Αυστηρότερες Ποινές για εγκλήματα κυβερνοχώρου
Tο ΕΚ εγκρίνει αυστηρότερες ποινές για τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου

 Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου θα έρθουν αντιμέτωποι με σκληρότερες πανευρωπαϊκές ποινές, σύμφωνα με τη νέα ευρωπαϊκή οδηγία που ενέκρινε το ΕΚ την Πέμπτη. Οι νέοι κανόνες στοχεύουν επίσης στο να βοηθήσουν στην πρόληψη των διαδικτυακών επιθέσεων και να ενισχύσουν τη συνεργασία της αστυνομίας με τις δικαστικές αρχές, ενώ προβλέπουν και την άμεση ανταπόκριση, εντός οκτώ ωρών, των χωρών της ΕΕ σε επείγουσες αιτήσεις για βοήθεια.
Το ΕΚ εγκρίνει αυστηρότερες ποινές για τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου

 Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου θα έρθουν αντιμέτωποι με σκληρότερες πανευρωπαϊκές ποινές, σύμφωνα με τη νέα ευρωπαϊκή οδηγία που ενέκρινε το ΕΚ την Πέμπτη. Οι νέοι κανόνες στοχεύουν επίσης στο να βοηθήσουν στην πρόληψη των διαδικτυακών επιθέσεων και να ενισχύσουν τη συνεργασία της αστυνομίας με τις δικαστικές αρχές, ενώ προβλέπουν και την άμεση ανταπόκριση, εντός οκτώ ωρών, των χωρών της ΕΕ σε επείγουσες αιτήσεις για βοήθεια.

Το σχέδιο οδηγίας υποχρεώνει τις χώρες της ΕΕ να ορίσουν τις μέγιστες ποινές φυλάκισης σε όχι λιγότερο από δύο χρόνια για εγκλήματα που αφορούν την παράνομη πρόσβαση ή παρεμβολή σε συστήματα πληροφοριών, την παράνομη παρεμβολή σε δεδομένα, την παράνομη υποκλοπή ή την εκ προθέσεως παραγωγή και πώληση εργαλείων που χρησιμοποιούνται για τη διάπραξη αυτών των αδικημάτων. Οι περιπτώσεις “ήσσονος σημασίας” εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και τα κράτη μέλη θα είναι αυτά που θα καθορίζουν τι συνιστά περίπτωση ήσσονος σημασίας σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο και τις εθνικές τους πρακτικές.

 Botnets
Η νέα οδηγία ορίζει ανώτατο όριο φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών για το αδίκημα της δημιουργίας των botnet, δηλαδή της πράξης της “απόκτησης εξ αποστάσεως ελέγχου σε σημαντικό αριθμό υπολογιστών διά της μόλυνσης τους με κακόβουλο λογισμικό μέσω στοχευμένων επιθέσεων στον κυβερνοχώρο”.

Επιθέσεις σε υποδομές ζωτικής σημασίας
Οι επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, όπως για παράδειγμα σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σε δίκτυα μεταφορών και σε κυβερνητικά δίκτυα, θα οδηγούν σε ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών. Το ίδιο θα ισχύει και σε περίπτωση που η επίθεση διαπράχθηκε από εγκληματική οργάνωση ή προκάλεσε σοβαρή ζημιά.

Οκτώ ώρες προθεσμία για επείγουσες αιτήσεις για βοήθεια
Τα κράτη μέλη θα εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν ένα λειτουργικό εθνικό σημείο επαφής το οποίο θα υποχρεούται να απαντάει εντός οκτώ ωρών σε επείγοντα αιτήματα για βοήθεια σε περιπτώσεις επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Στόχος της ρύθμισης αυτής είναι να καταστεί η αστυνομική συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών πιο αποτελεσματική.


Ευθύνη των νομικών προσώπων
Τα νομικά πρόσωπα, όπως οι επιχειρήσεις, θα είναι υπεύθυνα για αδικήματα που διαπράττονται προς όφελός τους (π.χ. πρόσληψη ενός χάκερ με στόχο την απόκτηση πρόσβασης στη βάση δεδομένων ενός ανταγωνιστή). Οι κυρώσεις θα περιλαμβάνουν από τον αποκλεισμό από δημόσιες παροχές ή ενισχύσεις έως το κλείσιμο των εγκαταστάσεων.


Επόμενα βήματα
Το νομοθετικό κείμενο, το οποίο εγκρίθηκε με 541 ψήφους υπέρ, 91 κατά και 9 αποχές, αναμένεται να εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο πολύ σύντομα. Η νέα οδηγία επικαιροποιεί και βασίζεται σε κανόνες που έχουν τεθεί σε ισχύ ήδη από το 2005. Μόλις εγκριθεί, τα κράτη μέλη θα έχουν περιθώριο δύο ετών προκειμένου να μεταφέρουν της διατάξεις της στο εθνικό τους δίκαιο

πηγή: http://www.europarl.europa.eu
Νομικά Νέα
30-11-19

Το Δικαίωμα του πολίτη στην περιβαλλοντική ενημέρωση. 

Συνοπτικό άρθρο για τα δικαιώματα του πολίτη και αντίστοιχα τις υποχρεώσεις της Διοίκησης στο ζήτημα της περιβαλλοντικής ενημέρωσης. 

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΘΕΣΣΑΛΙΑ στις 17.11.2019

Διαθέσιμο και εδώ:

https://e-thessalia.gr/to-dikaioma-toy-politi-sti-perivallontiki-enimerosi/02-09-19
Αίτηση προσωρινής διακοπής λειτουργίας σταθμών κινητής τηλεφωνίας και απομάκρυνσης εγκατεστημένων κεραιών και μηχανημάτων. Εκπομπή επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από βάσεις κινητής τηλεφωνίας. Απαράδεκτο το αίτημα περί απειλής προσωπικής κράτησης, εφόσον δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένου προσώπου. Ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων προφύλαξης όταν υπάρχουν επαρκείς λόγοι να θεωρείται ότι η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας δημιουργεί κινδύνους ανεπανόρθωτης σωματικής και ψυχικής βλάβης. Αρχές αναλογικότητας και οικονομικής ελευθερίας. Δεκτή.
02-09-19

Σημαντική απόφαση  του ΣτΕ δίνει τις κατευθύνσεις για την οριοθέτηση οικισμών σε όλη την επικράτεια, ακυρώνει ως «ανεφάρμοστες» και «αντισυνταγματικές» τις οριοθετήσεις και τις επεκτάσεις ορίων οικισμών, που έχουν γίνει σε πολλές εκατοντάδες οικισμούς,  με πράξεις της διοίκησης (υπουργείου, νομαρχών κλπ) και αποφάσεις Δήμων και θέτει τις πολεοδομικές υπηρεσίες, προ αυξημένων ευθυνών για την έκδοση οικοδομικών αδειών, σε αυτές τις περιοχές.

Το συνολικό κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί μετά την καθαρογραφή της απόφασης. 

Πηγή: Νόμος & Φύση13-06-19
 Η τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο μισθωμένο χώρο δώματος πολυκατοικίας, παραβιάζει τον κανονισμό της πολυκατοικίας που θέτει περιορισμούς και απαγορεύσεις φέρουσες το χαρακτήρα δουλείας που αντιτάσσονται και κατά τρίτων – μισθωτών. Αναγνωρίζει τους ενάγοντες δικαιούχους πραγματικής δουλείας με περιεχόμενο την απαγόρευση της χρήσης του δουλεύοντος ως επαγγελματικού χώρου και την απαγόρευση χρήσης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ενοίκων της πολυκατοικίας. Υποχρεώνει τις εναγόμενες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να άρουν την προσβολή, διατάσσει διακοπή λειτουργίας των σταθμών βάσης και καθαίρεση κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Η προσβολή του δικαιώματος δουλείας συνιστά αδικοπραξία – επιδίκαση ηθικής βλάβης στους ενάγοντες.


13-06-19
Οικονομική ελευθερία – Δικαίωμα στην υγεία – Απαγόρευση καπνίσματος στους κλειστούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ανίσχυρη διάταξη νόμου περί εξαίρεσης από την απαγόρευση με την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος (τέλους)

Lawspot.gr


04-06-19
  Αντιστυνταγματική η εξαίρεση οικιστικών πυκνώσεων από δασικούς χάρτες.


03-06-19
Δεν είναι έγκυρη η καταρτιση δικαιοπραξίας με αντικείμενο την αποκλειστική χρήση θέσεων στάθμευσης σε πιλοτή σε τρίτους εφόσον αυτοί δεν έχουν στην κυριότητα τους αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία στην πολυκατοικία. Αρνητική αγωγή. 


linkedin twitter
 
 
site created and hosted by