ΑΠ 757/2016 καταληψη αιγιαλού - τραπεζοκαθίσματα - μη ανακληση αδειων λειτουργιας - παραβαση καθήκοντος
Παράβαση καθήκοντος κατ΄ εξακολούθηση. Αμεση συνέργεια σε παράνομη κατάληψη και χρήση αιγιαλού κατ΄ εξακολούθηση. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Βλάβη κράτους ως αντικειμενικό στοιχείο της παράβασης καθήκοντος. Καθορισμός της οριογραμμής του αιγιαλού. Εκθεση της αρμόδιας επιτροπής. Ελλείψει αυτής δύναται να καθορίσει τα όρια το Δικαστήριο παρεμπιπτόντως. Πραγματικά περιστατικά. Ποινική ευθύνη για τις ως άνω πράξεις α) Δημάρχου Αίγινας και β) Προέδρου της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Αίγινας. Αυθαίρετη και παράνομη κατάληψη και χρήση αιγιαλού δια της τοποθετήσεως από ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος τραπεζοκαθισμάτων. Μη ανάκληση των αδειών λειτουργίας των καταστημάτων από τους κατηγορουμένους. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Ελλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία. Παράβαση καθήκοντος. Δεν καθορίζεται από πού απέρρεε το καθήκον των αναιρεσειόντων για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας. Δεν καθορίζονται τα πραγματικά περιστατικά που συγκροτούν τη βλάβη του κράτους ή την ωφέλεια που προκλήθηκε σ΄ αυτούς. Η έννοια δημοσίου συμφέροντος, η οποία έγινε δεκτή, δεν ταυτίζεται με την έννοια της βλάβης του κράτους. Αμεση συνέργεια σε παράνομη κατάληψη αιγιαλού. Δεν καθορίζεται το είδος της μεταβολής της αιγιαλού, δεδομένου ότι έγινε δεκτό ότι υπήρξε ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί ήδη υπαρχόντων κατασκευών. Μη καθορισμός της ιδιότητας του χώρου ως αιγιαλού, ήτοι αν καθορίστηκε με απόφαση της Επιτροπής ή από το Δικαστήριο, με βάση τις μέγιστες και συνήθεις αναβάσεις των κυμάτων. Αναιρεί την υπ΄ αριθ. 458/2015 απόφαση του Τριμ. Εφ. Πειραιώς για τους ως άνω λόγους.Αριθμός 757/2016
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Γεωργέλλη Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Χρυσούλα Παρασκευά, Μαρία Χυτήρογλου - Εισηγήτρια, Αρτεμισία Παναγιώτου και Χρήστο Βρυνιώτη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 8 Μαρτίου 2016, με την παρουσία της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ξένης Δημητρίου - Βασιλοπούλου (γιατί κωλύεται η Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χαράλαμπου Αθανασίου, για να δικάσει την αίτηση των αναιρεσειόντων - κατηγορουμένων: 1.Ν. Π. του Ε., κατοίκου ... 2. Ν. Π. του Ε., κατοίκου ... και 3. Π. Κ. του Ι., κατοίκου ... που άπαντες εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Ηλία Αναγνωστόπουλο για αναίρεση της υπ’ αριθ. 458/2015 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Πειραιά.

Το Τριμελές Εφετείο Πειραιά με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ’ αυτή, και οι αναιρεσείοντες-κατηγορούμενοι ζητούν την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. .../30.6.2015 κοινή, αίτηση αναιρέσεως και στους από 22.1.2016 προσθέτους λόγους, τα οποία καταχωρίστηκαν στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 809/2015.

Αφού άκουσε

Τον πληρεξούσιο δικηγόρο των αναιρεσειόντων, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και την Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκείμενη αίτηση αναιρέσεως και να απορριφθούν οι πρόσθετοι λόγοι αυτής.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η αναίρεση των αιτούντων κατά της 458/2015 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου (πλημμελημάτων) Πειραιά με την οποία καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης για παράβαση καθήκοντος και άμεση συνέργεια σε παράνομη κατάληψη και χρήση αιγιαλού κατ’ εξακολούθηση έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσία. Κατά τη διάταξη του άρθρου 259 του ΠΚ, "υπάλληλος που με πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα της υπηρεσίας του με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον παράνομο όφελος ή για να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών, αν η πράξη αυτή δεν τιμωρείται με άλλη ποινική διάταξη". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για να στοιχειοθετεί το έγκλημα της παράβασης καθήκοντος, δράστης του οποίου είναι υπάλληλος κατά την έννοια του άρθρου 13α του ίδιου Κώδικα, απαιτούνται: α) παράβαση υπηρεσιακού καθήκοντος, το οποίο καθορίζεται με νόμο ή με διοικητική πράξη ή με ιδιαίτερες οδηγίες της προϊσταμένης αρχής ή ενυπάρχει στη φύση της υπηρεσίας, β) πρόθεση του δράστη, δηλαδή, δόλος που περιέχει τη θέληση παραβάσεως του καθήκοντος της υπηρεσίας και γ) σκοπός να προσπορισθεί στον ίδιο τον δράστη ή σε άλλον παράνομη υλική ή ηθική ωφέλεια ή να επέλθει βλάβη στο κράτος ή σε κάποιον άλλον, χωρίς να απαιτείται και η επίτευξη του εν λόγω σκοπού. Το έννομο αγαθό που προστατεύει η διάταξη του άρθρου 259 ΠΚ και προσβάλλεται από την αξιόποινη πράξη που προβλέπεται από αυτή, είναι η λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών αποκλειστικά προς το συμφέρον της πολιτείας και της κοινωνίας, που έχουν ταχθεί να εξυπηρετούν οι υπάλληλοι με χρηστότητα και καθαρότητα. Έτσι, αξιόποινη είναι η ελεγχόμενη πράξη (ενέργεια ή παράλειψη) του υπαλλήλου μόνο αν συνιστά (θετικά ή αποθετικά) έκφραση πολιτειακής βούλησης και άσκηση κρατικής εξουσίας μέσα στον κύκλο των δημοσίων υποθέσεων και όχι απλώς η παράβαση υποχρεώσεων, που ανάγονται και εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα των δημοσίων υπηρεσιών, όπως η εύρυθμη λειτουργία αυτών, η τήρηση της υπαλληλικής δεοντολογίας κλπ. Ως υπάλληλος κατά το άρθρο 13α ΠΚ νοείται κάθε πρόσωπο, στο οποίο έχει ανατεθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση υπηρεσίας δημοσίου δικαίου. Εξάλλου, για να συντρέχει ο άνω σκοπός αυτός πρέπει ,όχι μόνον, η βούληση του δράστη να κατατείνει προς αυτόν, αλλά και η συμπεριφορά του, όπως αναπτύσσεται, να μπορεί αντικειμενικά να οδηγήσει στην επίτευξη του, αφού ο όρος με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον παράνομο όφελος ή για να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον λογικά σημαίνει ότι η πράξη, όπως επιχειρείται από το δράστη, δύναται να οδηγήσει στην απόκτηση παράνομου οφέλους ή στην πρόκληση βλάβης τρίτων (αντικειμενικό στοιχείο) και επί πλέον ότι η βούληση του δράστη κατευθύνεται στην απόκτηση του οφέλους ή στην πρόκληση της βλάβης (υποκειμενικό στοιχείο). Έτσι, μεταξύ της πράξεως και του σκοπού οφέλους ή βλάβης πρέπει να υπάρχει μια τέτοια αιτιώδης σχέση ώστε η πράξη της παραβάσεως καθήκοντος, αν δεν είναι ο αποκλειστικός τρόπος, πάντως πρέπει να είναι πρόσφορος περιποιήσεως του σκοπουμένου οφέλους ή της σκοπούμενης βλάβης, πράγμα που συμβαίνει όταν το σκοπούμενο όφελος ή η βλάβη δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο με την παράβαση του συγκεκριμένου καθήκοντος. Η ωφέλεια ή η βλάβη μπορεί να είναι όχι μόνο υλική αλλά και ηθική. Όσον αφορά τη βλάβη του κράτους, που προβλέπει η σχετική διάταξη, παράλληλα με τη βλάβη κάποιου άλλου, η βλάβη αυτή έχει ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο, αναφέρεται σε συγκεκριμένα έννομα συμφέροντα του κράτους, πέρα από τη γενικότερη δυσλειτουργία της υπηρεσίας που επιφέρει η μη τήρηση εκ μέρους των υπηρεσιακών τους καθηκόντων και πρέπει να προσδιορίζεται και σε τι συνίσταται η βλάβη αυτή όπως και να καθορίζεται στην απόφαση από που προκύπτει το καθήκον του υπαλλήλου το οποίο αυτός από πρόθεση παραβίασε, (σχ ΑΠ 1364/2014 1099/2014 ΑΠ 1289/2009 1687/2009 ad hoc ΑΠ 613/1983 ΑΠ 1817/1982).

Κατά τη διάταξη της παρ. 1 εδ. α του άρθρου 29 του Ν. 2971/2001, αντίστοιχη της προϊσχύσασας διάταξης του άρθρου 24 παρ.2α του ΑΝ 2344/1940, όπως αντικ. με το άρθρο 1 του ΑΝ 263/1968), ορίζεται ότι: όποιος χωρίς άδεια ή με υπέρβαση αυτής ή με άδεια που εκδίδεται κατά παράβαση του νόμου αυτού επιφέρει στον αιγιαλό, την παραλία τη θάλασσα οποιαδήποτε μεταβολή με την κατασκευή, τροποποίηση ή καταστροφή έργων ή του εδάφους ή του πυθμένα με τη λήψη χώματος, λίθων ή άμμου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ανεξάρτητα αν με τον τρόπο αυτό επήλθε ζημία σε οποιοδήποτε, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους "Αιγιαλός", δε κατά τη διάταξη της παρ.1 του 1 του ίδιου νόμου, είναι "η ζώνη της ξηράς που βρέχεται από τη θάλασσα από τις μεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις των κυμάτων της". Περαιτέρω, ο καθορισμός της οριογραμμής του αιγιαλού γίνεται από την προβλεπόμενη στο άρθρο 3 του ίδιου νόμου Επιτροπή, η οποία σε επίπεδο νομού συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών από α) τον προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας, ως Πρόεδρο, β) ..., γ) ... . Σημειώνεται, ότι η ιδιότητα του αιγιαλού δεν δημιουργείται με βάση την έκθεση της Επιτροπής, αλλά αυτή υπάρχει με βάση τα φυσικά δεδομένα, δηλαδή, από τις μέγιστες, πλην συνήθεις, αναβάσεις των κυμάτων και το δικαστήριο της ουσίας, εφόσον δεν υπάρχει καθορισμός της οριογραμμής του αιγιαλού, μπορεί να καθορίσει τα όρια του, παρεμπιπτόντως σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση (ΑΠ 2417/2003) .Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούμενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠοινΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως της από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ του ΚΠοινΔ, όταν αναφέρονται σ’ αυτή, με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι νομικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην εφαρμοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό της αποφάσεως, τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο Δεν αποτελεί, όμως, λόγο αναιρέσεως η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλμένη εκτίμηση των μαρτυρικών καταθέσεων, η παράλειψη αξιολογήσεως και αναφοράς κάθε αποδεικτικού μέσου χωριστά και η παράλειψη συσχετίσεως των αποδεικτικών μέσων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές, με την επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας, πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. Περαιτέρω, εσφαλμένη ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης υπάρχει όταν ο δικαστής αποδίδει α αυτή διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγματικά έχει, ενώ εσφαλμένη εφαρμογή υφίσταται όταν ο δικαστής δεν υπήγαγε σωστά τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε στη διάταξη που εφαρμόστηκε. Περίπτωση δε εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης, που αποτελεί λόγο αναίρεσης κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ε’ του ΚΠΔ, υπάρχει και όταν η παραβίαση γίνεται εκ πλαγίου, γιατί στο πόρισμα που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό αιτιολογικού και διατακτικού και αναφέρεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος έχουν εμφιλοχωρήσει ασάφειες ή αντιφάσεις ή λογικά κενά ώστε να μην είναι εφικτός ο έλεγχος από τον ʼρειο Πάγο για την ορθή ή όχι εφαρμογή του νόμου οπότε η απόφαση στερείται νόμιμης βάσης. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση του, το Τριμελές Εφετείο Πειραιώς, που δίκασε σε δεύτερο βαθμό, κήρυξε ενόχους τους αναιρεσείοντες παράβασης καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση και άμεσης συνέργειας σε παράνομη κατάληψη και χρήση αιγιαλού κατ’ εξακολούθηση και καταδίκασε τον καθένα σε συνολική ποινή φυλακίσεως ενός (1) έτους και τριών (3) μηνών, ανασταλείσα επί τριετία. Στο σκεπτικό της προσβαλλόμενης αποφάσεως, το δίκασαν Εφετείο, μετά από εκτίμηση και αξιολόγηση όλων των μνημονευομένων, κατά το είδος τους, αποδεικτικών μέσων, δέχθηκε, ανελέγκτως, κατά λέξη, τα εξής: "Στην Αίγινα κατά το χρονικό διάστημα από 2-8-2007 μέχρι 6-11-2009 οι κατηγορούμενοι από τους οποίους ο πρώτος ήταν Δήμαρχος ...και Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου .... και οι λοιποί ήταν μέλη αυτής , με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος α) δεν προέβησαν στις νόμιμες ενέργειες ώστε να ανακληθούν οι άδειες λειτουργίας των αναφερομένων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούσαν στην θέση ... επί της οδού ... και 4 .1) "..." ιδιοκτησίας Κ. Λ. 2) "..." ιδιοκτησίας Δ. Ρ. και 3) "..." ιδιοκτησίας Ε. Κ. αν και αυτά λειτουργούσαν παράνομα ,δεδομένα ότι είχαν αναπτύξει τραπεζοκαθίσματα επί της παραλίας σε κοινόχρηστο χώρο του αιγιαλού πάνω σε αυθαιρέτως και παρανόμως κατασκευασμένη πλατφόρμα -δάπεδο από σκυρόδεμα και κάτω από παρανόμως και αυθαιρέτως κατασκευασμένες ξύλινες πέργκολες με πανί αν και οι κατηγορούμενοι γνώριζαν ότι οι παραπάνω κατασκευές ήταν αυθαίρετες και παράνομες. Ειδικότερα, είχαν εκδοθεί γι αυτές τα με αριθμούς ... και ../2-8-2007 πρωτόκολλα κατεδάφισης άρσης και απομάκρυνσης κτισμάτων κατασκευών και έργων σε χώρους αιγιαλού -παραλίας -θάλασσας, τα οποία είχαν κοινοποιηθεί νόμιμα στο Δήμο Αίγινας από την κτηματική υπηρεσία Πειραιά η οποία τα είχε εκδώσει. Όσον αφορά στο τρίτο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία "..." ιδιοκτησίας Δ. Ρ. οι κατηγορούμενοι εξέδωσαν την με αριθμό ...6-11-2009 απόφαση έγκρισης σύμφωνα με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό .../2009 νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος εστιατορίου, στην οποία περιλαμβάνεται η άδεια για τοποθέτηση 61 κινητών τραπεζοκαθισμάτων στον παραχωρηθέντα εξωτερικό χώρο έναντι του καταστήματος, δηλαδή, στον χώρο του αιγιαλού όπου υπήρχαν οι παραπάνω αυθαίρετες κατασκευές (δάπεδο και πέργκολα). Οι κατηγορούμενοι με τις παραπάνω ενέργειες και παραλείψεις τους παρέβησαν με πρόθεση τα καθήκοντα της υπηρεσίας τους προς βλάβη του δημοσίου συμφέροντος. Οι κατηγορούμενοι επίσης στον ίδιο τόπο και χρόνο με τις παραπάνω ιδιότητές τους με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος παρείχαν άμεση συνδρομή στους δράστες κατά την εκτέλεση της πράξης της παράνομης κατάληψης και χρήσης αιγιαλού . Ειδικότερα παρείχαν άμεση συνδρομή στους Κ. Λ. Δ. Ρ. και Ε. Κ. ιδιοκτήτες των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος με τον διακριτικό τίτλο "...", "..." και "...", αντίστοιχα, με τις αναφερόμενες παραπάνω πράξεις αλλά και παραλείψεις τους ,έτσι ώστε, αυτοί, να καταλάβουν αυθαίρετα και παράνομα τμήματα της ζώνης του αιγιαλού αφού ανέπτυξαν τραπεζοκαθίσματα πάνω σε παρανόμως κατασκευασμένο δάπεδο από μπετόν εμβαδού 121 τ.μ ο πρώτος 74 τμ ο δεύτερος και 32 τ.μ η τρίτη και κάτω από ξύλινη πέργκολα με πανί. Οι ανωτέρω αυθαίρετες κατασκευές περιγράφονται στα υπ αριθμ. ..... /2-8-2007 πρωτόκολλα κατεδάφισης άρσης και απομάκρυνσης κτισμάτων κατασκευών και έργων σε χώρους αιγιαλού - παραλίας και θάλασσας που συνέταξε η Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά. Οι ως άνω ιδιοκτήτες των καταστημάτων με την συνδρομή των κατηγορουμένων κατέλαβαν αυθαίρετα τμήμα ζώνης του αιγιαλού της ανωτέρω θαλάσσιας περιοχής με την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων εντός αυτής και χωρίς την απαιτούμενη άδεια της αρμόδιας αρχής και επέφεραν έτσι, μεταβολή στον αιγιαλό και αλλοίωση της φυσικής μορφής του ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το δάπεδο από μπετόν έχει κατασκευαστεί πριν από αρκετά χρόνια . Κατά το ένδικο χρονικό διάστημα η ανώνυμη εταιρεία "...", η οποία ανέλαβε τη διαχείριση της περιουσίας του EOT δεν είχε εκμισθώσει στο Δήμο Αίγινας την παραλιακή έκταση στην Ακτή ... ...... στην οποία βρίσκονται οι παραπάνω κατασκευές καθώς η σχετική σύμβαση μίσθωσης καταρτίστηκε στις 7-Ιουνίου 2011. Η ως άνω ανώνυμη εταιρεία είχε εξαιρέσει από το χαρτοφυλάκιο της με βάση το ν. 3105/2003 σειρά περιουσιακών στοιχείων τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας για περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς λόγους και στα οποία περιλαμβάνεται η ανωτέρω Ακτή ...ς. Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Πρωτ....23-1-2004 έγγραφο της εταιρείας .................................. που κοινοποιήθηκε στο Δήμο Αίγινας στις 26-1-2004 εκφράζεται πρόθεση της εταιρείας για μελλοντική παραχώρηση κατά διοίκηση και διαχείριση στους ΟΤΑ των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να εκτελεστούν έργα ανάπλασης προστασίας και αναψυχής . Με το ίδιο έγγραφο καλούνταν οι ΟΤΑ να δρομολογήσουν τις διαδικασίες σχεδιασμού και μελετών ενόψει της έγκρισης των όρων παραχώρησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της ... Δηλαδή το εν λόγω έγγραφο έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν έχουν εγκριθεί κατά το ένδικο διάστημα οι όροι παραχώρησης στους Δήμους των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων. Τους όρους και τις προϋποθέσεις της απευθείας παραχώρησης με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσεως αιγιαλού παραλίας κλπ στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης προσδιόρισε η με αριθμό πρωτοκόλλου 1038460/2439/Β0010/15-4-2009 κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών. Με το άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης καθορίζονται οι αρνητικές προϋποθέσεις παραχώρησης στις οποίες περιλαμβάνεται η περίπτωση να έχουν εκτελεστεί σαυτούς τους χώρους έργα χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής οπότε δεν παραχωρείται η χρήση τους. Σύμφωνα με το αρθ. 7 της ίδιας απόφασης απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού και παραλίας καθώς και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών όπως η ανέγερση κάθε είδους κτίσματος ή τοποθέτηση κατασκευάσματος που συνδέεται σταθερά με το έδαφος (πάκτωση με σκυρόδεμα, τσιμεντοστρώσεις πλακοστρώσεις επιχωματώσεις κλπ) καθώς και η τοποθέτηση σκηνών κλπ και κάθε είδους μη προβλεπόμενου από τις διατάξεις της παρ. 3 αρθ. 13 του ν. 2971/2001 προσωρινού ή μόνιμου χαρακτήρα (ξύλινα δάπεδα στέγαστρα- τέντες κλπ). Σύμφωνα με το αρθ. 10 της ίδιας Κ.Υ.Α οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις πρέπει να τηρούνται και σε περίπτωση μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων προς τρίτους από τους Ο.Τ.Α. Εξάλλου, για προγενέστερο του επίδικου χρονικού διάστημα, την απευθείας παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης του αιγιαλού και παραλίας στους ΟΤΑ ρύθμισε η με αριθμό 1047427/4612/Β0010/3-6-2002 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 1062927/5803/Β0010/20-12-2004 όμοια. Η ισχύς της απόφασης παρατάθηκε με την υπ αριθμ. 1024980/1729/Β0010/11-4-2005 ενώ δεν δόθηκε νέα παράταση που να καταλαμβάνει το επίδικο χρονικό διάστημα. Δηλαδή ,κατά το χρόνο αυτόν δεν υπήρχε παραχώρηση της χρήσης της παραπάνω παραλιακής έκτασης στο Δήμο Αίγινας από την εταιρεία "....................... ...", γεγονός που γνώριζαν οι κατηγορούμενοι και συνομολογεί ο πρώτος από αυτούς. Επομένως, πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι. Και κηρύσσει αυτούς ενόχους του ότι: "Στην Αίγινα από 2-8-2007 μέχρι 6-11- 2009 1) Αν και υπάλληλος που με πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα της υπηρεσίας του με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος ή να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον τιμωρείται, εν τούτοις, οι κατηγορούμενοι κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση ενός και του αυτού εγκλήματος και με την ιδιότητά τους ο μεν πρώτος ως Δήμαρχος ... και Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου ..., οι δε λοιποί ως μέλη αυτής: α) δεν προέβησαν στις νόμιμες ενέργειες ώστε να ανακληθούν οι άδειες λειτουργίας των κατωτέρω καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν στη θέση ..., επί της οδού ... και 4: 1) "...", ιδιοκτησίας Κ. Λ., 2) "...", ιδιοκτησίας Δ. Ρ., και 3] "...", ιδιοκτησίας Ε. Κ., αν και αυτά λειτουργούσαν παράνομα, δεδομένου ότι είχαν αναπτύξει τραπεζοκαθίσματα επί της παραλίας σε κοινόχρηστο χώρο του αιγιαλού πάνω σε αυθαιρέτως και παρανόμως κατασκευασμένη πλατφόρμα- δάπεδο από σκυρόδεμα και κάτω από παρανόμως και αυθαιρέτως κατασκευασμένες ξύλινες πέργκολες, ενώ οι κατηγορούμενοι γνώριζαν ότι οι ανωτέρω παράνομες κατασκευές ήταν αυθαίρετες και παράνομες αφού είχαν εκδοθεί γι αυτές από την Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά τα υπ’ αριθμ. .../2.8.2007 πρωτόκολλα κατεδάφισης, άρσης και απομάκρυνσης κτισμάτων, κατασκευών και έργων σε χώρους αιγιαλού, παραλίας- θάλασσας, πρωτόκολλα που είχαν κοινοποιηθεί νομίμως στο Δήμο .... , β) ως προς το τρίτο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με την επωνυμία ..., ιδιοκτησίας Δ. Ρ., εξέδωσαν την υπ’ αριθμ. ...6.11.2009 απόφαση έγκρισης σύμφωνα με την οποία χορηγήθηκε η υπ’ αριθμ. .../2009 νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος εστιατορίου, στην οποία περιλαμβάνεται η άδεια για τοποθέτηση 61 κινητών τραπεζοκαθισμάτων στον παραχωρηθέντα εξωτερικό χώρο έναντι του καταστήματος, δηλαδή στο χώρο του αιγιαλού, όπου υπήρχαν οι ανωτέρω αυθαίρετες κατασκευές (δάπεδο και πέργκολα). Οι δε κατηγορούμενοι με πρόθεση παρέλειψαν νόμιμες ενέργειες και προέβησαν στις ανωτέρω πράξεις παραβαίνοντας το καθήκον της υπηρεσίας τους, προς βλάβη του δημοσίου συμφέροντος. 2) Κατά τον άνω τόπο και χρόνο, και με τις παραπάνω ιδιότητες τους, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση, ενός και του αυτού εγκλήματος, με πρόθεση παρείχαν άμεση συνδρομή στους δράστες κατά την εκτέλεση της πράξης της παράνομης κατάληψης και χρήσης αιγιαλού, ειδικότερα, κατά τον άνω τόπο και χρόνο, παρείχαν άμεση συνδρομή στους Κ. Λ., Δ. Ρ. και Ε. Κ., ιδιοκτήτες των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος με τις επωνυμίες ..., ... και ... αντίστοιχα, με τις αναφερόμενες στο υπό στοιχείο 1 του παρόντος πράξεις παραλείψεις, και με τον τρόπο αυτό τους συνέδραμαν ώστε αυτοί να καταλάβουν αυθαίρετα και παράνομα τμήμα της ζώνης του αιγιαλού, αφού ανέπτυξαν τραπεζοκαθίσματα πάνω σε παρανόμως κατασκευασμένο δάπεδο από μπετόν, εμβαδού 121 τ.μ., ο πρώτος 74 τμ ο δεύτερος και 32 τμ οη τρίτη και κάτω από ξύλινη πέργκολα με πανί Οι ανωτέρω αυθαίρετες κατασκευές περιγράφονται στα υπ’ αριθμ. ...2.8.2007 πρωτόκολλα κατεδάφισης, άρσης και απομάκρυνσης κτισμάτων, κατασκευών και έργων σε χώρους αιγιαλού-παραλίας και θάλασσας που συνέταξε η Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά και με την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων εντός αυτών και χωρίς να έχουν λάβει την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια αρχή, οι ανωτέρω ιδιοκτήτες των καταστημάτων, με τη συνδρομή των κατηγορουμένων, κατέλαβαν αυθαίρετα τμήμα της ζώνης του αιγιαλού της ανωτέρω θαλάσσιας περιοχής επέφεραν μεταβολή σαυτόν και αλλοίωση της φυσικής του μορφής". Με τις παραδοχές αυτές το δικαστήριο της ουσίας δεν διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφαση την απαιτούμενη κατά τα αρθ.93 παρ.3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία καθόσον δεν αναφέρονται σε αυτό με πληρότητα και σαφήνεια τα πραγματικά περιστατικά για τον σχηματισμό της κρίσης του περί της συνδρομής των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος αυτού και τις σκέψεις με τις οποίες έγινε η υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις που εφήρμοσε. Ειδικότερα, όσον αφορά μεν το πρώτο αδίκημα της παράβασης καθήκοντος α) δεν καθορίζεται στο σκεπτικό ή στο διατακτικό της προσβαλλομένης αποφάσεως από που απέρρεε το καθήκον των αναιρεσειόντων για την ανάκληση της αδείας λειτουργίας των καταστημάτων και β) τα πραγματικά εκείνα περιστατικά που συγκροτούν την βλάβη που επήλθε στο κράτος ή την ωφέλεια που προκλήθηκε σ` αυτούς από τις παράνομες ενέργειες των κατηγορουμένων. Η έννοια του δημοσίου συμφέροντος που γίνεται δεκτό ότι εβλάβη από τις παράνομες πράξεις των αναιρεσειόντων, δεν ταυτίζεται με την έννοια της βλάβης του κράτους που απαιτείται για την πλήρωση της αντικειμενικής υπόστασης του αδικήματος αυτού όπως αναφέρθηκε στην αρχή της παρούσας. Επίσης, όσον αφορά το δεύτερο αδίκημα, της άμεσης συνέργειας σε παράβαση του αρθ. 29 παρ. 1 του ν. 2971/2001, δεν καθορίζονται α) τα πραγματικά εκείνα περιστατικά, που καθόρισαν την ιδιότητα του χώρου, επί του οποίου οι κατηγορούμενοι ενήργησαν στις αυθαίρετες κατασκευές, ως αιγιαλού, ήτοι αν αυτός καθορίστηκε με απόφαση της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής ή από το δικαστήριο, με βάση τις μέγιστες και συνήθεις αναβάσεις των κυμάτων και β) τα πραγματικά εκείνα περιστατικά από τα οποία προέκυψε ότι επήλθε μεταβολή του αιγιαλού όπως και το είδος αυτής (της μεταβολής) όταν, μάλιστα γίνεται δεκτό ότι υπήρξε ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί κατασκευών που προϋπήρχαν. Μόνη αναφορά, ότι οι συγκεκριμένες κατασκευές έγιναν εντός του αιγιαλού, δεν αρκεί για την πληρότητα των αιτιολογιών της απόφασης. Εξαιτίας των άνω ελλείψεων η προσβαλλομένη απόφαση δεν διέλαβε την απαιτούμενη από την άνω διάταξη του Συντάγματος και του ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και παραβίασε εκ πλαγίου τις άνω διατάξεις (αρθ.259 ΤΤΚ και αρθ. 29 παρ. 1 του ν. 2971/2001). Επομένως οι από το αρθ. 510 παρ. 1 στοιχ Δ και Ε προβαλλόμενοι λόγοι αναίρεσης είναι βάσιμοι και παρέλκει η έρευνα των λοιπών λόγων.

Συνεπώς, πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και παραπεμφθεί η υπόθεση προς νέα συζήτηση ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου το οποίο θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές εκείνων που δίκασαν προηγουμένως (αρ. 519 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αναιρεί την 458/2015 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου (επί των πλημμελ) Πειραιώς.

Παραπέμπει την υπόθεση προς νέα κρίση ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου (Τριμελούς Εφετείου Πειραιώς) συντιθέμενο από άλλους δικαστές εκείνων που δίκασαν.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 15 Μαρτίου 2016.

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 5 Απριλίου 2016.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΝομικά Νέα
07-04-20
Εγκύκλιο – οδηγία για την έκδοση διοικητικών πράξεων στους οικισμούς του Πηλίου μετά την αρ. 1268/2019 απόφαση του ΣτΕ, υπέγραψε ο Υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος, Δημήτρης Οικονόμου, μετά και τις συνεχείς παρεμβάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας. Ειδικότερα, η εγκύκλιος του Υφυπουργού αναφέρεται στον τρόπο σύνταξης τοπογραφικών στις περιοχές όπου ακυρώθηκαν τα όρια οικισμών με τη 1268/20119 απόφαση του ΣτΕ, καθώς και στον τρόπο έκδοσης αδειών, αναθεωρήσεων, επισκευών κ.α. στα υφιστάμενα κτήρια, τον τρόπο τακτοποίησης αυθαιρέτων, νομιμοποίησης και άλλων θεμάτων.


30-11-19

Το Δικαίωμα του πολίτη στην περιβαλλοντική ενημέρωση. 

Συνοπτικό άρθρο για τα δικαιώματα του πολίτη και αντίστοιχα τις υποχρεώσεις της Διοίκησης στο ζήτημα της περιβαλλοντικής ενημέρωσης. 

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΘΕΣΣΑΛΙΑ στις 17.11.2019

Διαθέσιμο και εδώ:

https://e-thessalia.gr/to-dikaioma-toy-politi-sti-perivallontiki-enimerosi/02-09-19
Αίτηση προσωρινής διακοπής λειτουργίας σταθμών κινητής τηλεφωνίας και απομάκρυνσης εγκατεστημένων κεραιών και μηχανημάτων. Εκπομπή επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από βάσεις κινητής τηλεφωνίας. Απαράδεκτο το αίτημα περί απειλής προσωπικής κράτησης, εφόσον δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένου προσώπου. Ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων προφύλαξης όταν υπάρχουν επαρκείς λόγοι να θεωρείται ότι η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας δημιουργεί κινδύνους ανεπανόρθωτης σωματικής και ψυχικής βλάβης. Αρχές αναλογικότητας και οικονομικής ελευθερίας. Δεκτή.
02-09-19

Σημαντική απόφαση  του ΣτΕ δίνει τις κατευθύνσεις για την οριοθέτηση οικισμών σε όλη την επικράτεια, ακυρώνει ως «ανεφάρμοστες» και «αντισυνταγματικές» τις οριοθετήσεις και τις επεκτάσεις ορίων οικισμών, που έχουν γίνει σε πολλές εκατοντάδες οικισμούς,  με πράξεις της διοίκησης (υπουργείου, νομαρχών κλπ) και αποφάσεις Δήμων και θέτει τις πολεοδομικές υπηρεσίες, προ αυξημένων ευθυνών για την έκδοση οικοδομικών αδειών, σε αυτές τις περιοχές.

Το συνολικό κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί μετά την καθαρογραφή της απόφασης. 

Πηγή: Νόμος & Φύση13-06-19
 Η τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο μισθωμένο χώρο δώματος πολυκατοικίας, παραβιάζει τον κανονισμό της πολυκατοικίας που θέτει περιορισμούς και απαγορεύσεις φέρουσες το χαρακτήρα δουλείας που αντιτάσσονται και κατά τρίτων – μισθωτών. Αναγνωρίζει τους ενάγοντες δικαιούχους πραγματικής δουλείας με περιεχόμενο την απαγόρευση της χρήσης του δουλεύοντος ως επαγγελματικού χώρου και την απαγόρευση χρήσης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ενοίκων της πολυκατοικίας. Υποχρεώνει τις εναγόμενες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να άρουν την προσβολή, διατάσσει διακοπή λειτουργίας των σταθμών βάσης και καθαίρεση κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Η προσβολή του δικαιώματος δουλείας συνιστά αδικοπραξία – επιδίκαση ηθικής βλάβης στους ενάγοντες.


13-06-19
Οικονομική ελευθερία – Δικαίωμα στην υγεία – Απαγόρευση καπνίσματος στους κλειστούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ανίσχυρη διάταξη νόμου περί εξαίρεσης από την απαγόρευση με την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος (τέλους)

Lawspot.gr


04-06-19
  Αντιστυνταγματική η εξαίρεση οικιστικών πυκνώσεων από δασικούς χάρτες.


linkedin twitter
 
 
site created and hosted by