ΣτΠ: Παρέμβαση σχετικά με την «τακτοποίηση» των αυθαιρέτων.
Παρέμβαση σχετικά με την καθυστέρηση συμμόρφωσης της διοίκησης με απόφαση του ΣτΕ, για εξαίρεση αυθαιρέτου από κατεδάφιση 
Παρέμβαση πραγματοποίησε ο Συνήγορος του Πολίτη, μετά από καταγγελία πολίτη ότι η πολεοδομία Πατρών αρνήθηκε να χαρακτηρίσει κατεδαφιστέο αυθαίρετο όροφο σε κτίσμα, με τη δικαιολογία ότι μπορεί να ενταχθεί στο ν.4014/2011 περί «τακτοποίησης» των αυθαιρέτων και να εξαιρεθεί από την κατεδάφιση.
Ειδικότερα, η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία αρνήθηκε να συμμορφωθεί με την υπ’ αριθμ.3337/2011 απόφαση του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία ακυρώθηκε, μετά από προσφυγή του ίδιου πολίτη, απόφαση του νομάρχη Αχαΐας, με την οποία εξαιρέθηκε από την κατεδάφιση το συγκεκριμένο ακίνητο. Υπενθυμίζεται δε ότι με με την 3337/11 κηρύχθηκε αντισυνταγματική διάταξη του ν.3044/02 που επέκτεινε τη δυνατότητα εξαίρεσης από την κατεδάφιση και σε αυθαίρετα που ανεγέρθηκαν μετά το 1983 - εξέλιξη που έχει άμεση σχέση με τη συνταγματικότητα του ν. 4014/11 ή οποιουδήποτε μελλοντικού νομοθετήματος .

Η Αρχή τόνισε ότι η καθυστέρηση συμμόρφωσης της διοίκησης με την ως άνω απόφαση αντίκειται στο άρ.20 του Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει την πλήρη δικαστική προστασία καθώς και στο άρ.6 της ΕΣΔΑ περί «δίκαιης δίκης» και ζήτησε, με σχετική επιστολή που απέστειλε, από το αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να εφαρμόζονται οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις.

Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου [διαμεσολάβηση pdf] το ΥΠΕΚΑ ενημέρωσε, με έγγραφό του, ότι θα λάβει υπόψη του τις επισημάνσεις της Αρχής, κατά τη διαδικασία επεξεργασίας νεώτερης νομοθετικής ρύθμισης.

Πηγή: Lawnet 

Νομικά Νέα
30-11-19

Το Δικαίωμα του πολίτη στην περιβαλλοντική ενημέρωση. 

Συνοπτικό άρθρο για τα δικαιώματα του πολίτη και αντίστοιχα τις υποχρεώσεις της Διοίκησης στο ζήτημα της περιβαλλοντικής ενημέρωσης. 

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΘΕΣΣΑΛΙΑ στις 17.11.2019

Διαθέσιμο και εδώ:

https://e-thessalia.gr/to-dikaioma-toy-politi-sti-perivallontiki-enimerosi/02-09-19
Αίτηση προσωρινής διακοπής λειτουργίας σταθμών κινητής τηλεφωνίας και απομάκρυνσης εγκατεστημένων κεραιών και μηχανημάτων. Εκπομπή επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από βάσεις κινητής τηλεφωνίας. Απαράδεκτο το αίτημα περί απειλής προσωπικής κράτησης, εφόσον δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένου προσώπου. Ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων προφύλαξης όταν υπάρχουν επαρκείς λόγοι να θεωρείται ότι η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας δημιουργεί κινδύνους ανεπανόρθωτης σωματικής και ψυχικής βλάβης. Αρχές αναλογικότητας και οικονομικής ελευθερίας. Δεκτή.
02-09-19

Σημαντική απόφαση  του ΣτΕ δίνει τις κατευθύνσεις για την οριοθέτηση οικισμών σε όλη την επικράτεια, ακυρώνει ως «ανεφάρμοστες» και «αντισυνταγματικές» τις οριοθετήσεις και τις επεκτάσεις ορίων οικισμών, που έχουν γίνει σε πολλές εκατοντάδες οικισμούς,  με πράξεις της διοίκησης (υπουργείου, νομαρχών κλπ) και αποφάσεις Δήμων και θέτει τις πολεοδομικές υπηρεσίες, προ αυξημένων ευθυνών για την έκδοση οικοδομικών αδειών, σε αυτές τις περιοχές.

Το συνολικό κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί μετά την καθαρογραφή της απόφασης. 

Πηγή: Νόμος & Φύση13-06-19
 Η τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο μισθωμένο χώρο δώματος πολυκατοικίας, παραβιάζει τον κανονισμό της πολυκατοικίας που θέτει περιορισμούς και απαγορεύσεις φέρουσες το χαρακτήρα δουλείας που αντιτάσσονται και κατά τρίτων – μισθωτών. Αναγνωρίζει τους ενάγοντες δικαιούχους πραγματικής δουλείας με περιεχόμενο την απαγόρευση της χρήσης του δουλεύοντος ως επαγγελματικού χώρου και την απαγόρευση χρήσης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ενοίκων της πολυκατοικίας. Υποχρεώνει τις εναγόμενες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να άρουν την προσβολή, διατάσσει διακοπή λειτουργίας των σταθμών βάσης και καθαίρεση κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Η προσβολή του δικαιώματος δουλείας συνιστά αδικοπραξία – επιδίκαση ηθικής βλάβης στους ενάγοντες.


13-06-19
Οικονομική ελευθερία – Δικαίωμα στην υγεία – Απαγόρευση καπνίσματος στους κλειστούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ανίσχυρη διάταξη νόμου περί εξαίρεσης από την απαγόρευση με την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος (τέλους)

Lawspot.gr


04-06-19
  Αντιστυνταγματική η εξαίρεση οικιστικών πυκνώσεων από δασικούς χάρτες.


03-06-19
Δεν είναι έγκυρη η καταρτιση δικαιοπραξίας με αντικείμενο την αποκλειστική χρήση θέσεων στάθμευσης σε πιλοτή σε τρίτους εφόσον αυτοί δεν έχουν στην κυριότητα τους αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία στην πολυκατοικία. Αρνητική αγωγή. 


linkedin twitter
 
 
site created and hosted by