Yπ’ αριθμ. 137/2013 απόφαση της ΑΠΔΠΧ : “Όχι” στις κάμερες μέσα στους συρμούς του Μετρό.
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δεν επέτρεψε την εγκατάσταση καμερών στο εσωτερικό των συρμών του Μετρό, αλλά την εγκατάστασή τους στις εξωτερικές πλευρές των συρμών.


Ειδικότερα, η εταιρεία «Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας» (ΑΜΕΛ) υπέβαλε αίτημα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την εγκατάσταση 24 καμερών μέσα σε κάθε συρμό των γραμμών 2 και 3 (ο κάθε συρμός έχει 6 βαγόνια και σε κάθε βαγόνι θα υπήρχαν 4 εσωτερικές κάμερες) και την εγκατάσταση 12 εξωτερικών καμερών σε κάθε συρμό (δύο εξωτερικές πλευρικές κάμερες σε κάθε ένα από τα 6 βαγόνια του συρμού). 

Αναλυτικότερα, τις κάμερες στο εσωτερικό του κάθε βαγονιού θα τοποθετούσαν στην οροφή του κάθε βαγονιού κατά τέτοιο τρόπο ώστε ανά ζεύγη να καλύπτουν όλο το εσωτερικό χώρο, ενώ οι κάμερες στις εξωτερικές πλευρές του αποσκοπούν στην επίβλεψη των θυρών και των εξωτερικών πλευρών του συρμού. 

Οι εικόνες από τις κάμερες θα κατέληγαν στις δύο καμπίνες του οδηγού, ο οποίος θα έχει διαιρούμενη οθόνη 10,4 ιντσών, η οποία θα ενεργοποιείται αυτόματα στην κάμερα εκείνη που θα υπάρξει κάποιο «γεγονός συναγερμού», όπως είναι η ενεργοποίηση του σήματος συναγερμού από επιβάτη. 

Επίσης, οι εικόνες από τις κάμερες θα αποθηκεύονται σε κωδικοποιημένη μορφή, σε προστατευόμενο αποθηκευτικό χώρο μέσα στις καμπίνες του οδηγού, και η αφαίρεσή τους θα γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με τη χρήση ειδικού κλειδιού. Επιπροσθέτως, η εταιρεία σκόπευε να δημιουργήσει «σταθμό εργασίας» για τη συλλογή και επεξεργασία του υλικού που θα καταγράφεται από τους συρμούς. 

Να σημειωθεί ότι ήδη λειτουργούν 670 κάμερες σε κεντρικά σημεία των σταθμών του Μετρό, (είσοδοι, αποβάθρες, διάδρομοι, χώροι διακίνησης, κ.λπ.). 

Η Αττικό Μετρό ζήτησε την εγκατάσταση των καμερών για λόγους ασφαλείας έναντι κακόβουλων πράξεων και για λόγους ασφαλείας έναντι τυχαίων γεγονότων ή ατυχημάτων. 

Η Αρχή στην υπ’ αριθμ. 137/2013 απόφασή της σημειώνει κατ’ αρχάς ότι πρέπει να ερευνηθούν οι λόγοι που επικαλείται η εταιρεία για την εγκατάσταση των καμερών και εάν αυτοί μπορούν να επιτευχθούν με μέσα λιγότερα επαχθή, ώστε να μην θίγονται υπέρμετρα θεμελιώδη δικαιώματα των επιβατών, και εάν η τοποθέτηση των καμερών που προτείνεται επιτυγχάνει τους συγκεκριμένους σκοπούς αποτελεσματικά, δικαιολογώντας τη συνεχή παρακολούθηση. 

Κατόπιν αυτών, για τις κάμερες στο εσωτερικό των συρμών, η Αρχή αναφέρει ότι δεν εξετάστηκε από την πλευρά της Αττικό Μετρό αν είναι εφικτή η πραγματοποίηση των επιδιωκόμενων σκοπών του με την χρήση μέσων λιγότερο επαχθών, όπως είναι η επιτήρηση στο εσωτερικό των συρμών από προσωπικό ασφαλείας ή η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ήδη εγκατεστημένων καμερών ασφαλείας στους σταθμούς.

Αποφάνθηκε δε ότι δεν συντρέχουν, τουλάχιστον προς το παρόν, οι νόμιμες προϋποθέσεις εγκατάστασης των καμερών στο εσωτερικό των συρμών, καθώς υπάρχουν ηπιότερα μέτρα για την επιτευχθούν οι σκοποί που επιδιώκει η ΑΜΕΛ.

Τέλος, η Αρχή επέτρεψε την εγκατάσταση των καμερών στο εξωτερικό των συρμών, καθώς είναι δεδομένη η αποτελεσματικότητα τους στην καλύτερη επιτήρηση των θυρών των συρμών, αλλά και επειδή δεν υπάρχει εναλλακτικό ηπιότερο μέσο. 

Πηγή: www.judex.gr
Νομικά Νέα
30-11-19

Το Δικαίωμα του πολίτη στην περιβαλλοντική ενημέρωση. 

Συνοπτικό άρθρο για τα δικαιώματα του πολίτη και αντίστοιχα τις υποχρεώσεις της Διοίκησης στο ζήτημα της περιβαλλοντικής ενημέρωσης. 

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΘΕΣΣΑΛΙΑ στις 17.11.2019

Διαθέσιμο και εδώ:

https://e-thessalia.gr/to-dikaioma-toy-politi-sti-perivallontiki-enimerosi/02-09-19
Αίτηση προσωρινής διακοπής λειτουργίας σταθμών κινητής τηλεφωνίας και απομάκρυνσης εγκατεστημένων κεραιών και μηχανημάτων. Εκπομπή επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από βάσεις κινητής τηλεφωνίας. Απαράδεκτο το αίτημα περί απειλής προσωπικής κράτησης, εφόσον δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένου προσώπου. Ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων προφύλαξης όταν υπάρχουν επαρκείς λόγοι να θεωρείται ότι η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας δημιουργεί κινδύνους ανεπανόρθωτης σωματικής και ψυχικής βλάβης. Αρχές αναλογικότητας και οικονομικής ελευθερίας. Δεκτή.
02-09-19

Σημαντική απόφαση  του ΣτΕ δίνει τις κατευθύνσεις για την οριοθέτηση οικισμών σε όλη την επικράτεια, ακυρώνει ως «ανεφάρμοστες» και «αντισυνταγματικές» τις οριοθετήσεις και τις επεκτάσεις ορίων οικισμών, που έχουν γίνει σε πολλές εκατοντάδες οικισμούς,  με πράξεις της διοίκησης (υπουργείου, νομαρχών κλπ) και αποφάσεις Δήμων και θέτει τις πολεοδομικές υπηρεσίες, προ αυξημένων ευθυνών για την έκδοση οικοδομικών αδειών, σε αυτές τις περιοχές.

Το συνολικό κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί μετά την καθαρογραφή της απόφασης. 

Πηγή: Νόμος & Φύση13-06-19
 Η τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο μισθωμένο χώρο δώματος πολυκατοικίας, παραβιάζει τον κανονισμό της πολυκατοικίας που θέτει περιορισμούς και απαγορεύσεις φέρουσες το χαρακτήρα δουλείας που αντιτάσσονται και κατά τρίτων – μισθωτών. Αναγνωρίζει τους ενάγοντες δικαιούχους πραγματικής δουλείας με περιεχόμενο την απαγόρευση της χρήσης του δουλεύοντος ως επαγγελματικού χώρου και την απαγόρευση χρήσης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ενοίκων της πολυκατοικίας. Υποχρεώνει τις εναγόμενες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να άρουν την προσβολή, διατάσσει διακοπή λειτουργίας των σταθμών βάσης και καθαίρεση κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Η προσβολή του δικαιώματος δουλείας συνιστά αδικοπραξία – επιδίκαση ηθικής βλάβης στους ενάγοντες.


13-06-19
Οικονομική ελευθερία – Δικαίωμα στην υγεία – Απαγόρευση καπνίσματος στους κλειστούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ανίσχυρη διάταξη νόμου περί εξαίρεσης από την απαγόρευση με την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος (τέλους)

Lawspot.gr


04-06-19
  Αντιστυνταγματική η εξαίρεση οικιστικών πυκνώσεων από δασικούς χάρτες.


03-06-19
Δεν είναι έγκυρη η καταρτιση δικαιοπραξίας με αντικείμενο την αποκλειστική χρήση θέσεων στάθμευσης σε πιλοτή σε τρίτους εφόσον αυτοί δεν έχουν στην κυριότητα τους αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία στην πολυκατοικία. Αρνητική αγωγή. 


linkedin twitter
 
 
site created and hosted by