Δασικοί Χάρτες, εκτός των αναδασωτέρω οι γεωργικές εκτάσεις

Δασικοί Χάρτες,  εκτός των αναδασωτέρω οι γεωργικές εκτάσει.

 Αναδημοσίευση άρθρο κας Τράτσα Μάχης από www.tovima.grΜε μια ασυνήθιστη διαδικασία, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιχειρεί να λύσει τον γόρδιο δεσμό που δημιουργήθηκε μετά την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών σε διάφορες περιοχές ανά τη χώρα. Ουσιαστικά προχωρά σε ανάκληση της κήρυξης γεωργικών εκτάσεων ως αναδασωτέων, παράλληλα με τη διαδικασία κύρωσης των Δασικών Χαρτών.

Η συγκεκριμένη κίνηση αναμένεται ότι θα επιλύσει ένα από τα κυριότερα προβλήματα που ανέδειξε η ανάρτηση των χαρτών, δηλαδή της ενσωμάτωσης στις αναδασωτέες εκτάσεις των πυρόπληκτων περιοχών, γεωργικών εκμεταλλεύσεων, εκ των οποίων πολλές επιδοτούμενες, οι οποίες δεν είχαν δασικό χαρακτήρα, ούτε το 1945, ούτε το 2008, βάσει των αεροφωτογραφιών που χρησιμοποιεί η Διοίκηση.

Η κήρυξή τους είχε γίνει από τις δασικές υπηρεσίες χωρίς να διαχωριστούν οι καλλιέργειες από τα δάση, διότι τα χρονικά περιθώρια που δίνει το Σύνταγμα είναι μόλις τρεις μήνες. Έτσι, η εξαίρεση των αγροτικών εκτάσεων από την αναδασωτέα πράξη είτε γινόταν με «λεκτική διατύπωση» ( χωρίς δηλαδή να έχουν αποτυπωθεί τα όριά τους στα τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν τις σχετικές αποφάσεις αναδάσωσης), είτε με σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Το ζήτημα δημιούργησε πολιτική θύελλα με δεκάδες ερωτήσεις, αλλά και βουλευτικές τροπολογίες να κατατίθενται στη Βουλή.

Τελικά εχθές, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτης Φάμελλος, υπέγραψε εγκύκλιο, την οποία απέστειλε προς όλους τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Δασών και των Δασαρχείων και τους αρμοδίους στις Αποκεντρωμένες ∆ιοικήσεις, με την οποία ζητά την εξαίρεση από τις αναδασωτέες περιοχές, άρα και από την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών, τις γεωργικές εκτάσεις που είχαν περιληφθεί σε αυτές. Ανάλογη πρόταση (http://www.tovima.gr/society/article/?aid=862847) είχε κάνει και ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος κ. Γιάννης Τσιρώνης.

Ειδικότερα, ο κ. Φάμελλος δίνει εντολή στις υπηρεσίες να μεριμνήσουν «ώστε να ενεργοποιηθούν, άμεσα και κατά προτεραιότητα στις περιοχές αρ΅οδιότητάς σας, όπου αναρτώνται δασικοί χάρτες, οι διαδικασίες τού άρθρου 44 παρ. 4 ν. 998/1979». Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη διάταξη η ανάκληση ή τροποποίηση της απόφασης κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας (για οποιαδήποτε πραγματική ή νομική αιτία), γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση, του αρμοδίου δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών.

Η συγκεκριμένη διαδικασία θα ενεργοποιηθεί όχι μόνο για τις περιπτώσεις των αναρτημένων Δασικών Χαρτών, αλλά και εκείνων που βρίσκονται ακόμη υπό κατάρτιση ή υπό θεώρηση.

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι αγρότες που έχουν θιγεί στις περιοχές που είναι κηρυγμένες ως αναδασωτέες εκτάσεις, δεν θα υποβάλλουν αντιρρήσεις στις αρμόδιες επιτροπές αναφορικά ΅ε την απόφαση αναδάσωσης, οπότε θα αποφύγουν την καταβολή του ειδικού τέλους αντίρρησης. Η ανάκληση (μερική ή ολική), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις αποτελεί ευθύνη της διοίκησης. ʼλλωστε, οι αντιρρήσεις που υποβάλλονται (βάσει του 15 παρ. 2 ν. 3889/2010) αφορούν μόνο τις περιληφθείσες στο δασικό χάρτη εκτάσεις που είναι δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις
Νομικά Νέα
30-11-19

Το Δικαίωμα του πολίτη στην περιβαλλοντική ενημέρωση. 

Συνοπτικό άρθρο για τα δικαιώματα του πολίτη και αντίστοιχα τις υποχρεώσεις της Διοίκησης στο ζήτημα της περιβαλλοντικής ενημέρωσης. 

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΘΕΣΣΑΛΙΑ στις 17.11.2019

Διαθέσιμο και εδώ:

https://e-thessalia.gr/to-dikaioma-toy-politi-sti-perivallontiki-enimerosi/02-09-19
Αίτηση προσωρινής διακοπής λειτουργίας σταθμών κινητής τηλεφωνίας και απομάκρυνσης εγκατεστημένων κεραιών και μηχανημάτων. Εκπομπή επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από βάσεις κινητής τηλεφωνίας. Απαράδεκτο το αίτημα περί απειλής προσωπικής κράτησης, εφόσον δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένου προσώπου. Ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων προφύλαξης όταν υπάρχουν επαρκείς λόγοι να θεωρείται ότι η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας δημιουργεί κινδύνους ανεπανόρθωτης σωματικής και ψυχικής βλάβης. Αρχές αναλογικότητας και οικονομικής ελευθερίας. Δεκτή.
02-09-19

Σημαντική απόφαση  του ΣτΕ δίνει τις κατευθύνσεις για την οριοθέτηση οικισμών σε όλη την επικράτεια, ακυρώνει ως «ανεφάρμοστες» και «αντισυνταγματικές» τις οριοθετήσεις και τις επεκτάσεις ορίων οικισμών, που έχουν γίνει σε πολλές εκατοντάδες οικισμούς,  με πράξεις της διοίκησης (υπουργείου, νομαρχών κλπ) και αποφάσεις Δήμων και θέτει τις πολεοδομικές υπηρεσίες, προ αυξημένων ευθυνών για την έκδοση οικοδομικών αδειών, σε αυτές τις περιοχές.

Το συνολικό κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί μετά την καθαρογραφή της απόφασης. 

Πηγή: Νόμος & Φύση13-06-19
 Η τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο μισθωμένο χώρο δώματος πολυκατοικίας, παραβιάζει τον κανονισμό της πολυκατοικίας που θέτει περιορισμούς και απαγορεύσεις φέρουσες το χαρακτήρα δουλείας που αντιτάσσονται και κατά τρίτων – μισθωτών. Αναγνωρίζει τους ενάγοντες δικαιούχους πραγματικής δουλείας με περιεχόμενο την απαγόρευση της χρήσης του δουλεύοντος ως επαγγελματικού χώρου και την απαγόρευση χρήσης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ενοίκων της πολυκατοικίας. Υποχρεώνει τις εναγόμενες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να άρουν την προσβολή, διατάσσει διακοπή λειτουργίας των σταθμών βάσης και καθαίρεση κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Η προσβολή του δικαιώματος δουλείας συνιστά αδικοπραξία – επιδίκαση ηθικής βλάβης στους ενάγοντες.


13-06-19
Οικονομική ελευθερία – Δικαίωμα στην υγεία – Απαγόρευση καπνίσματος στους κλειστούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ανίσχυρη διάταξη νόμου περί εξαίρεσης από την απαγόρευση με την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος (τέλους)

Lawspot.gr


04-06-19
  Αντιστυνταγματική η εξαίρεση οικιστικών πυκνώσεων από δασικούς χάρτες.


03-06-19
Δεν είναι έγκυρη η καταρτιση δικαιοπραξίας με αντικείμενο την αποκλειστική χρήση θέσεων στάθμευσης σε πιλοτή σε τρίτους εφόσον αυτοί δεν έχουν στην κυριότητα τους αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία στην πολυκατοικία. Αρνητική αγωγή. 


linkedin twitter
 
 
site created and hosted by