Δασικοί Χάρτες, εκτός των αναδασωτέρω οι γεωργικές εκτάσεις

Δασικοί Χάρτες,  εκτός των αναδασωτέρω οι γεωργικές εκτάσει.

 Αναδημοσίευση άρθρο κας Τράτσα Μάχης από www.tovima.grΜε μια ασυνήθιστη διαδικασία, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιχειρεί να λύσει τον γόρδιο δεσμό που δημιουργήθηκε μετά την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών σε διάφορες περιοχές ανά τη χώρα. Ουσιαστικά προχωρά σε ανάκληση της κήρυξης γεωργικών εκτάσεων ως αναδασωτέων, παράλληλα με τη διαδικασία κύρωσης των Δασικών Χαρτών.

Η συγκεκριμένη κίνηση αναμένεται ότι θα επιλύσει ένα από τα κυριότερα προβλήματα που ανέδειξε η ανάρτηση των χαρτών, δηλαδή της ενσωμάτωσης στις αναδασωτέες εκτάσεις των πυρόπληκτων περιοχών, γεωργικών εκμεταλλεύσεων, εκ των οποίων πολλές επιδοτούμενες, οι οποίες δεν είχαν δασικό χαρακτήρα, ούτε το 1945, ούτε το 2008, βάσει των αεροφωτογραφιών που χρησιμοποιεί η Διοίκηση.

Η κήρυξή τους είχε γίνει από τις δασικές υπηρεσίες χωρίς να διαχωριστούν οι καλλιέργειες από τα δάση, διότι τα χρονικά περιθώρια που δίνει το Σύνταγμα είναι μόλις τρεις μήνες. Έτσι, η εξαίρεση των αγροτικών εκτάσεων από την αναδασωτέα πράξη είτε γινόταν με «λεκτική διατύπωση» ( χωρίς δηλαδή να έχουν αποτυπωθεί τα όριά τους στα τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν τις σχετικές αποφάσεις αναδάσωσης), είτε με σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Το ζήτημα δημιούργησε πολιτική θύελλα με δεκάδες ερωτήσεις, αλλά και βουλευτικές τροπολογίες να κατατίθενται στη Βουλή.

Τελικά εχθές, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτης Φάμελλος, υπέγραψε εγκύκλιο, την οποία απέστειλε προς όλους τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Δασών και των Δασαρχείων και τους αρμοδίους στις Αποκεντρωμένες ∆ιοικήσεις, με την οποία ζητά την εξαίρεση από τις αναδασωτέες περιοχές, άρα και από την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών, τις γεωργικές εκτάσεις που είχαν περιληφθεί σε αυτές. Ανάλογη πρόταση (http://www.tovima.gr/society/article/?aid=862847) είχε κάνει και ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος κ. Γιάννης Τσιρώνης.

Ειδικότερα, ο κ. Φάμελλος δίνει εντολή στις υπηρεσίες να μεριμνήσουν «ώστε να ενεργοποιηθούν, άμεσα και κατά προτεραιότητα στις περιοχές αρ΅οδιότητάς σας, όπου αναρτώνται δασικοί χάρτες, οι διαδικασίες τού άρθρου 44 παρ. 4 ν. 998/1979». Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη διάταξη η ανάκληση ή τροποποίηση της απόφασης κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας (για οποιαδήποτε πραγματική ή νομική αιτία), γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση, του αρμοδίου δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών.

Η συγκεκριμένη διαδικασία θα ενεργοποιηθεί όχι μόνο για τις περιπτώσεις των αναρτημένων Δασικών Χαρτών, αλλά και εκείνων που βρίσκονται ακόμη υπό κατάρτιση ή υπό θεώρηση.

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι αγρότες που έχουν θιγεί στις περιοχές που είναι κηρυγμένες ως αναδασωτέες εκτάσεις, δεν θα υποβάλλουν αντιρρήσεις στις αρμόδιες επιτροπές αναφορικά ΅ε την απόφαση αναδάσωσης, οπότε θα αποφύγουν την καταβολή του ειδικού τέλους αντίρρησης. Η ανάκληση (μερική ή ολική), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις αποτελεί ευθύνη της διοίκησης. ʼλλωστε, οι αντιρρήσεις που υποβάλλονται (βάσει του 15 παρ. 2 ν. 3889/2010) αφορούν μόνο τις περιληφθείσες στο δασικό χάρτη εκτάσεις που είναι δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις
Νομικά Νέα
02-09-19
Αίτηση προσωρινής διακοπής λειτουργίας σταθμών κινητής τηλεφωνίας και απομάκρυνσης εγκατεστημένων κεραιών και μηχανημάτων. Εκπομπή επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από βάσεις κινητής τηλεφωνίας. Απαράδεκτο το αίτημα περί απειλής προσωπικής κράτησης, εφόσον δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένου προσώπου. Ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων προφύλαξης όταν υπάρχουν επαρκείς λόγοι να θεωρείται ότι η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας δημιουργεί κινδύνους ανεπανόρθωτης σωματικής και ψυχικής βλάβης. Αρχές αναλογικότητας και οικονομικής ελευθερίας. Δεκτή.
02-09-19

Σημαντική απόφαση  του ΣτΕ δίνει τις κατευθύνσεις για την οριοθέτηση οικισμών σε όλη την επικράτεια, ακυρώνει ως «ανεφάρμοστες» και «αντισυνταγματικές» τις οριοθετήσεις και τις επεκτάσεις ορίων οικισμών, που έχουν γίνει σε πολλές εκατοντάδες οικισμούς,  με πράξεις της διοίκησης (υπουργείου, νομαρχών κλπ) και αποφάσεις Δήμων και θέτει τις πολεοδομικές υπηρεσίες, προ αυξημένων ευθυνών για την έκδοση οικοδομικών αδειών, σε αυτές τις περιοχές.

Το συνολικό κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί μετά την καθαρογραφή της απόφασης. 

Πηγή: Νόμος & Φύση13-06-19
 Η τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο μισθωμένο χώρο δώματος πολυκατοικίας, παραβιάζει τον κανονισμό της πολυκατοικίας που θέτει περιορισμούς και απαγορεύσεις φέρουσες το χαρακτήρα δουλείας που αντιτάσσονται και κατά τρίτων – μισθωτών. Αναγνωρίζει τους ενάγοντες δικαιούχους πραγματικής δουλείας με περιεχόμενο την απαγόρευση της χρήσης του δουλεύοντος ως επαγγελματικού χώρου και την απαγόρευση χρήσης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ενοίκων της πολυκατοικίας. Υποχρεώνει τις εναγόμενες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να άρουν την προσβολή, διατάσσει διακοπή λειτουργίας των σταθμών βάσης και καθαίρεση κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Η προσβολή του δικαιώματος δουλείας συνιστά αδικοπραξία – επιδίκαση ηθικής βλάβης στους ενάγοντες.


13-06-19
Οικονομική ελευθερία – Δικαίωμα στην υγεία – Απαγόρευση καπνίσματος στους κλειστούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ανίσχυρη διάταξη νόμου περί εξαίρεσης από την απαγόρευση με την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος (τέλους)

Lawspot.gr


04-06-19
  Αντιστυνταγματική η εξαίρεση οικιστικών πυκνώσεων από δασικούς χάρτες.


03-06-19
Δεν είναι έγκυρη η καταρτιση δικαιοπραξίας με αντικείμενο την αποκλειστική χρήση θέσεων στάθμευσης σε πιλοτή σε τρίτους εφόσον αυτοί δεν έχουν στην κυριότητα τους αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία στην πολυκατοικία. Αρνητική αγωγή. 


03-06-19
Προστασία προσωπικών Δεδομένων. Έννοια αρχείου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά τον Ν. 2472/1997. Περιπτώσεις όπου κατ εξαίρεση και κατόπιν άδειας της αρμοδίας αρχής επιτρέπεται η χρήση προσωπικών δεδομένων άνευ συγκατάθεσης του δικαιούχου αυτών. Τέτοια περίπτωση συνιστά όταν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται είναι τα απολύτως απαραίτητα, αναγκαία και πρόσφορα για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου κατ` αναλογική εφαρμογή της νομοθεσίας για τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από δικηγόρους στα πλαίσια παροχής νομικών υπηρεσιών προς τους εντολείς τους δεν απαιτείται άδεια της αρχής ενώ οι τελευταίοι δεσμεύονται από το επαγγελματικό τους απόρρητο να μην διαβιβάζουν ή κοινοποιούν αυτά σε τρίτους καθ υπέρβαση της εντολής του πελάτη τους. Τυχόν παράνομη χρήση προσωπικών δεδομένων επιφέρει ποινικές κυρώσεις κατά του υπαιτίου αλλά και αστική ευθύνη προς αποζημίωση του παθόντος. Αντισυνταγματική η νομοθετική πρόβλεψη ελάχιστου ποσού επιδικασθείσας χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης επί παράνομης χρήσης προσωπικών δεδομένων. Ορθώς το εφετείο εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση λόγω επιδίκασης υπέρογκου ποσού χρηματικής ικανοποίησης ένεκα ηθικής βλάβης υπέρ των αναιρεσιβλήτων και εν συνεχεία δέχθηκε εν μέρει την αγωγή τους καθότι ο αναιρεσείων ορθώς έλαβε αντίγραφο ποινικής απόφασης που περιείχε προσωπικά δεδομένα τους ως δικηγόρος του πολιτικώς ενάγοντος στην δεδομένη δίκη αλλά εσφαλμένα χρησιμοποίησε αυτή άνευ αδείας της αρμόδιας αρχής σε προσωπική του υπόθεση και καθ υπέρβαση της εντολής του πελάτη του. Απορρίπτει αναίρεση κατά της υπ` αριθμ. 22/ΕΡ-ΔΙ/2016 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βεροίας.


linkedin twitter
 
 
site created and hosted by