέτηση οικισμών σε όλη την επικράτεια, ακυρώνει ως «ανεφάρμοστες» και «αντισυνταγματικές» τις οριοθετήσεις και τις επεκτάσεις ορίων οικισμών, που έχουν γίνει σε πολλές εκατοντάδες οικισμούς,  με πράξεις της διοίκησης (υπουργείου, νομαρχών κλπ) και αποφάσεις Δήμων και θέτει τις πολεοδομικές υπηρεσίες, προ αυξημένων ευθυνών για την έκδοση οικοδομικών αδειών, σε αυτές τις περιοχές.

Το συνολικό κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί μετά την καθαρογραφή της απόφασης. 

Πηγή: Νόμος & Φύση13-06-19
 Η τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο μισθωμένο χώρο δώματος πολυκατοικίας, παραβιάζει τον κανονισμό της πολυκατοικίας που θέτει περιορισμούς και απαγορεύσεις φέρουσες το χαρακτήρα δουλείας που αντιτάσσονται και κατά τρίτων – μισθωτών. Αναγνωρίζει τους ενάγοντες δικαιούχους πραγματικής δουλείας με περιεχόμενο την απαγόρευση της χρήσης του δουλεύοντος ως επαγγελματικού χώρου και την απαγόρευση χρήσης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ενοίκων της πολυκατοικίας. Υποχρεώνει τις εναγόμενες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να άρουν την προσβολή, διατάσσει διακοπή λειτουργίας των σταθμών βάσης και καθαίρεση κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Η προσβολή του δικαιώματος δουλείας συνιστά αδικοπραξία – επιδίκαση ηθικής βλάβης στους ενάγοντες.


13-06-19
Οικονομική ελευθερία – Δικαίωμα στην υγεία – Απαγόρευση καπνίσματος στους κλειστούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ανίσχυρη διάταξη νόμου περί εξαίρεσης από την απαγόρευση με την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος (τέλους)

Lawspot.gr


04-06-19
  Αντιστυνταγματική η εξαίρεση οικιστικών πυκνώσεων από δασικούς χάρτες.


03-06-19
Δεν είναι έγκυρη η καταρτιση δικαιοπραξίας με αντικείμενο την αποκλειστική χρήση θέσεων στάθμευσης σε πιλοτή σε τρίτους εφόσον αυτοί δεν έχουν στην κυριότητα τους αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία στην πολυκατοικία. Αρνητική αγωγή. 


03-06-19
Προστασία προσωπικών Δεδομένων. Έννοια αρχείου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά τον Ν. 2472/1997. Περιπτώσεις όπου κατ εξαίρεση και κατόπιν άδειας της αρμοδίας αρχής επιτρέπεται η χρήση προσωπικών δεδομένων άνευ συγκατάθεσης του δικαιούχου αυτών. Τέτοια περίπτωση συνιστά όταν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται είναι τα απολύτως απαραίτητα, αναγκαία και πρόσφορα για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου κατ` αναλογική εφαρμογή της νομοθεσίας για τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από δικηγόρους στα πλαίσια παροχής νομικών υπηρεσιών προς τους εντολείς τους δεν απαιτείται άδεια της αρχής ενώ οι τελευταίοι δεσμεύονται από το επαγγελματικό τους απόρρητο να μην διαβιβάζουν ή κοινοποιούν αυτά σε τρίτους καθ υπέρβαση της εντολής του πελάτη τους. Τυχόν παράνομη χρήση προσωπικών δεδομένων επιφέρει ποινικές κυρώσεις κατά του υπαιτίου αλλά και αστική ευθύνη προς αποζημίωση του παθόντος. Αντισυνταγματική η νομοθετική πρόβλεψη ελάχιστου ποσού επιδικασθείσας χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης επί παράνομης χρήσης προσωπικών δεδομένων. Ορθώς το εφετείο εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση λόγω επιδίκασης υπέρογκου ποσού χρηματικής ικανοποίησης ένεκα ηθικής βλάβης υπέρ των αναιρεσιβλήτων και εν συνεχεία δέχθηκε εν μέρει την αγωγή τους καθότι ο αναιρεσείων ορθώς έλαβε αντίγραφο ποινικής απόφασης που περιείχε προσωπικά δεδομένα τους ως δικηγόρος του πολιτικώς ενάγοντος στην δεδομένη δίκη αλλά εσφαλμένα χρησιμοποίησε αυτή άνευ αδείας της αρμόδιας αρχής σε προσωπική του υπόθεση και καθ υπέρβαση της εντολής του πελάτη του. Απορρίπτει αναίρεση κατά της υπ` αριθμ. 22/ΕΡ-ΔΙ/2016 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βεροίας.


linkedin twitter
 
 
site created and hosted by