Διαμεσολάβηση - Υπερχρεωμένα. Η πορεία του θεσμού. Διευκρινήσεις απο Γ.Γ. Υπουργείου
 Υποχρεωτική η διαμεσολάβηση για τα υπερχρεωμένα. Διευκρινήσεις για την πορεία του θεσμού έδωσε ο Γ.Γ. του Υπουργείου κ. Κανελλόπουλος.Τη μεγάλη σημασία του θεσμού της διαμεσολάβησης, που προωθείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης τόνισε σε εκδήλωση που οργάνωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ο επικεφαλής της Ομάδας Δράσης, Χορστ Ράιχενμπαχ. "Πιστεύω πως πρόκειται για θεσμό που μπορεί να επιταχύνει τη δικαιοσύνη, αφού τα δικαστήρια αντιμετωπίζουν τεράστιο φόρτο εργασίας.

Η διαμεσολάβηση αφορά την εξωδικαστική επίλυση μιας υπόθεσης - ή αλλιώς μία "δίκη" έξω από το δικαστήριο. Τα μέρη που διαφωνούν μπορούν να καταφεύγουν στην διαμεσολάβηση για οποιαδήποτε αστική ή εμπορική υπόθεση, όταν ο θεσμός τεθεί σε πλήρη λειτουργία με την εξειδίκευση των όρων λειτουργίας, εφόσον ψηφιστεί το νομοθετικό πλαίσιο. Στόχος είναι ο θεσμός να συμβάλλει στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων, στα οποία οι δικογραφίες στοιβάζουν κατά δεκάδες, και οι υποθέσεις προσδιορίζονται για εκδίκαση ακόμη και το 2020-2022. Η διαμεσολάβηση είναι θεσμός ιδιαίτερα διαδεδομένος στο εξωτερικό, ενώ αποτελεί και μνημονιακή υποχρέωση, ήδη από το 2010. Η πράξη του διαμεσολαβητή αποτελεί εκτελεστό τίτλο, οπότε η διαφορά θα επιλύεται οριστικά, χωρίς προσφυγή στο δικαστήριο. Εάν η διαμεσολάβηση δεν οδηγήσει σε επίλυση της διαφοράς, τότε τα δύο μέρη θα προσφεύγουν στα δικαστήρια.

Όπως τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Νικόλας Κανελλόπουλος, "η διαμεσολάβηση θα είναι υποχρεωτική για τις υποθέσεις που αφορούν τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Αυτή θα αποκαλείται ειδική διαμεσολάβηση, αφού θα διέπεται από ειδικό καθεστώς σε αρκετά σημεία, όπως σε αυτό της αμοιβής του δικηγόρου - διαμεσολαβητή."

    Ο διαμεσολαβητής θα αμείβεται πάγια με 200 ευρώ στις περιπτώσεις των υπερχρεωμένων

"Ο διαμεσολαβητής θα αμείβεται πάγια με 200 ευρώ στις περιπτώσεις των υπερχρεωμένων, τα 50 από τα οποία θα δίνει ο οφειλέτης και τα άλλα 150 η τράπεζα. Εάν μάλιστα ο διαμεσολαβητής ρυθμίσει τη διαφορά, τότε θα αμείβεται επιπλέον με ένα ποσοστό επί της οφειλής, της τάξης του 3 τοις χιλίοις. Εάν αντίθετα η διαμεσολάβηση δεν οδηγήσει σε αποτέλεσμα, ο οφειλέτης θα απαλλάσσεται πολλών από τα υποχρεωτικά έξοδα για την προσφυγή στο δικαστήριο", τόνισε ο κ. Κανελλόπουλος.

Σε όλες τις υπόλοιπες υποθέσεις, ο διαμεσολαβητής θα αμοίβεται με 100 ευρώ την ώρα, τα οποία θα μοιράζονται οι "διάδικοι", οι οποίοι θα παρίστανται υποχρεωτικά με δικηγόρο.

"Τον Σεπτέμβριο αναμένουμε να υπάρχουν περίπου 300 διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές, αφού επιτύχουν στις σχετικές εξετάσεις. Ήδη λειτουργούν εντατικά τρία κέντρα εκπαίδευσης διαμεσολαβητών, σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη, ενώ ενδιαφέρουν έχουν εκφράσει και άλλες πόλεις.", κατέληξε ο κ. Κανελλόπουλος.

Πηγή: http://www.skai.gr/news/greece/article/236542/upohreotiki-i-diamesolavisi-gia-ta-uperhreomena-noikokuria-/#ixzz2Y09JNK6d
Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook
Νομικά Νέα
02-09-19
Αίτηση προσωρινής διακοπής λειτουργίας σταθμών κινητής τηλεφωνίας και απομάκρυνσης εγκατεστημένων κεραιών και μηχανημάτων. Εκπομπή επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από βάσεις κινητής τηλεφωνίας. Απαράδεκτο το αίτημα περί απειλής προσωπικής κράτησης, εφόσον δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένου προσώπου. Ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων προφύλαξης όταν υπάρχουν επαρκείς λόγοι να θεωρείται ότι η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας δημιουργεί κινδύνους ανεπανόρθωτης σωματικής και ψυχικής βλάβης. Αρχές αναλογικότητας και οικονομικής ελευθερίας. Δεκτή.
02-09-19

Σημαντική απόφαση  του ΣτΕ δίνει τις κατευθύνσεις για την οριοθέτηση οικισμών σε όλη την επικράτεια, ακυρώνει ως «ανεφάρμοστες» και «αντισυνταγματικές» τις οριοθετήσεις και τις επεκτάσεις ορίων οικισμών, που έχουν γίνει σε πολλές εκατοντάδες οικισμούς,  με πράξεις της διοίκησης (υπουργείου, νομαρχών κλπ) και αποφάσεις Δήμων και θέτει τις πολεοδομικές υπηρεσίες, προ αυξημένων ευθυνών για την έκδοση οικοδομικών αδειών, σε αυτές τις περιοχές.

Το συνολικό κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί μετά την καθαρογραφή της απόφασης. 

Πηγή: Νόμος & Φύση13-06-19
 Η τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο μισθωμένο χώρο δώματος πολυκατοικίας, παραβιάζει τον κανονισμό της πολυκατοικίας που θέτει περιορισμούς και απαγορεύσεις φέρουσες το χαρακτήρα δουλείας που αντιτάσσονται και κατά τρίτων – μισθωτών. Αναγνωρίζει τους ενάγοντες δικαιούχους πραγματικής δουλείας με περιεχόμενο την απαγόρευση της χρήσης του δουλεύοντος ως επαγγελματικού χώρου και την απαγόρευση χρήσης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ενοίκων της πολυκατοικίας. Υποχρεώνει τις εναγόμενες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να άρουν την προσβολή, διατάσσει διακοπή λειτουργίας των σταθμών βάσης και καθαίρεση κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Η προσβολή του δικαιώματος δουλείας συνιστά αδικοπραξία – επιδίκαση ηθικής βλάβης στους ενάγοντες.


13-06-19
Οικονομική ελευθερία – Δικαίωμα στην υγεία – Απαγόρευση καπνίσματος στους κλειστούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ανίσχυρη διάταξη νόμου περί εξαίρεσης από την απαγόρευση με την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος (τέλους)

Lawspot.gr


04-06-19
  Αντιστυνταγματική η εξαίρεση οικιστικών πυκνώσεων από δασικούς χάρτες.


03-06-19
Δεν είναι έγκυρη η καταρτιση δικαιοπραξίας με αντικείμενο την αποκλειστική χρήση θέσεων στάθμευσης σε πιλοτή σε τρίτους εφόσον αυτοί δεν έχουν στην κυριότητα τους αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία στην πολυκατοικία. Αρνητική αγωγή. 


03-06-19
Προστασία προσωπικών Δεδομένων. Έννοια αρχείου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά τον Ν. 2472/1997. Περιπτώσεις όπου κατ εξαίρεση και κατόπιν άδειας της αρμοδίας αρχής επιτρέπεται η χρήση προσωπικών δεδομένων άνευ συγκατάθεσης του δικαιούχου αυτών. Τέτοια περίπτωση συνιστά όταν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται είναι τα απολύτως απαραίτητα, αναγκαία και πρόσφορα για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου κατ` αναλογική εφαρμογή της νομοθεσίας για τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από δικηγόρους στα πλαίσια παροχής νομικών υπηρεσιών προς τους εντολείς τους δεν απαιτείται άδεια της αρχής ενώ οι τελευταίοι δεσμεύονται από το επαγγελματικό τους απόρρητο να μην διαβιβάζουν ή κοινοποιούν αυτά σε τρίτους καθ υπέρβαση της εντολής του πελάτη τους. Τυχόν παράνομη χρήση προσωπικών δεδομένων επιφέρει ποινικές κυρώσεις κατά του υπαιτίου αλλά και αστική ευθύνη προς αποζημίωση του παθόντος. Αντισυνταγματική η νομοθετική πρόβλεψη ελάχιστου ποσού επιδικασθείσας χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης επί παράνομης χρήσης προσωπικών δεδομένων. Ορθώς το εφετείο εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση λόγω επιδίκασης υπέρογκου ποσού χρηματικής ικανοποίησης ένεκα ηθικής βλάβης υπέρ των αναιρεσιβλήτων και εν συνεχεία δέχθηκε εν μέρει την αγωγή τους καθότι ο αναιρεσείων ορθώς έλαβε αντίγραφο ποινικής απόφασης που περιείχε προσωπικά δεδομένα τους ως δικηγόρος του πολιτικώς ενάγοντος στην δεδομένη δίκη αλλά εσφαλμένα χρησιμοποίησε αυτή άνευ αδείας της αρμόδιας αρχής σε προσωπική του υπόθεση και καθ υπέρβαση της εντολής του πελάτη του. Απορρίπτει αναίρεση κατά της υπ` αριθμ. 22/ΕΡ-ΔΙ/2016 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βεροίας.


linkedin twitter
 
 
site created and hosted by