ΣυμΕφΛαρ 138/2014 επανάληψη διαδικασίας
Γινεται δεκτή η αίτηση της κατηγορουμένης περί επανάληψης της διαδικασίας και ακυρώνεται απόφαση Τριμελούς Πλημκειου με την οποία αυτή καταδικάσθηκε για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, παυει δε οριστικώς λόγω παραγραφής η ασκηθείσα ποινική δίωξη. Συγκεκριμένα η αιτούσα επικαλείται και προσκομίζει ως νέο γεγονός αποφάσεις του Δκου Πρωτοδικείου, δημσοιευθείσες μετά την έκδοση της καταδικαστικής απόφασης, σύμφωνα με τις οποίες διαγραφήκαν τα χρέη της. Όπως προκύπτει από το περιεχόμενο των αποφάσεων αυτών, οι προσφυγές της αιτούσας κατά του Δκου Πρωτοδικείου, υπήρχαν κατά το χρόνο εκδίκαστης της υπόθεσης ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, καθώς και οι λόγοι που επικαλέσθηκε και έγιναν αποδεκτοί τελικά από το Δκο Πρωτοσδικείου, ήταν γνωστοί, πληων όμως η έκδοση των αποφάσεων και η εν τέλει διαγραφή αυτών έλαβων χώρα μετά την έκδοση της καταδικαστικής απόφασης η οποί εκ των υστέρων κατέστη και αμετάκλητη. Ως εκ τούτου προκύπτει ότι αν το Τριμελές Πλημ/κειο είχε υπόψη τη διαγραφή των χρεών από την αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ο.Υ. θα οδηγούνταν σε απαλλακτική απόφαησ, καθόσον δεν θα υφίστατο πλέον αδίκημα.

Για ολόκληρο το κείμενο της απόφασης, βλ. ΠοινΔικ 2014, σ. 590 επ.
Νομικά Νέα
30-11-19

Το Δικαίωμα του πολίτη στην περιβαλλοντική ενημέρωση. 

Συνοπτικό άρθρο για τα δικαιώματα του πολίτη και αντίστοιχα τις υποχρεώσεις της Διοίκησης στο ζήτημα της περιβαλλοντικής ενημέρωσης. 

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΘΕΣΣΑΛΙΑ στις 17.11.2019

Διαθέσιμο και εδώ:

https://e-thessalia.gr/to-dikaioma-toy-politi-sti-perivallontiki-enimerosi/02-09-19
Αίτηση προσωρινής διακοπής λειτουργίας σταθμών κινητής τηλεφωνίας και απομάκρυνσης εγκατεστημένων κεραιών και μηχανημάτων. Εκπομπή επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από βάσεις κινητής τηλεφωνίας. Απαράδεκτο το αίτημα περί απειλής προσωπικής κράτησης, εφόσον δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένου προσώπου. Ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων προφύλαξης όταν υπάρχουν επαρκείς λόγοι να θεωρείται ότι η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας δημιουργεί κινδύνους ανεπανόρθωτης σωματικής και ψυχικής βλάβης. Αρχές αναλογικότητας και οικονομικής ελευθερίας. Δεκτή.
02-09-19

Σημαντική απόφαση  του ΣτΕ δίνει τις κατευθύνσεις για την οριοθέτηση οικισμών σε όλη την επικράτεια, ακυρώνει ως «ανεφάρμοστες» και «αντισυνταγματικές» τις οριοθετήσεις και τις επεκτάσεις ορίων οικισμών, που έχουν γίνει σε πολλές εκατοντάδες οικισμούς,  με πράξεις της διοίκησης (υπουργείου, νομαρχών κλπ) και αποφάσεις Δήμων και θέτει τις πολεοδομικές υπηρεσίες, προ αυξημένων ευθυνών για την έκδοση οικοδομικών αδειών, σε αυτές τις περιοχές.

Το συνολικό κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί μετά την καθαρογραφή της απόφασης. 

Πηγή: Νόμος & Φύση13-06-19
 Η τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο μισθωμένο χώρο δώματος πολυκατοικίας, παραβιάζει τον κανονισμό της πολυκατοικίας που θέτει περιορισμούς και απαγορεύσεις φέρουσες το χαρακτήρα δουλείας που αντιτάσσονται και κατά τρίτων – μισθωτών. Αναγνωρίζει τους ενάγοντες δικαιούχους πραγματικής δουλείας με περιεχόμενο την απαγόρευση της χρήσης του δουλεύοντος ως επαγγελματικού χώρου και την απαγόρευση χρήσης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ενοίκων της πολυκατοικίας. Υποχρεώνει τις εναγόμενες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να άρουν την προσβολή, διατάσσει διακοπή λειτουργίας των σταθμών βάσης και καθαίρεση κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Η προσβολή του δικαιώματος δουλείας συνιστά αδικοπραξία – επιδίκαση ηθικής βλάβης στους ενάγοντες.


13-06-19
Οικονομική ελευθερία – Δικαίωμα στην υγεία – Απαγόρευση καπνίσματος στους κλειστούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ανίσχυρη διάταξη νόμου περί εξαίρεσης από την απαγόρευση με την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος (τέλους)

Lawspot.gr


04-06-19
  Αντιστυνταγματική η εξαίρεση οικιστικών πυκνώσεων από δασικούς χάρτες.


03-06-19
Δεν είναι έγκυρη η καταρτιση δικαιοπραξίας με αντικείμενο την αποκλειστική χρήση θέσεων στάθμευσης σε πιλοτή σε τρίτους εφόσον αυτοί δεν έχουν στην κυριότητα τους αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία στην πολυκατοικία. Αρνητική αγωγή. 


linkedin twitter
 
 
site created and hosted by