Αγωγές πανεπιστημιακών στο ΣτΕ : Δίκη-πιλότος για τις μειώσεις των μισθών.

Σε «πιλοτική δίκη» στο Συμβούλιο της Επικρατείας θα κριθεί εάν είναι αντισυνταγματικές και αντίθετες σε διεθνείς συμβάσεις οι περικοπές των αποδοχών που επιβλήθηκαν αναδρομικά από τον περασμένο Αύγουστο στους πανεπιστημιακούς καθηγητές αλλά και σε άλλες κατηγορίες των λεγόμενων «ειδικών μισθολογίων».
Με πράξη της αρμόδιας Επιτροπής ΣτΕ (συγκροτείται από τρία κορυφαία στελέχη του) οι πρώτες αγωγές πανεπιστημιακών που κατατέθηκαν σε Διοικητικά Πρωτοδικεία, παραπέμπονται κατευθείαν στο ανώτατο δικαστήριο, ενώ ταυτόχρονα παραγγέλλεται να «παγώσει» η εκδίκαση όλων των παρόμοιων αγωγών σε όλη τη χώρα, μέχρις ότου το ΣτΕ επιλύσει τα συνταγματικά ζητήματα.
Οι πανεπιστημιακοί επισημαίνουν ότι οι μεγάλες περικοπές των αποδοχών τους από 1-8-12 (σε συνέχεια προηγούμενων μειώσεων και επιβαρύνσεων) χωρίς καμία τεκμηρίωση για την αναγκαιότητά τους, παραβιάζουν τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ανώτατη εκπαίδευση, καθώς αδυνατούν να επιτελέσουν τα καθήκοντά τους. Ταυτόχρονα παραβιάζουν τις συνταγματικές αρχές της ισότητας, της αναλογικότητας και της αξιοκρατίας, αλλά και το δικαίωμα της περιουσίας, που κατοχυρώνεται και σε διεθνείς συνθήκες.
Στοιχεία
Στην αγωγή που διαβιβάστηκε από το Δ. Πρωτοδικείο Αθήνας στο ΣτΕ επισημαίνεται ότι ένας πρωτοδιοριζόμενος λέκτορας (συνήθως σε ηλικία 35-40 ετών) παίρνει πλέον καθαρά 950 ευρώ και ένας πρωτοβάθμιος καθηγητής προς το τέλος της πανεπιστημιακής του σταδιοδρομίας περίπου 1.900 € καθαρά μηνιαίως. Ετσι, όμως, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα πολύ αυξημένα έξοδα που απαιτούνται για τη συνεχή ενημέρωση και ανταπόκριση στον επιστημονικό διάλογο, όπως για την αγορά βιβλίων – επιστημονικών περιοδικών, πρόσβαση σε ηλεκτρονικά περιοδικά και βάσεις δεδομένων, παρακολούθηση συνεδρίων σε Ελλάδα και εξωτερικό κ.λπ.

Μέσα σε εννέα μήνες, τρεις πανεπιστημιακοί είδαν τις αποδοχές τους να περικόπτονται κατά 3.426 έως 6.801 € ο καθένας και με την αγωγή ζητούν να τους επιστραφούν τα ποσά αυτά, γιατί η μείωση είναι παράνομη, αφού στηρίζεται στον αντισυνταγματικό νόμο 4093/12. 

Πηγή: www.judex.gr
Νομικά Νέα
02-09-19
Αίτηση προσωρινής διακοπής λειτουργίας σταθμών κινητής τηλεφωνίας και απομάκρυνσης εγκατεστημένων κεραιών και μηχανημάτων. Εκπομπή επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από βάσεις κινητής τηλεφωνίας. Απαράδεκτο το αίτημα περί απειλής προσωπικής κράτησης, εφόσον δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένου προσώπου. Ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων προφύλαξης όταν υπάρχουν επαρκείς λόγοι να θεωρείται ότι η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας δημιουργεί κινδύνους ανεπανόρθωτης σωματικής και ψυχικής βλάβης. Αρχές αναλογικότητας και οικονομικής ελευθερίας. Δεκτή.
02-09-19

Σημαντική απόφαση  του ΣτΕ δίνει τις κατευθύνσεις για την οριοθέτηση οικισμών σε όλη την επικράτεια, ακυρώνει ως «ανεφάρμοστες» και «αντισυνταγματικές» τις οριοθετήσεις και τις επεκτάσεις ορίων οικισμών, που έχουν γίνει σε πολλές εκατοντάδες οικισμούς,  με πράξεις της διοίκησης (υπουργείου, νομαρχών κλπ) και αποφάσεις Δήμων και θέτει τις πολεοδομικές υπηρεσίες, προ αυξημένων ευθυνών για την έκδοση οικοδομικών αδειών, σε αυτές τις περιοχές.

Το συνολικό κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί μετά την καθαρογραφή της απόφασης. 

Πηγή: Νόμος & Φύση13-06-19
 Η τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο μισθωμένο χώρο δώματος πολυκατοικίας, παραβιάζει τον κανονισμό της πολυκατοικίας που θέτει περιορισμούς και απαγορεύσεις φέρουσες το χαρακτήρα δουλείας που αντιτάσσονται και κατά τρίτων – μισθωτών. Αναγνωρίζει τους ενάγοντες δικαιούχους πραγματικής δουλείας με περιεχόμενο την απαγόρευση της χρήσης του δουλεύοντος ως επαγγελματικού χώρου και την απαγόρευση χρήσης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ενοίκων της πολυκατοικίας. Υποχρεώνει τις εναγόμενες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να άρουν την προσβολή, διατάσσει διακοπή λειτουργίας των σταθμών βάσης και καθαίρεση κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Η προσβολή του δικαιώματος δουλείας συνιστά αδικοπραξία – επιδίκαση ηθικής βλάβης στους ενάγοντες.


13-06-19
Οικονομική ελευθερία – Δικαίωμα στην υγεία – Απαγόρευση καπνίσματος στους κλειστούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ανίσχυρη διάταξη νόμου περί εξαίρεσης από την απαγόρευση με την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος (τέλους)

Lawspot.gr


04-06-19
  Αντιστυνταγματική η εξαίρεση οικιστικών πυκνώσεων από δασικούς χάρτες.


03-06-19
Δεν είναι έγκυρη η καταρτιση δικαιοπραξίας με αντικείμενο την αποκλειστική χρήση θέσεων στάθμευσης σε πιλοτή σε τρίτους εφόσον αυτοί δεν έχουν στην κυριότητα τους αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία στην πολυκατοικία. Αρνητική αγωγή. 


03-06-19
Προστασία προσωπικών Δεδομένων. Έννοια αρχείου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά τον Ν. 2472/1997. Περιπτώσεις όπου κατ εξαίρεση και κατόπιν άδειας της αρμοδίας αρχής επιτρέπεται η χρήση προσωπικών δεδομένων άνευ συγκατάθεσης του δικαιούχου αυτών. Τέτοια περίπτωση συνιστά όταν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται είναι τα απολύτως απαραίτητα, αναγκαία και πρόσφορα για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου κατ` αναλογική εφαρμογή της νομοθεσίας για τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από δικηγόρους στα πλαίσια παροχής νομικών υπηρεσιών προς τους εντολείς τους δεν απαιτείται άδεια της αρχής ενώ οι τελευταίοι δεσμεύονται από το επαγγελματικό τους απόρρητο να μην διαβιβάζουν ή κοινοποιούν αυτά σε τρίτους καθ υπέρβαση της εντολής του πελάτη τους. Τυχόν παράνομη χρήση προσωπικών δεδομένων επιφέρει ποινικές κυρώσεις κατά του υπαιτίου αλλά και αστική ευθύνη προς αποζημίωση του παθόντος. Αντισυνταγματική η νομοθετική πρόβλεψη ελάχιστου ποσού επιδικασθείσας χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης επί παράνομης χρήσης προσωπικών δεδομένων. Ορθώς το εφετείο εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση λόγω επιδίκασης υπέρογκου ποσού χρηματικής ικανοποίησης ένεκα ηθικής βλάβης υπέρ των αναιρεσιβλήτων και εν συνεχεία δέχθηκε εν μέρει την αγωγή τους καθότι ο αναιρεσείων ορθώς έλαβε αντίγραφο ποινικής απόφασης που περιείχε προσωπικά δεδομένα τους ως δικηγόρος του πολιτικώς ενάγοντος στην δεδομένη δίκη αλλά εσφαλμένα χρησιμοποίησε αυτή άνευ αδείας της αρμόδιας αρχής σε προσωπική του υπόθεση και καθ υπέρβαση της εντολής του πελάτη του. Απορρίπτει αναίρεση κατά της υπ` αριθμ. 22/ΕΡ-ΔΙ/2016 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βεροίας.


linkedin twitter
 
 
site created and hosted by