Υπογραφή διεθνούς συνθήκης για τη διευκόλυνση πρόσβασης των τυφλών σε πνευματικά έργα.
Υπεγράφη η Συνθήκη του Μαρακές με την οποία εισάγονται εξαιρέσεις και περιορισμοί των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
Υπεγράφη από 51 χώρες η Διεθνής Συνθήκη του Μαρακές για τη διευκόλυνση των τυφλών και των ατόμων με αναπηρία στην όραση, σε υλικό που προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Με τη νέα συνθήκη – η οποία υπεγράφη στα πλαίσια της πρόσφατης διπλωματικής διάσκεψης του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (World Intellectual Property Organization- WIPO) - εισάγονται εξαιρέσεις και περιορισμοί στα δικαιώματα που απορρέουν από το δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, προς χάριν των ατόμων με προβλήματα αναπηρίας στην όραση. Ειδικότερα, η συνθήκη αφορά στην πρόβλεψη ειδικών ρυθμίσεων, προκειμένου τα πνευματικά έργα να γίνονται ευκολότερα προσιτά σε τυφλούς και άτομα με ιδιαιτέρως μειωμένη όραση, μέσω της αποτύπωσης σε εναλλακτικούς υλικούς φορείς (σύστημα Braille, audio books κλπ).
Υπενθυμίζεται ότι, βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου, καταλείπεται στις εθνικές νομοθεσίες η ευχέρεια να ρυθμίζουν τους περιορισμούς των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι περισσότερες χώρες επιτρέπουν την αντιγραφή για ιδιωτική αναπαραγωγή, αλλά πολύ λίγες έχουν μεριμνήσει σχετικά με εξαιρέσεις για λόγους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ή εκπαίδευσης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

Η Συνθήκη του Μαρακές[pdf] χαιρετήθηκε θερμά από τη διεθνή κοινότητα. «Πρόκειται για μια ιστορική συμφωνία που θα αποφέρει ουσιαστικά οφέλη στα άτομα με οπτική αναπηρία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Διευθυντής του Οργανισμού Francis Garry, για να συμπληρώσει ότι, «Πρόκειται για μια απόδειξη ότι η διεθνής κοινότητα είναι ικανή να επιδείξει σύμπνοια και να επιλύσει αποτελεσματικά πολύ συγκεκριμένα και εξειδικευμένα προβλήματα».

Πηγή: Lawnet 

Νομικά Νέα
30-11-19

Το Δικαίωμα του πολίτη στην περιβαλλοντική ενημέρωση. 

Συνοπτικό άρθρο για τα δικαιώματα του πολίτη και αντίστοιχα τις υποχρεώσεις της Διοίκησης στο ζήτημα της περιβαλλοντικής ενημέρωσης. 

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΘΕΣΣΑΛΙΑ στις 17.11.2019

Διαθέσιμο και εδώ:

https://e-thessalia.gr/to-dikaioma-toy-politi-sti-perivallontiki-enimerosi/02-09-19
Αίτηση προσωρινής διακοπής λειτουργίας σταθμών κινητής τηλεφωνίας και απομάκρυνσης εγκατεστημένων κεραιών και μηχανημάτων. Εκπομπή επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από βάσεις κινητής τηλεφωνίας. Απαράδεκτο το αίτημα περί απειλής προσωπικής κράτησης, εφόσον δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένου προσώπου. Ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων προφύλαξης όταν υπάρχουν επαρκείς λόγοι να θεωρείται ότι η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας δημιουργεί κινδύνους ανεπανόρθωτης σωματικής και ψυχικής βλάβης. Αρχές αναλογικότητας και οικονομικής ελευθερίας. Δεκτή.
02-09-19

Σημαντική απόφαση  του ΣτΕ δίνει τις κατευθύνσεις για την οριοθέτηση οικισμών σε όλη την επικράτεια, ακυρώνει ως «ανεφάρμοστες» και «αντισυνταγματικές» τις οριοθετήσεις και τις επεκτάσεις ορίων οικισμών, που έχουν γίνει σε πολλές εκατοντάδες οικισμούς,  με πράξεις της διοίκησης (υπουργείου, νομαρχών κλπ) και αποφάσεις Δήμων και θέτει τις πολεοδομικές υπηρεσίες, προ αυξημένων ευθυνών για την έκδοση οικοδομικών αδειών, σε αυτές τις περιοχές.

Το συνολικό κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί μετά την καθαρογραφή της απόφασης. 

Πηγή: Νόμος & Φύση13-06-19
 Η τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο μισθωμένο χώρο δώματος πολυκατοικίας, παραβιάζει τον κανονισμό της πολυκατοικίας που θέτει περιορισμούς και απαγορεύσεις φέρουσες το χαρακτήρα δουλείας που αντιτάσσονται και κατά τρίτων – μισθωτών. Αναγνωρίζει τους ενάγοντες δικαιούχους πραγματικής δουλείας με περιεχόμενο την απαγόρευση της χρήσης του δουλεύοντος ως επαγγελματικού χώρου και την απαγόρευση χρήσης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ενοίκων της πολυκατοικίας. Υποχρεώνει τις εναγόμενες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να άρουν την προσβολή, διατάσσει διακοπή λειτουργίας των σταθμών βάσης και καθαίρεση κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Η προσβολή του δικαιώματος δουλείας συνιστά αδικοπραξία – επιδίκαση ηθικής βλάβης στους ενάγοντες.


13-06-19
Οικονομική ελευθερία – Δικαίωμα στην υγεία – Απαγόρευση καπνίσματος στους κλειστούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ανίσχυρη διάταξη νόμου περί εξαίρεσης από την απαγόρευση με την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος (τέλους)

Lawspot.gr


04-06-19
  Αντιστυνταγματική η εξαίρεση οικιστικών πυκνώσεων από δασικούς χάρτες.


03-06-19
Δεν είναι έγκυρη η καταρτιση δικαιοπραξίας με αντικείμενο την αποκλειστική χρήση θέσεων στάθμευσης σε πιλοτή σε τρίτους εφόσον αυτοί δεν έχουν στην κυριότητα τους αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία στην πολυκατοικία. Αρνητική αγωγή. 


linkedin twitter
 
 
site created and hosted by