ΔΕΚ: Ο νέος κύριος ιδιοκτησίας δεν υποχρεούται σε αποκατάσταση του μολυσμένου περιβάλλοντος
Απόφαση του Ευρωπαίκού Δικαστηρίου, κατόπιν προδικαστικού ερωτήματος του ιταλικού ΣτΕ

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι η ιταλική νομοθεσία που απαλλάσσει τους νέους ιδιοκτήτες από έξοδα αποκατάστασης του περιβάλλοντος είναι σύμφωνη με το ευρωπαϊκό δίκαιο

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι η ιταλική νομοθεσία ,βάσει της οποίας ο νέος κύριος μολυσμένης ιδιοκτησίας απαλλάσσεται από την υποχρέωση να καταβάλλει έξοδα αποκατάστασης του περιβάλλοντος, είναι σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με την Περιβαλλοντική Ευθύνη.


Οι περιβαλλοντικές αρχές της Τοσκάνης κάλεσαν τους νέους ιδιοκτήτες γηπέδων στα οποία είχε διαπιστωθεί σοβαρή μόλυνση από εντομοκτόνα και ζιζανιοκτόνα να πληρώσουν για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, παρότι δεν ευθύνονταν εκείνοι για τη ρύπανση.

Οι ιδιοκτήτες άσκησαν έφεση στο ιταλικό Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο διαπίστωσε ότι η ιταλική νομοθεσία δεν επιτρέπει στις αρχές να απαιτούν από τους ιδιοκτήτες να πληρώσουν για περιβαλλοντική βλάβη που δεν προκάλεσαν οι ίδιοι. Το δικαστήριο όμως έθεσε προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΚ για το εάν η εξαίρεση που προβλέπεται από τον ιταλικό νόμο συμμορφώνεται με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», την οποία θέτει σε εφαρμογή η περιβαλλοντική Οδηγία της Ένωσης.

Σε απόφαση που εξέδωσε την προηγούμενη Τετάρτη, το Δικαστήριο έκρινε ότι η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» αφορά τη δράση της Ένωσης και δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε ιδιώτες από τις εθνικές αρχές. Εξάλλου, η ευρωπαϊκή περιβαλοντική νομοθεσία εστιάζει σε αυτόν που μόλυνε το περιβάλλον και όχι στον τρέχοντα κύριο της ιδιοκτησίας στην οποία διαπιστώνεται η ρύπανση.

Πηγή : www.lawnet.gr

Νομικά Νέα
30-11-19

Το Δικαίωμα του πολίτη στην περιβαλλοντική ενημέρωση. 

Συνοπτικό άρθρο για τα δικαιώματα του πολίτη και αντίστοιχα τις υποχρεώσεις της Διοίκησης στο ζήτημα της περιβαλλοντικής ενημέρωσης. 

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΘΕΣΣΑΛΙΑ στις 17.11.2019

Διαθέσιμο και εδώ:

https://e-thessalia.gr/to-dikaioma-toy-politi-sti-perivallontiki-enimerosi/02-09-19
Αίτηση προσωρινής διακοπής λειτουργίας σταθμών κινητής τηλεφωνίας και απομάκρυνσης εγκατεστημένων κεραιών και μηχανημάτων. Εκπομπή επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από βάσεις κινητής τηλεφωνίας. Απαράδεκτο το αίτημα περί απειλής προσωπικής κράτησης, εφόσον δεν στρέφεται κατά συγκεκριμένου προσώπου. Ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων προφύλαξης όταν υπάρχουν επαρκείς λόγοι να θεωρείται ότι η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας δημιουργεί κινδύνους ανεπανόρθωτης σωματικής και ψυχικής βλάβης. Αρχές αναλογικότητας και οικονομικής ελευθερίας. Δεκτή.
02-09-19

Σημαντική απόφαση  του ΣτΕ δίνει τις κατευθύνσεις για την οριοθέτηση οικισμών σε όλη την επικράτεια, ακυρώνει ως «ανεφάρμοστες» και «αντισυνταγματικές» τις οριοθετήσεις και τις επεκτάσεις ορίων οικισμών, που έχουν γίνει σε πολλές εκατοντάδες οικισμούς,  με πράξεις της διοίκησης (υπουργείου, νομαρχών κλπ) και αποφάσεις Δήμων και θέτει τις πολεοδομικές υπηρεσίες, προ αυξημένων ευθυνών για την έκδοση οικοδομικών αδειών, σε αυτές τις περιοχές.

Το συνολικό κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί μετά την καθαρογραφή της απόφασης. 

Πηγή: Νόμος & Φύση13-06-19
 Η τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο μισθωμένο χώρο δώματος πολυκατοικίας, παραβιάζει τον κανονισμό της πολυκατοικίας που θέτει περιορισμούς και απαγορεύσεις φέρουσες το χαρακτήρα δουλείας που αντιτάσσονται και κατά τρίτων – μισθωτών. Αναγνωρίζει τους ενάγοντες δικαιούχους πραγματικής δουλείας με περιεχόμενο την απαγόρευση της χρήσης του δουλεύοντος ως επαγγελματικού χώρου και την απαγόρευση χρήσης που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ενοίκων της πολυκατοικίας. Υποχρεώνει τις εναγόμενες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να άρουν την προσβολή, διατάσσει διακοπή λειτουργίας των σταθμών βάσης και καθαίρεση κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Η προσβολή του δικαιώματος δουλείας συνιστά αδικοπραξία – επιδίκαση ηθικής βλάβης στους ενάγοντες.


13-06-19
Οικονομική ελευθερία – Δικαίωμα στην υγεία – Απαγόρευση καπνίσματος στους κλειστούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – Ανίσχυρη διάταξη νόμου περί εξαίρεσης από την απαγόρευση με την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος (τέλους)

Lawspot.gr


04-06-19
  Αντιστυνταγματική η εξαίρεση οικιστικών πυκνώσεων από δασικούς χάρτες.


03-06-19
Δεν είναι έγκυρη η καταρτιση δικαιοπραξίας με αντικείμενο την αποκλειστική χρήση θέσεων στάθμευσης σε πιλοτή σε τρίτους εφόσον αυτοί δεν έχουν στην κυριότητα τους αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία στην πολυκατοικία. Αρνητική αγωγή. 


linkedin twitter
 
 
site created and hosted by