Υπηρεσίες - ΟΤΑ
ΑΠ 757/2016 καταληψη αιγιαλού - τραπεζοκαθίσματα - μη ανακληση αδειων λειτουργιας - παραβαση καθήκοντος
Παράβαση καθήκοντος κατ΄ εξακολούθηση. Αμεση συνέργεια σε παράνομη κατάληψη και χρήση αιγιαλού κατ΄ εξακολούθηση. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Βλάβη κράτους ως αντικειμενικό στοιχείο της παράβασης καθήκοντος. Καθορισμός της οριογραμμής του αιγιαλού. Εκθεση της αρμόδιας επιτροπής. Ελλείψει αυτής δύναται να καθορίσει τα όρια το Δικαστήριο παρεμπιπτόντως. Πραγματικά περιστατικά. Ποινική ευθύνη για τις ως άνω πράξεις α) Δημάρχου Αίγινας και β) Προέδρου της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Αίγινας. Αυθαίρετη και παράνομη κατάληψη και χρήση αιγιαλού δια της τοποθετήσεως από ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος τραπεζοκαθισμάτων. Μη ανάκληση των αδειών λειτουργίας των καταστημάτων από τους κατηγορουμένους. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Ελλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία. Παράβαση καθήκοντος. Δεν καθορίζεται από πού απέρρεε το καθήκον των αναιρεσειόντων για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας. Δεν καθορίζονται τα πραγματικά περιστατικά που συγκροτούν τη βλάβη του κράτους ή την ωφέλεια που προκλήθηκε σ΄ αυτούς. Η έννοια δημοσίου συμφέροντος, η οποία έγινε δεκτή, δεν ταυτίζεται με την έννοια της βλάβης του κράτους. Αμεση συνέργεια σε παράνομη κατάληψη αιγιαλού. Δεν καθορίζεται το είδος της μεταβολής της αιγιαλού, δεδομένου ότι έγινε δεκτό ότι υπήρξε ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί ήδη υπαρχόντων κατασκευών. Μη καθορισμός της ιδιότητας του χώρου ως αιγιαλού, ήτοι αν καθορίστηκε με απόφαση της Επιτροπής ή από το Δικαστήριο, με βάση τις μέγιστες και συνήθεις αναβάσεις των κυμάτων. Αναιρεί την υπ΄ αριθ. 458/2015 απόφαση του Τριμ. Εφ. Πειραιώς για τους ως άνω λόγους.
Αθώος πρωην αντιδήμαρχος για δάγκωμα σκύλου σε πολίτη - ΘΕΣΣΑΛΙΑ 19.1.2017

Αθώο έκρινε χθες το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου τον πρώην αντιδήμαρχο Απόστολο Παντσά, που κατηγορούνταν για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια, από άνθρωπο που είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση. Ειδικότερα ο κ. Πάντσας κατηγορούνταν, ύστερα από μήνυση που είχε υποβάλει δημότης, για δάγκωμα που είχε υποστεί ο τελευταίος από αδέσποτο σκύλο στην παραλία του Βόλου στα τέλη του 2012 κι ενώ ήταν αντιδήμαρχος Βόλου, αρμόδιος για τα αδέσποτα.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του κ. Παντσά, δικηγόρος Βόλου Ν. Μόσχος παρουσίασε στη διάρκεια της χθεσινής ακροαματικής διαδικασίας στοιχεία για τα μέτρα που είχε λάβει ο πρώην αντιδήμαρχος εκείνη την περίοδο για τα αδέσποτα. Απαλλακτική ήταν και η πρόταση του εισαγγελέα έδρας.


http://e-thessalia.gr/athoos-proin-antidimarchos-volou-gia-dagkoma-dimoti-apo-adespoto/ 

ΠολΠρωτΛαμ 26/2015 κάδοι απορριμάτων - απομάκρυνση
Κυριότητα. Γειτονικό δίκαιο. Υποχρέωση ανοχής εκπομπών. Αγωγή με βάση το άρθρο 1003 ΑΚ κατά Δήμου με αίτημα την απομάκρυνση κάδων απορριμάτων απέναντι από την είσοδο του ακινήτου των εναγόντων. Αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου. Παραπέμπει.

ΣτΕ 273/2016 Χαρακτηρισμος οδου απο οργανα Ο.Τ.Α

Ο χαρακτηρισμός οδού ως κοινοτικής και η αναγνώριση της κοινοχρηστίας επί αυτής δεν ανατίθεται, κατά τις κείμενες διατάξεις, στην αρμοδιότητα των οργάνων των οικείων Ο.Τ.Α, με την πρόβλεψη ειδικής διοικητικής διαδικασίας, αλλά συνιστά πραγματικό ζήτημα, η οριστική επίλυση του οποίου, σε περίπτωση εγέρσεως σχετικής αμφισβήτησης, ανήκει στα πολιτικά δικαστήρια. Συνεπώς, οι πράξεις αυτές στερούνται εκτελεστού χαρακτήρα. Η υπό κρίση αίτηση στρεφόμενη κατά μη εκτελεστών πράξεων, είναι απορριπτέα στο σύνολο της ως απαράδεκτη.

ΣτΕ 574/2016 Κτίριο επικινδύνως ετοιμόρροπο και κατεδαφιστέο

Νομίμως ο Δήμος Ελασσόνας κατέθεσε ένσταση κατά του πρωτοκόλλου του υπαλλήλου του Πολεοδομικού Γραφείου, με το οποίο το επίδικο κτίσμα της αιτούσης δεν εχαρακτηρίσθη ως κοινώς ετοιμόρροπο, εφ’όσον προέβαλε ότι, δια της διατηρήσεως αυτού, τίθεται ζήτημα ασφαλείας των διερχόμενων πολιτών.
Ο δε περί του αντιθέτου λόγος ακυρώσεως, με τον οποίο η αιτούσα ισχυρίζεται ότι ο Δήμος Ελασσόνας δεν ενομιμοποιείτο στην άσκηση ενστάσεως διότι οι «ενδιαφερόμενοι» κατά το ως άνω άρθρο, δυνάμενοι να ασκήσουν την ένσταση αυτήν, νοούνται μόνον ο θιγόμενος ιδιοκτήτης, οι ένοικοι ή οι γείτονες του κτιρίου για το οποίο γεννάται ζήτημα ασφαλείας όχι όμως και τρίτοι μη έχοντες άμεση σχέση με το κτίριο αυτό, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.
Προ της εκδόσεως της προσβαλλόμενης «τελικής» αναθεωρητικής εκθέσεως, με την οποία το κτίσμα, ιδιοκτησίας της αιτούσης εχαρακτηρίσθη ως «επικίνδυνο και κατεδαφιστέο, λόγω μη δυνατότητος επισκευής αυτού, το αρμόδιο για την διαπίστωση της επικινδυνότητος αυτού Πολεοδομικό Γραφείο ώφειλε να καλέσει την αιτούσα, για να συμμετάσχει στην ενώπιόν του διαδικασία για την προστασία των συμφερόντων της, δεδομένου, άλλωστε, και του ότι η τηρηθείσα υπό της Διοικήσεως διαδικασία χαρακτηρισμού του επίδικου κτιρίου ως κοινώς ετοιμορρόπου, δεν επέβαλλε, όπως προκύπτει από τα προπαραταθέντα στοιχεία του φακέλου, την άμεση λήψη του δυσμενούς μέτρου της κατεδαφίσεως για την αποτροπή οιουδήποτε κινδύνου και, επομένως, την όλως κατ’εξαίρεση, μη κλήση αυτής στην σχετική διαδικασία.
ΣτΕ 787/2016 Αυθαιρετες κατασκευες δημου σε κοινοχρηστο χωρο πρασινου

Η πολεοδομική λειτουργία των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, χώρων τεχνητώς δημιουργηθέντος υποκατάστατου φυσικού περιβάλλοντος, συνίσταται προεχόντως στην αναψυχή των επισκεπτών τους, συνεπεία της κατά την προσωρινή παραμονή τους επαφής τους με το περιβάλλον αυτό. Εντός αυτών, συνεπώς, επιτρέπονται μόνο κατασκευές απαραίτητες για την επιτέλεση της ανωτέρω λειτουργίας τους, δηλαδή οι μη κτιριακές, οι διευκολύνουσες την επαφή με το φυσικό περιβάλλον, οι δε κτιριακές όλως κατ’εξαίρεση και σε ελάχιστο ποσοστό της εκτάσεώς τους. Τούτο δε παρέπεται ότι κατασκευές, κτιριακές ή μη, εντός κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, οι οποίες δεν προορίζονται για την επιτέλεση της κατά των ανωτέρω πολεοδομικής λειτουργίας, είναι αυθαίρετες και κατεδαφιστέες.


Στην έκθεση αυτοψίας οι επίδικες κατασκευές περιγράφονται ως «κτίσματα και στέγαστρα σε κοινόχρηστο χώρο με χρήση αποθηκών, χώρων στάθμευσης οχημάτων του Δήμου, χώρων εργασίας προσωπικού και ιατρείου», η δε περιγραφή αυτή δεν κλονίζεται από τα λοιπά στοιχεία του φακέλου. Συνεπώς πρόκειται για μη επιτρεπόμενες κατ’ εξαίρεση κατασκευές εντός κοινόχρηστου χώρου, οι οποίες για το λόγο αυτό είναι αυθαίρετες και κατεδαφιστέες, ανεξαρτήτως εάν είναι κτιριακές ή μη, όπως νομίμως, αν και με διαφορετική εν μέρει αιτιολογία, κρίθηκε με την εκκαλούμενη, τούτου δε έπεται ότι περί του αντιθέτου προβαλλόμενοι με τον σχετικό λόγο εφέσεως ισχυρισμοί του Δήμου είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι.

Ανεξαρτήτως εάν χωρεί καταρχήν αναστολή κατεδάφισης αυθαίρετης κατασκευής εντός κοινόχρηστου χώρου κατά τις διατάξεις του ν. 1337/1983, προκειμένου να κριθεί η δυνατότητα εξαίρεσης αυτής από την κατεδάφιση, πρέπει να υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της Διοικήσεως σχετικό αίτημα, χωρίς να υφίσταται εκ του νόμου υποχρέωση της Διοίκησης να προβεί αυτεπαγγέλτως σε εξέταση της δυνατότητας αυτής.

Ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου ουδείς ισχυρισμός είχε προβληθεί σχετικά με την φύση του χώρου ως άλσους και δασικής/αναδασωτέας εκτάσεως, προκειμένου να υποχρεούται το ακυρωτικό δικαστήριο να ελέγξει και αυτεπαγγέλτως το ζήτημα του εφαρμοστέου εν προκειμένω νομοθετικού καθεστώτος και του βάσει αυτού αρμοδίου προς έκδοση της προσβαλλόμενης πράξεως οργάνου. Αντιθέτως, μάλιστα, στο δικόγραφο της αιτήσεως ακυρώσεώς του ο Δήμος αναφέρει, ότι αν και στο σχέδιο πόλεως του 1924 ο επίμαχος χώρος χαρακτηριζόταν ως άλσος, στο ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο χαρακτηρίζεται ως αστικό πράσινο/ ελεύθερος χώρος. Ενόψει αυτών, ο σχετικός ισχυρισμός περί παράλειψης του ακυρωτικού δικαστηρίου να προβεί σε αυτεπάγγελτο έλεγχο της αναρμοδιότητας του εκδώσαντος την προσβαλλόμενη πράξη οργάνου, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος.
Διοικ.Εφ.Θεσσαλονίκης 2632/2015 Αστικη ευθυνη δημοσίου - στηθαια σε πεζοδρόμια

Αστική ευθύνη του Δημόσιου λόγω παράλειψης τοποθέτησης προστατευτικών στηθαίων σε οδό εντός πόλεως - Ολική αναπηρία μαθητή, ο οποίος βρισκόταν στο πεζοδρόμιο όταν έπεσε πάνω του με σφοδρότητα όχημα, που εκινείτο με υψηλή ταχύτητα και εκτράπηκε της πορείας του. Δεν δικαιούνται κατά νόμο χρηματική ικανοποίηση, έστω και αν αυτά, λόγω στενού συγγενικού δεσμού προς τον παθόντα, δοκιμάζουν ψυχικό πόνο και στεναχώρια, όπως στην περίπτωση των γονέων από βλάβη του σώματος ή της υγείας του τέκνου τους, διότι στην περίπτωση αυτή η ηθική βλάβη είναι έμμεση και δεν αποκαθίσταται. Η δικανική πεποίθηση για το ζήτημα της ανάγκης λήψης βελτιωμένης διατροφής, τη διάρκεια και το ύψος αυτής σχηματίζεται με βάση τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής που αποτελούν πορίσματα κοινής παραδοχής και δεν απαιτούνται ειδικές ιατρικές γνώσεις.

πηγή : www.legalnews24.gr

ΔκοΠρωτΑθην 10476/2009 ευθύνη Δήμου προς αποζημίωση από παράλειψη συντήρησης δέντρου
Με την 10476/2009 απόφαση του Δ.Π.Α.  κρίθηκε ότι στοιχειοθετείται ευθύνη του Δήμου προς αποζημίωση (άρθρα 105 – 106 ΕισΝΑΚ) από την παράλειψη οργάνων του να προβούν προληπτικά στην ενδεδειγμένη συντήρηση δένδρου και ενδεχομένως κοπής αυτού, προκειμένου να αποφευχθεί η πτώση του ίδιου ή των κλαδιών του σε διερχόμενα ή σταθμευμένα οχήματα σε συνθήκες πρόβλεψης κακοκαιρίας.
N. 4373/206 Μισθώσεις ΟΤΑ
 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Nόμος 4373/2016 «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις». Στο άρθρο 69 του νόμου προβλέπεται τροποποίηση στο ΠΔ 34/1995 για τις επαγγελματικές μισθώσεις. Ειδικότερα: Στο άρθρο 5 της παρ. 2β του Π.δ. 34/1995, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 45 του Ν. 4257/2014 (Α΄ 93), αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Ειδικά
οι επαγγελματικές μισθώσεις δημοτικών ακινήτων με εκμισθωτή Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή δημοτική ή κοινωφελή επιχείρηση ή δημοτικό ίδρυμα, υπαγόμενα σε αυτόν, που έχουν συμπληρώσει δεκαετή τουλάχιστον διάρκεια από την αρχική έναρξη της μίσθωσης, παρατείνονται αυτοδικαίως με επίδοση σχετικής δήλωσης βουλήσεως του μισθωτή, για χρόνο ίσο με τον αρχικώς συμπεφωνημένο συμβατικό, εφόσον: α) υφίσταται η σύμφωνη γνώμη του Ο.Τ.Α., β) ο μισθωτής παραμένει στο μίσθιο κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος, γ) καταβάλλει το μίσθωμα κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες προ της δημοσιεύσεως του παρόντος και δ) έχει συναφθεί η μίσθωση κατόπιν διαγωνιστικής δημόσιας πλειοδοτικής διαδικασίας. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις καταλαμβάνουν και τις περιπτώσεις του στοιχείου ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.δ. 34/1995 (Α΄ 30), εφόσον οι μισθώσεις αφορούν αθλητική δραστηριότητα και προβλέπονται ήδη με αυτές συγκεκριμένες αντιπαροχές εκ μέρους των μισθωτών και προς όφελος των Ο.Τ.Α. ή του Δημοσίου.»
ΣτΕ 646/2015 παραχωρηση αιγιαλου-παραλίας σε ΟΤΑ

Ο κανόνας του επιτρεπτού της παραχωρήσεως ιδιαιτέρων δικαιωμάτων σε κοινόχρηστα πράγματα, υπό την προϋπόθεση ότι εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή χρήση τους σύμφωνα με τον προορισμό τους, ισχύει και προκειμένου περί αιγιαλού και παραλίας. Κοινές υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες παραχωρείται απ΄ ευθείας και με αντάλλαγμα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε ΟΤΑ Α΄ βαθμού δικαίωμα απλής χρήσεως αιγιαλού και παραλίας εντός των ορίων της διοικητικής τους περιφέρειας, έχουν κανονιστικό χαρακτήρα. Η συλλήβδην παραχώρηση με την προσβαλλομένη κυα 1038460/2439/Β0010/2009 στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ του συνόλου των αιγιαλών της χώρας βρίσκεται εκτός ορίων της εξουσιοδοτήσεως της παρ. 5 του άρθρου 13 ν. 2971/2001. Εν όψει της σημασίας του παράκτιου χώρου ως στοιχείου του φυσικού περιβάλλοντος, η αρμοδιότητα παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας ανήκει και στον Υπουργό Περιβάλλοντος, από κοινού με τους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών. Η διάταξη του άρθρου 8 της προσβαλλομένης κυα, με την οποία εγκρίνεται περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσεως αιγιαλού και παραλίας από τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού προς τρίτους, είναι εκτός των ορίων της εξουσιοδοτήσεως του άρθρου 15 παρ. 3 ν. 2971/2001.

Πηγή : Περιβάλλον και Δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη, τ. 1/2015, σ. 147 επ. με Σημείωμα Χαροκόπου Αγ.

ΣτΕ ΕΑ 101/2015 μη χορηγηση αναστολής - απόφαση δημοτικου συμβουλίου για τέλη
Αίτηση αναστολής εκτελέσεως αποφάσεως Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίσθηκαν οι συντελεστές τελών καθαρισμού και φωτισμού για τους στεγασμένους και μη στεγασμένους χώρους βιομηχανιών. Συμπροσβαλλόμενη η πράξη με την οποία συμπληρώθηκε η αρχική προσβαλλόμενη. Αναστολή εκτελέσεως κανονιστικής πράξεως δεν χορηγείται, κατ` αρχήν, εκτός εάν αυτός που ζητεί την αναστολή εκτελέσεως προβάλλει ότι από την εκτέλεση της κανονιστικής πράξεως θα υποστεί ευθέως και αμέσως, συγκεκριμένη και δυσχερώς επανορθώσιμη ζημία, οπότε και χορηγείται μερική μόνο αναστολή της πράξεως αυτής, δηλαδή καθόσον αφορά στον αιτούντα, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, που αποκλείουν την χορήγηση της αναστολής. Μόνη η χρηματική ζημία, ως κατ` αρχήν επανορθώσιμη, δεν δικαιολογεί την χορήγηση αναστολής εκτελέσεως, εκτός αν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις, ως εκ των οποίων η οικονομική επιβάρυνση από την εκτέλεση της προσβαλλομένης πράξεως συνεπάγεται ανεπανόρθωτο κλονισμό της επιχειρήσεως του αιτούντος ή στέρηση των μέσων βιοπορισμού του. Δεδομένου ότι δεν έχουν τύχει νομολογιακής επεξεργασίας, δεν παρίστανται προδήλως βάσιμοι οι λόγοι ακυρώσεως. Δεν απαγορεύεται ο καθορισμός διαφορετικών συντελεστών ανά δημοτική ενότητα, ύστερα από εκτίμηση των τοπικών αναγκών και συνθηκών. Η βλάβη την οποία επικαλείται η αιτούσα, ανεξαρτήτως του ότι είναι περιουσιακή και συνεπώς επανορθώσιμη, δεν επέρχεται ευθέως από τις προσβαλλόμενες κανονιστικές αποφάσεις, αλλά από την επακολουθούσα εγγραφή της στον βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου την οποία μπορεί να προσβάλει αυτοτελώς. Απορρίπτει την αίτηση.
ΣτΕ 3944/2015 ακυρωση ΚΥΑ παραχωρησης χρησης αιγιαλου παραλίας σε ΟΤΑ
Ακύρωση ΚΥΑ με την οποία παραχωρείται με αντάλλαγμα το δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης & παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών & πλεύσιμων ποταμών στους ΟΤΑ.
ΣτΕ Ολ 94/2013
ΟΤΑ και πειθαρχικά παραπτώματα των αιρετών οργάνων. Απαραδέκτως προσβάλλεται η απόφαση του ΓΓΠ, αφού ενσωματώθηκε στην απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής. Οι ΟΤΑ οφείλουν να παρέχουν στους ενδιαφερόμενους πρόσβαση σε στοιχεία σχετικά με τις μεταδημοτεύσεις, προκειμένου να κατατεθούν ενστάσεις που αφορούν τις εκλογές. Επιβολή στον προσφεύγοντα της πειθαρχικής ποινής της αργίας 20 ημερών για σοβαρή παράβαση των καθηκόντων του. Η συγκρότηση του πενταμελούς πειθαρχικού συμβουλίου με συμμετοχή και τριών εν ενεργεία δικαστών ευρίσκει έρεισμα στο άρθρο 102 παρ. 4 εδ. 3 του Συντάγματος και δεν τίθεται ζήτημα αντιθέσεως προς το άρθρο 89 του Συντάγματος. Δεν αποδόθηκε στον προσφεύγοντα παράβαση του άρθρου 100 παρ. 3 του ΚΔΚ, αλλά μόνον του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και είναι απαράδεκτος λόγος της προσφυγής που στρέφεται κατά της αποφάσεως του ΓΓΠ, που ενσωματώθηκε στην απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής. Αντίθετη μειοψηφία. Αλυσιτελώς προβάλλονται οι λόγοι περί εσφαλμένου νομικού χαρακτηρισμού του πειθαρχικού αδικήματος και πλημμελούς αιτιολογίας. Μέλος δημοτικού συμβουλίου ή υποψήφιος δήμαρχος ή δημοτικός σύμβουλος είναι «ενδιαφερόμενος» για την πρόσβαση στα ανωτέρω έγγραφα. Αντίθετη μειοψηφία. Οι σχετικές αιτήσεις των ενδιαφερομένων δεν απαιτείτο να αναφέρουν τα ονόματα των δημοτών που είχαν μεταδημοτεύσει παρανόμως και τα σχετικά στοιχεία. Η υποχρέωση του προσφεύγοντα υφίστατο ανεξαρτήτως εισαγγελικής παραγγελίας και απορρίψεως αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων που είχαν ασκήσει οι ενδιαφερόμενοι. Συντρέχει περίπτωση βαρείας αμελείας περί την εκτέλεση των καθηκόντων του προσφεύγοντα και αρμόζουσα είναι η επιβληθείσα ποινή. Αντίθετη μειοψηφία. Απορρίπτονται οι προσφυγές. H υπόθεση εισήχθη στην Ολομέλεια με πράξη του Προέδρου του ΣτΕ.
ΣτΕ 2882/2014 Αντιδήμαρχοι, Αργία, Παράβαση καθήκοντος, καταστήματα
 Δήμοι και επιβολή πειθαρχικών ποινών σε αιρετά όργανα,όπως είναι οι Αντιδήμαρχοι. Σε περίπτωση σοβαρής καταγγελίας για παραβιάσεις της νομοθεσίας που διέπει την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος οι οποίες συνιστούν λόγο ανακλήσεως ή αφαιρέσεως της αδείας ή σφραγίσεως του καταστήματος ή αφότου συντρέξουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, κατόπιν μάλιστα σχετικού εγγράφου του Συνηγόρου του Πολίτη, ο πρόεδρος της επιτροπής ποιότητας ζωής οφείλει, εντός ευλόγου χρόνου, να περιλάβει το ζήτημα στα προς συζήτηση θέματα ενώπιον της επιτροπής, άλλως του επιβάλλεται η ποινή της αργίας λόγω σοβαρής παράβασης καθήκοντος. Νομίμως επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα, Αντιδήμαρχο Λήμνου, η πειθαρχική ποινή της αργίας διάρκειας τριών μηνών, για παράβαση της ανωτέρω υποχρεώσεώς του. Περιστατικά. Απορρίπτεται η προσφυγή.
AP 887/2013 Παράβαση Καθήκοντος - Αντιδήμαρχος
Παράβαση καθήκοντος. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Εντολή του κατηγορουμένου - Αντιδημάρχου για χρήση μηχανημάτων του Δήμου (εκσκαφέας) εκτός των ορίων του Δήμου, προκειμένου να κατεδαφίσει μανδρότοιχο ιδιοκτησίας της εγκαλούσας και να προσπορίσει παράνομο περιουσιακό όφελος στο θείο του - ιδιοκτήτη ομόρου ακινήτου με αυτό της εγκαλούσας, με την οποία μάλιστα, είχε δικαστικές διενέξεις. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Ελλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία. Ισχυρισμοί αυτοτελείς. Ελαφρυντικές περιστάσεις. Πρότερος έντιμος βίος. Μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά. Προβλήθηκαν αορίστως. Απόλυτη ακυρότητα. Αιτίαση περί παράνομης παράστασης πολιτικής αγωγής. Αστική ευθύνη των οργάνων των πρωτοβαθμίων ΟΤΑ. Περιορίζεται μόνο στην υποχρέωση προς αποζημίωση των ΝΠ. Δεν υπέχουν τα ίδια τα όργανα ατομική ευθύνη προς αποζημίωση τρίτων. Δυνατότητα του πολιτικώς ενάγοντος στην περίπτωση που η αποκατάσταση της ζημίας θα γίνει από τον αστικώς υπεύθυνο, να παραστεί κατά του κατηγορουμένου μόνο προς υποστήριξη της κατηγορίας. Νόμιμη η παράσταση πολιτικής αγωγής. Ορθή και αιτιολογημένη η απόφαση. Απορρίπτει αναίρεση.
Ελεγκτικό Συνέδριο προσλήψεις ΑΜΕΑ σε επιχειρήσεις ΟΤΑ

Προσλήψεις ΑΜΕΑ σε επιχειρήσεις ΟΤΑ μετά την λήξη των επιδοτούμενων από τον ΟΑΕΔ προγραμμάτων απασχόλησης. Απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής ΠΥΣ 33/2006 ή του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης καθώς και απόφαση κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Οι ενλόγω εγκρίσεις απαιτούνται, ανεξαρτήτως του συστήματος πρόσληψης ή του είδους της εργασιακής σχέσης, άλλως η σχετική πράξη πρόσληψης είναι αυτοδικαίως άκυρη (αντίθ. μειοψ.).

Βλ. αναλυτικά ΘΠΔΔ 4/2015

Αργία και Έκπτωση Αιρετών
Για την επιβολή διοικητικών μέτρων της αργίας και της έκπτωσης αιρετών των δήμων και των περιφερειών εξ’ αιτίας καταδίκης (άρθρο 236 του N. 3852/2010) ενημερώνει το υπουργείο Εσωτερικών τις αποκεντρωμένες διοικήσεις της χώρας, με σχετικό έγγραφό του (ΑΔΑ: Β498Ν-ΡΧΜ) και αφορμή και τις τροποποιήσεις στον «Καλλικράτη 2» (Ν. 4071/ 2012 (Α΄85) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση- Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ ΕΚ»).

Πειθαρχική ποινή αργίας σε αιρετό δημόσιο λειτουργό για παράλειψη επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Αρμόδιος αντιδήμαρχος παρέλειψε αδικαιολόγητα να επιβάλει τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις σε κατάστημα


ΜονΠρωτΠρεβεζ 117/2014 Διαθεσιμότητα - Σχολικοί φύλακες
Διαθεσιμότητα. Σχολικοί φύλακες. Sui generis απόλυση υπό προθεσμία στο Δημόσιο Τομέα. Προϋποθέσεις συνταγματικά αποδεκτής κατάργησης οργανικών θέσεων δημοσίων υπαλλήλων. Για να κριθεί το νομοθετικό μέτρο που λήφθηκε πρόσφορο θα έπρεπε να καταρτιστεί οργανόγραμμα και να εξασφαλισθεί ότι το προσωπικό που τίθεται σε διαθεσιμότητα πλεονάζει ή είναι ακατάλληλο για την εκτέλεση που αυτό παρέχει. Οι αιτούντες (προσλήφθηκαν με το ΑΣΕΠ - πρόγραμμα αποκατάστασης ανέργων) δεν ανήκουν στο πλεονάζον προσωπικό καθώς οι υπηρεσίες που προσφέρουν είναι σημαντικές για την σχολική κοινότητα και τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με μοναδικό κριτήριο ότι είναι κατηγορία ΔΕ. Μονομερής βλαπτική μεταβολή στην εργασία τους. Η διοικητική αυτοτέλεια των Δήμων που προστατεύεται Συνταγματικά και με βάση τον Ευρωπαϊκό Χάρτη επιβάλλει οι μεταβολές να γίνονται αφού ληφθούν υπόψη, τοπικές ιδιαιτερότητες και υπηρεσιακές ανάγκες των θιγομένων ΟΤΑ και όχι οριζόντια. Η διαθεσιμότητα σημαίνει και μη δυνατότητα στους ενάγοντες να εργάζονται και στους εναγομένους να αποδέχονται την εργασία τους. Η μείωση των αποδοχών λόγω της διαθεσιμότητας σε συνάρτηση με τις προηγούμενες μειώσεις των αποδοχών τους έχει ως συνέπεια τη διακινδύνευση της αξιοπρεπούς διαβίωσής τους. Η επέμβαση του Κράτους για λόγους δημοσίου συμφέροντος πρέπει να είναι πρόσφορη και αναγκαία για την επίτευξη του επιδιωκομένου από τον νομοθέτη σκοπού γενικού συμφέροντος και να μην είναι δυσανάλογη σε σχέση προς αυτόν. Κρίθηκε ότι το μέτρο της διαθεσιμότητας όπως θεσμοθετήθηκε και επιβλήθηκε είναι αντίθετο με τις αρχές της ανθρώπινης αξίας, της προστασίας της ανάπτυξης της προσωπικότητας, της ισότητας, της προστασίας της εργασίας, της αξιοπρεπούς διαβίωσης και της αρχής της αναλογικότητας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Νόμιμο το αίτημα να κριθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί. Δεν εφαρμόζονται τα άρθρ 8 ν. 2097/1952, 3 ν.δ. 31/1968 και 909 παρ.1 ΚΠολΔ. Δεκτή η αγωγή. Αναγνωρίζεται ως παράνομη και καταχρηστική η βλαπτική μεταβολή στην εργασία των αιτούντων. Υποχρεώνει τον εναγόμενο να αποδέχεται την εργασία των εναγόντων με τους πριν την θέση σε διαθεσιμότητα όρους. Καταδικάζει σε χρηματική ποινή. Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή.
ΟΤΑ - Κανονισμός Καθαριότητας - Έλλειψη Κάδων - Πρόστιμα
Μπορεί ο Δήμος Βόλου να τροποποιήσει κανονιστική απόφαση (κανονισμό καθαριότητας) για να επιβάλλει πρόστιμα στους δημότες για εναπόθεση σκουπιδιών σε πεζοδρόμια, από τα οποία ωστόσο ο ίδιος ο Δήμος έχει απομακρύνει τους κάδους για την καλύτερη εφαρμογή των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων;
ΣτΕ 434/2013 Απόρριψη Αιτηση αναστολής απόφασης Γ.Γ. Α.Δ/σης αργίας σε δημοτικό συμβουλο
434/2013 ΣΤΕ

  Αίτηση αναστολής εκτέλεσης απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία επιβλήθηκε στον αιτούντα, ήδη δημοτικό σύμβουλο, η πειθαρχική ποινή της αργίας τριών μηνών, με την αιτιολογία ότι, καθ΄ον χρόνο ήταν πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος πρώην Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης, από βαριά αμέλεια προέβη σε σοβαρή παράβαση των καθηκόντων του και συγκεκριμένα δεν ενδιαφέρθηκε για τη νόμιμη παράσταση του εν λόγω ν.π. ενώπιον του Μον. Πρωτ. προκειμένου να αμυνθεί κατά αγωγής, ενώ στην συνέχεια δεν άσκησε οποιοδήποτε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο. Ο ισχυρισμός του αιτούντος ότι τυχόν άμεση εκτέλεση της προσβαλλομένης αποφάσεως θα έχει σαν αποτέλεσμα την διαρκή αδυναμία του να παρίσταται στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου είναι απορριπτέος, διότι η βλάβη την οποία επικαλείται δεν είναι ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη. Ενδεχόμενη εκτέλεση της επιβληθείσης ποινής δεν επηρεάζει το έννομο συμφέρον του αιτούντος για το παραδεκτό της προσφυγής και την εξαφάνιση της προσβαλλομένης πράξεως ούτε συνιστά λόγο καταργήσεως της δίκης. Επομένως, δεν τίθεται θέμα ανεπανόρθωτης ηθικής βλάβης για τον αιτούντα. Η Επιτροπή σταθμίζοντας, αφ΄ενός μεν, την βλάβη την οποία επικαλείται ο αιτών και, αφετέρου, τον λόγο για τον οποίο του επιβλήθηκε η ως άνω πειθαρχική ποινή, κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, για τους οποίους η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί, δεδομένου ότι και οι προβαλλόμενοι δια της προσφυγής λόγοι δεν παρίστανται προδήλως βάσιμοι.
ΣτΕ 434/2013 Απόρριψη Αιτηση αναστολής απόφασης Γ.Γ. Α.Δ/σης αργίας σε δημοτικό συμβουλο
434/2013 ΣΤΕ

  Αίτηση αναστολής εκτέλεσης απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία επιβλήθηκε στον αιτούντα, ήδη δημοτικό σύμβουλο, η πειθαρχική ποινή της αργίας τριών μηνών, με την αιτιολογία ότι, καθ΄ον χρόνο ήταν πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος πρώην Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης, από βαριά αμέλεια προέβη σε σοβαρή παράβαση των καθηκόντων του και συγκεκριμένα δεν ενδιαφέρθηκε για τη νόμιμη παράσταση του εν λόγω ν.π. ενώπιον του Μον. Πρωτ. προκειμένου να αμυνθεί κατά αγωγής, ενώ στην συνέχεια δεν άσκησε οποιοδήποτε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο. Ο ισχυρισμός του αιτούντος ότι τυχόν άμεση εκτέλεση της προσβαλλομένης αποφάσεως θα έχει σαν αποτέλεσμα την διαρκή αδυναμία του να παρίσταται στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου είναι απορριπτέος, διότι η βλάβη την οποία επικαλείται δεν είναι ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη. Ενδεχόμενη εκτέλεση της επιβληθείσης ποινής δεν επηρεάζει το έννομο συμφέρον του αιτούντος για το παραδεκτό της προσφυγής και την εξαφάνιση της προσβαλλομένης πράξεως ούτε συνιστά λόγο καταργήσεως της δίκης. Επομένως, δεν τίθεται θέμα ανεπανόρθωτης ηθικής βλάβης για τον αιτούντα. Η Επιτροπή σταθμίζοντας, αφ΄ενός μεν, την βλάβη την οποία επικαλείται ο αιτών και, αφετέρου, τον λόγο για τον οποίο του επιβλήθηκε η ως άνω πειθαρχική ποινή, κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, για τους οποίους η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί, δεδομένου ότι και οι προβαλλόμενοι δια της προσφυγής λόγοι δεν παρίστανται προδήλως βάσιμοι.
Εκθεση Συνηγόρου Πολίτη για θέματα παροχής υπηρεσιών Ύδρευσης - Αποχετευσης Δημων
Ο Συνήγορος του Πολίτη δημοσίευσσε (http://www.synigoros.gr/?i=state-citizen-relations.el.files.225482 )ειδική έκθεση αποτυπώνει τα προβλήματα που αναφύονται κατά τη συναλλαγή των πολιτών-καταναλωτών με τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και τις Υπηρεσίες Ύδρευσης των δήμων. Επίσης, διατυπώνει προτάσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση του οικείου κανονιστικού πλαισίου, καθώς και την τυποποίηση και απλούστευση των διαδικασιών και πρακτικών που ακολουθούνται, με απώτερο στόχο την περαιτέρω βελτίωση υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης που παρέχονται στους καταναλωες
ΣτΕ 675/2013 ΟΤΑ - Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις - Διαδικασία Έγκρισης
675/2013 ΣΤΕ
 ΟΤΑ και θέσπιση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η σχετική διαδικασία δεν τελειώνεται, προτού εγκριθούν ρητά οι αποφάσεις των οργάνων των ΟΤΑ από το ΓΓΠ. Ανυπόστατες οι πράξεις που δεν έχουν εγκριθεί. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης.

ΤρΔΠρΠειρ 1344/2011 Δημοτική φορολογία. Τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. Πρόστιμο για παράνομη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.
Δημοτική φορολογία. Τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. Πρόστιμο για παράνομη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.
Ετησια Έκθεση Γ.Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης
H Ετήσια Έκθεση του Γ.Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης
Κοινοποιήθηκε η έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για το 2012


Κοινοποιήθηκε η έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, κ. Λέανδρου Ρακιντζή, για το έτος 2012.
Στην ετήσια έκθεση, ο Επιθεωρητής πραγματοποιεί μια επισκόπηση του έργου του, αναφερόμενος στη δραστηριότητά του για το περασμένο έτος, στις οργανωτικές και νομοθετικές προτάσεις που υπέβαλε για την πάταξη της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης στο δημόσιο τομέα, καθώς επίσης και στην άσκηση της πειθαρχικής δικαιοδοσίας του, στα πλαίσια του πειθαρχικού ελέγχου των δημοσίων υπαλλήλων.
Σύμφωνα με την έκθεση , τη μεγαλύτερη θεματική κατηγορία αποτελούν οι υποθέσεις οικονομικής διαχείρισης (38%) και ακολουθούν τα πολεοδομικά θέματα (14,3% των υποθέσεων), διάφορα ζητήματα λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών (13,4 %), παράβαση διοικητικών διαδικασιών (8,3%) και άλλες κατηγορίες με μικρότερα ποσοστά.
Ο Γενικός Επιθεωρητής σημειώνει, ότι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης εμπλέκονται αρκετά συχνά σε υποθέσεις κακοδιοίκησης και διαφθοράς, ενώ η εξουσία των αιρετών αρχόντων βρίσκεται πολύ συχνά στα όρια της νομιμότητας ή πέραν αυτής.
Τέλος, στην έκθεση επισυνάπτονται η ετήσια έκθεση του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου (ΣΟΕΕ) και η βασική νομοθεσία που διέπει τη ΓΕΔΔ και το ΣΟΕΕ.

AΠ (ποιν)126/2003 Ηχορύπανση, Κέντρα Διασκέδασης

Υγειονομικές παραβάσεις. Ηχορύπανση. Κέντρα διασκέδασης. Αδεια λειτουργίας και υγειονομικός έλεγχος. Αυτοτελής ισχυρισμός περί ακυρότητας του φύλλου ελέγχου λόγω σύνταξης αυτού από αναρμόδια όργανα ανάγεται σε έλλειψη της προδικασίας και ιδρύει λόγο σχετικής ακυρότητας, που πρέπει να προτείνεται μέχρι την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο. Ακόμα και εάν λόγω της ταχύτητας εκδίκασης των επ΄ αυτοφόρω καταληφθέντων πλημμελημάτων δεν μπόρεσεγια σοβαρό λόγο να προταθεί, ορθώς και αιτιολογημένως απορρίφθηκε ο σχετικός προταθείς πριν από την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας αυτοτελής ισχυρισμός. Αρμοδιότητα υγειονομικών και αστυνομικών οργάνων για έλεγχο της ηχορύπανσης από θορύβους μουσικής σε κέντρα διασκεδάσεως σύμφωνα με τηνΥγειονομική Διάταξη 3010/1985.

 
Νομικά Νέα
30-11-19

Το Δικαίωμα του πολίτη στην περιβαλλοντική ενημέρωση. 

Συνοπτικό άρθρο για τα δικαιώματα του πολίτη και αντίστοιχα τις υποχρεώσεις της Διοίκησης στο ζήτημα της περιβαλλοντικής ενημέρωσης. 

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΘΕΣΣΑΛΙΑ στις 17.11.2019

Διαθέσιμο και εδώ:

https://e-thessalia.gr/to-dikaioma-toy-politi-sti-perivallontiki-enimerosi/02-09-19
Αίτηση προσωρινής διακοπής λειτουργίας σταθμών κινητής τηλεφωνίας και απομάκρυνσης εγκατεστημένων κεραιών και μηχανημάτων. Εκπομπή επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από βάσεις κινητής τηλεφωνίας. Απαράδεκτο το αίτημα περί απειλής προσωπικής κράτησης, εφόσον δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένου προσώπου. Ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων προφύλαξης όταν υπάρχουν επαρκείς λόγοι να θεωρείται ότι η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας δημιουργεί κινδύνους ανεπανόρθωτης σωματικής και ψυχικής βλάβης. Αρχές αναλογικότητας και οικονομικής ελευθερίας. Δεκτή.
02-09-19

Σημαντική απόφαση  του ΣτΕ δίνει τις κατευθύνσεις για την οριοθέτηση οικισμών σε όλη την επικράτεια, ακυρώνει ως «ανεφάρμοστες» και «αντισυνταγματικές» τις οριοθετήσεις και τις επεκτάσεις ορίων οικισμών, που έχουν γίνει σε πολλές εκατοντάδες οικισμούς,  με πράξεις της διοίκησης (υπουργείου, νομαρχών κλπ) και αποφάσεις Δήμων και θέτει τις πολεοδομικές υπηρεσίες, προ αυξημένων ευθυνών για την έκδοση οικοδομικών αδειών, σε αυτές τις περιοχές.

Το συνολικό κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί μετά την καθαρογραφή της απόφασης. 

Πηγή: Νόμος & Φύση13-06-19
 Η τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο μισθωμένο χώρο δώματος πολυκατοικίας, παραβιάζει τον κανονισμό της πολυκατοικίας που θέτει περιορισμούς και απαγορεύσεις φέρουσες το χαρακτήρα δουλείας που αντιτάσσονται και κατά τρίτων – μισθωτών. Αναγνωρίζει τους ενάγοντες δικαιούχους πραγματικής δουλείας με περιεχόμενο την απαγόρευση της χρήσης του δουλεύοντος ως επαγγελματικού χώρου και την απαγόρευση χρήσης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ενοίκων της πολυκατοικίας. Υποχρεώνει τις εναγόμενες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να άρουν την προσβολή, διατάσσει διακοπή λειτουργίας των σταθμών βάσης και καθαίρεση κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Η προσβολή του δικαιώματος δουλείας συνιστά αδικοπραξία – επιδίκαση ηθικής βλάβης στους ενάγοντες.


13-06-19
Οικονομική ελευθερία – Δικαίωμα στην υγεία – Απαγόρευση καπνίσματος στους κλειστούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ανίσχυρη διάταξη νόμου περί εξαίρεσης από την απαγόρευση με την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος (τέλους)

Lawspot.gr


04-06-19
  Αντιστυνταγματική η εξαίρεση οικιστικών πυκνώσεων από δασικούς χάρτες.


03-06-19
Δεν είναι έγκυρη η καταρτιση δικαιοπραξίας με αντικείμενο την αποκλειστική χρήση θέσεων στάθμευσης σε πιλοτή σε τρίτους εφόσον αυτοί δεν έχουν στην κυριότητα τους αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία στην πολυκατοικία. Αρνητική αγωγή. 


linkedin twitter
 
 
site created and hosted by