Γραμμάτια Προείσπραξης – Δικηγορία Ώρα Μηδέν – Νέα αύξηση των εξόδων πρόσβασης στη Δικαιοσύνη
Πρώτη μέρα ισχύος του νέου Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013), τέθηκε σε ισχύ και η διάταξη του α. 61 παρ. 4.


“Ο δικηγόρος για την κατάθεση κάθε είδους ενδίκων βοηθημάτων ή ενδίκων μέσων, καθώς και για την παράστασή του ενώπιον των δικαστηρίων, δικαστών και για κάθε στάδιο της δίκης οφείλει, στο πλαίσιο της υποχρέωσης προκαταβολής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, να καταθέτει το σχετικό γραμμάτιο καταβολής, αλλιώς η σχετική διαδικαστική πράξη είναι απαράδεκτη“.


Από σήμερα, λοιπόν, οι Γραμματείς των Δικαστηρίων της Ευελπίδων απαιτούσαν την προσκόμιση γραμματίου προείσπραξης (ή γραμματίου προκαταβολής εισφορών – κρατήσεων με τη νέα ονομασία) για τη διενέργεια κάθε είδους διαδικαστικής πράξης από δικηγόρο, όπως:

- την κατάθεση έφεσης σε αστική υπόθεση

- την κατάθεση έφεσης σε ποινική υπόθεση

- την υποβολή υπομνήματος σε συμβούλιο κλπ.

Επομένως, πλέον απαιτείται η έκδοση γραμματίου προείσπραξης όχι μόνο για παραστάσεις ενώπιον των δικαστηρίων, αλλά για κάθε είδους ενέργεια, για την οποία μέχρι πρότινος ο δικηγόρος δεν εισέπραττε ούτε αμοιβή (π.χ. κατάθεση έφεσης κατά ποινικής απόφασης, για την οποία, τις περισσότερες φορές, απλά συμπληρώνει τα προσωπικά του στοιχεία σε ένα έντυπο).


Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σύμφωνα με το παράρτημα του ν. 4194/2013 απαιτείται:

- προείσπραξη 235€ για υποβολή Υπομνήματος ενώπιον του Συμβουλίου Πλημ/κών

- προείσπραξη 144€ για άσκηση εφέσεως κατά αποφάσεως Πλημ/κείου

- προείσπραξη 139€ για σύνταξη μηνύσεως

- προείσπραξη 69€ για κλήση προς διάδικο σε τακτική-εκουσία διαδικασία

κλπ


Πλέον, λοιπόν, τα ασφαλιστικά ταμεία και οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, ίσως να δουν τα έσοδά τους να αυξάνονται, καθώς αυξάνονται οι αιτίες για την έκδοση γραμματίων προείσπραξης.


Αναμένει να δούμε στο μέλλον αν η συγκεκριμένη διάταξη θα κριθεί από τα ελληνικά ή ευρωπαϊκά δικαστήρια ως αντίθετη:

α) στο α. 20 Συντάγματος, ούσα εμπόδιο στην πρόσβαση στη Δικαιοσύνη (ιδέ και ΑΕΔ 33/1995) ή και ακόμα

β) ως αντίθετη στην αρχή της οικονομικής ελευθερίας, καθώς επιβάλλει υποχρεωτικά (και υπέρογκα) κατώτατα όρια αμοιβών

Πηγή: www.ethemis.gr 

Νομικά Νέα
30-11-19

Το Δικαίωμα του πολίτη στην περιβαλλοντική ενημέρωση. 

Συνοπτικό άρθρο για τα δικαιώματα του πολίτη και αντίστοιχα τις υποχρεώσεις της Διοίκησης στο ζήτημα της περιβαλλοντικής ενημέρωσης. 

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΘΕΣΣΑΛΙΑ στις 17.11.2019

Διαθέσιμο και εδώ:

https://e-thessalia.gr/to-dikaioma-toy-politi-sti-perivallontiki-enimerosi/02-09-19
Αίτηση προσωρινής διακοπής λειτουργίας σταθμών κινητής τηλεφωνίας και απομάκρυνσης εγκατεστημένων κεραιών και μηχανημάτων. Εκπομπή επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από βάσεις κινητής τηλεφωνίας. Απαράδεκτο το αίτημα περί απειλής προσωπικής κράτησης, εφόσον δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένου προσώπου. Ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων προφύλαξης όταν υπάρχουν επαρκείς λόγοι να θεωρείται ότι η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας δημιουργεί κινδύνους ανεπανόρθωτης σωματικής και ψυχικής βλάβης. Αρχές αναλογικότητας και οικονομικής ελευθερίας. Δεκτή.
02-09-19

Σημαντική απόφαση  του ΣτΕ δίνει τις κατευθύνσεις για την οριοθέτηση οικισμών σε όλη την επικράτεια, ακυρώνει ως «ανεφάρμοστες» και «αντισυνταγματικές» τις οριοθετήσεις και τις επεκτάσεις ορίων οικισμών, που έχουν γίνει σε πολλές εκατοντάδες οικισμούς,  με πράξεις της διοίκησης (υπουργείου, νομαρχών κλπ) και αποφάσεις Δήμων και θέτει τις πολεοδομικές υπηρεσίες, προ αυξημένων ευθυνών για την έκδοση οικοδομικών αδειών, σε αυτές τις περιοχές.

Το συνολικό κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί μετά την καθαρογραφή της απόφασης. 

Πηγή: Νόμος & Φύση13-06-19
 Η τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο μισθωμένο χώρο δώματος πολυκατοικίας, παραβιάζει τον κανονισμό της πολυκατοικίας που θέτει περιορισμούς και απαγορεύσεις φέρουσες το χαρακτήρα δουλείας που αντιτάσσονται και κατά τρίτων – μισθωτών. Αναγνωρίζει τους ενάγοντες δικαιούχους πραγματικής δουλείας με περιεχόμενο την απαγόρευση της χρήσης του δουλεύοντος ως επαγγελματικού χώρου και την απαγόρευση χρήσης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ενοίκων της πολυκατοικίας. Υποχρεώνει τις εναγόμενες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να άρουν την προσβολή, διατάσσει διακοπή λειτουργίας των σταθμών βάσης και καθαίρεση κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Η προσβολή του δικαιώματος δουλείας συνιστά αδικοπραξία – επιδίκαση ηθικής βλάβης στους ενάγοντες.


13-06-19
Οικονομική ελευθερία – Δικαίωμα στην υγεία – Απαγόρευση καπνίσματος στους κλειστούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ανίσχυρη διάταξη νόμου περί εξαίρεσης από την απαγόρευση με την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος (τέλους)

Lawspot.gr


04-06-19
  Αντιστυνταγματική η εξαίρεση οικιστικών πυκνώσεων από δασικούς χάρτες.


03-06-19
Δεν είναι έγκυρη η καταρτιση δικαιοπραξίας με αντικείμενο την αποκλειστική χρήση θέσεων στάθμευσης σε πιλοτή σε τρίτους εφόσον αυτοί δεν έχουν στην κυριότητα τους αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία στην πολυκατοικία. Αρνητική αγωγή. 


linkedin twitter
 
 
site created and hosted by