Δικαστική απόφαση κατά της μείωσης μισθών στο δημόσιο.
Η πρώτη δικαστική απόφαση κατά της μείωσης αποδοχών από το Πρωτοδικείο Θήβας.     


Την πρώτη απόφαση που στρέφεται κατά των μειώσεων των αποδοχών των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, εξέδωσε το Πρωτοδικείο Θήβας, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να "παγώσουν" οι περικοπές των μισθών των εργαζομένων στην Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία (ΕΑΒ).

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα Ασφαλιστικών Μέτρων του σωματείου εργαζομένων της ΕΑΒ, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για παράκαμψη των επιχειρησιακών συμβάσεών τους και εξομείωση με τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.

Ειδικότερα, κρίθηκε, ότι η ένταξη των εργαζομένων της ΕΑΒ στο ενιαίο μισθολόγιο του δημοσίου, δυνάμει του μνημονιακού Ν.4093/12, είναι αντισυνταγματική, καθώς παραβιάζει τις αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας. Επιπλέον, το δικαστήριο, συνυπολογίζοντας τις αλλεπάλληλες μισθολογικές περικοπές, έκανε δεκτό τον ισχυρισμό των αιτούντων για κίνδυνο της αξιοπρεπούς διαβίωσής τους και διέταξε την επαναφορά των αποδοχών τους στο επίπεδο της 31/12/2012 (αύξηση δηλαδή των τρεχόντων μισθών από 238 έως 742 ευρώ, ποσά που ισοδυναμούν με τις τελευταίες περικοπές). 

Η ως άνω απόφαση θεωρείται πολύ σημαντική, καθώς το δικαστήριο καταδικάζει ρητά την παράβλεψη της εξειδικευμένης φύσης των υπηρεσιών που προσφέρουν οι εργαζόμενοι σε κάποιους τομείς που απαιτούν διαρκή επιμόρφωση και έρευνα και συμβάλλουν τα μέγιστα στην εθνική οικονομία και ασφάλεια.

Πηγή: Lawnet 

Νομικά Νέα
30-11-19

Το Δικαίωμα του πολίτη στην περιβαλλοντική ενημέρωση. 

Συνοπτικό άρθρο για τα δικαιώματα του πολίτη και αντίστοιχα τις υποχρεώσεις της Διοίκησης στο ζήτημα της περιβαλλοντικής ενημέρωσης. 

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΘΕΣΣΑΛΙΑ στις 17.11.2019

Διαθέσιμο και εδώ:

https://e-thessalia.gr/to-dikaioma-toy-politi-sti-perivallontiki-enimerosi/02-09-19
Αίτηση προσωρινής διακοπής λειτουργίας σταθμών κινητής τηλεφωνίας και απομάκρυνσης εγκατεστημένων κεραιών και μηχανημάτων. Εκπομπή επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από βάσεις κινητής τηλεφωνίας. Απαράδεκτο το αίτημα περί απειλής προσωπικής κράτησης, εφόσον δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένου προσώπου. Ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων προφύλαξης όταν υπάρχουν επαρκείς λόγοι να θεωρείται ότι η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας δημιουργεί κινδύνους ανεπανόρθωτης σωματικής και ψυχικής βλάβης. Αρχές αναλογικότητας και οικονομικής ελευθερίας. Δεκτή.
02-09-19

Σημαντική απόφαση  του ΣτΕ δίνει τις κατευθύνσεις για την οριοθέτηση οικισμών σε όλη την επικράτεια, ακυρώνει ως «ανεφάρμοστες» και «αντισυνταγματικές» τις οριοθετήσεις και τις επεκτάσεις ορίων οικισμών, που έχουν γίνει σε πολλές εκατοντάδες οικισμούς,  με πράξεις της διοίκησης (υπουργείου, νομαρχών κλπ) και αποφάσεις Δήμων και θέτει τις πολεοδομικές υπηρεσίες, προ αυξημένων ευθυνών για την έκδοση οικοδομικών αδειών, σε αυτές τις περιοχές.

Το συνολικό κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί μετά την καθαρογραφή της απόφασης. 

Πηγή: Νόμος & Φύση13-06-19
 Η τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο μισθωμένο χώρο δώματος πολυκατοικίας, παραβιάζει τον κανονισμό της πολυκατοικίας που θέτει περιορισμούς και απαγορεύσεις φέρουσες το χαρακτήρα δουλείας που αντιτάσσονται και κατά τρίτων – μισθωτών. Αναγνωρίζει τους ενάγοντες δικαιούχους πραγματικής δουλείας με περιεχόμενο την απαγόρευση της χρήσης του δουλεύοντος ως επαγγελματικού χώρου και την απαγόρευση χρήσης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ενοίκων της πολυκατοικίας. Υποχρεώνει τις εναγόμενες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να άρουν την προσβολή, διατάσσει διακοπή λειτουργίας των σταθμών βάσης και καθαίρεση κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Η προσβολή του δικαιώματος δουλείας συνιστά αδικοπραξία – επιδίκαση ηθικής βλάβης στους ενάγοντες.


13-06-19
Οικονομική ελευθερία – Δικαίωμα στην υγεία – Απαγόρευση καπνίσματος στους κλειστούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ανίσχυρη διάταξη νόμου περί εξαίρεσης από την απαγόρευση με την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος (τέλους)

Lawspot.gr


04-06-19
  Αντιστυνταγματική η εξαίρεση οικιστικών πυκνώσεων από δασικούς χάρτες.


03-06-19
Δεν είναι έγκυρη η καταρτιση δικαιοπραξίας με αντικείμενο την αποκλειστική χρήση θέσεων στάθμευσης σε πιλοτή σε τρίτους εφόσον αυτοί δεν έχουν στην κυριότητα τους αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία στην πολυκατοικία. Αρνητική αγωγή. 


linkedin twitter
 
 
site created and hosted by